2019 m. spalio mėnesio knygos

2019 m. lapkričio 05 d.
Pateikiame informaciją apie naujausius vaikų ir jaunimo literatūros leidinius, remdamiesi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniu leidiniu „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“.
Naminuko leidykla, 2019
Naminuko leidykla, 2019

Geriausi draugai / Linda Sarah ir Benji Davies; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – Kaunas: Naminuko leidykla, 2019. – 30 p.: iliustr. – ISBN 978-609-8214-26-0

Knygos anotacija:

Bertas ir Emilis yra geriausi draugai. Ištisas dienas jie leidžia kartu, prisigalvodami įdomiausių žaidimų su didžiulėmis kartoninėmis dėžėmis. Bet vieną dieną pasirodo Sigutis, kuris irgi nori žaisti kartu, ir Bertą apima pavydas. Ar draugystė atlaikys išbandymus?

Knygos autorė Linda Sarah ir vienas geriausių vaikų knygų iliustratorių pasaulyje Benji Davies („Nojus ir Banginis“, „Senelio sala“ autorius) pasakoja istoriją, padėsiančią suprasti taip dažnai vaikų patiriamus jausmus: prisirišimą, pavydą, nenorą dalintis, ypač kai dalintis reikia geriausiu draugu.

Nieko rimto, 2019
Nieko rimto, 2019

Ponas Kampas / Benas Bėrantas, Tania Rex. – Vilnius: Nieko rimto, 2019. – 41 p.: iliustr. – ISBN 978-609-441-598-2

Knygos anotacija:

Ką veikti, kol tėvai liuoksi kaip saulės zuikučiai ir vieną po kitos krauna dėžes, nes tuojau reikės kraustytis? Jovarui labiausiai patinka piešti, tad jis čiupo kreidelę ir ėmė marginti sieną kampe. O ką dar daryti, kai pripiešei visus namie esančius lapus?

Jovaras nupiešė akis, nosį, ūsus ir, žinoma, plačią šypseną.

O tada piešinys tarsi… SUMIRKSĖJO. Ir PASISVEIKINO:

Labas! Aš – ponas Kampas!

O kas buvo toliau?

Nieko rimto, 2019
Nieko rimto, 2019

Ponas Pingvinas ir paslapčių tvirtovė / Alex T. Smith; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – Vilnius: Nieko rimto, 2019. – 228 p.: iliustr. – ISBN 978-609-441-594-4

Knygos anotacija:

O dabar geriau įsižiūrėkime į šį žmogų… Prisimerkime… Minutėlę!

Aš… Aš manau, kad šis neaukštas, apvalokas žmogutis – visai ne žmogus!

Manau, kad jis… pingvinas!

ŽMOGUMI APSIMETĘS PINGVINAS!

Jei dar nesate pažįstami – susipažinkite!

Tai – ponas Pingvinas. Jis, žinoma, yra pingvinas – bet ne tik. Jis dar ir profesionalus nuotykių ieškotojas. Tik dažniausiai nuotykių ieškoti jam nė nereikia – šie susiranda jį patys.

Kaip tik dabar, kai skaitote šį sakinį, ponas Pingvinas atplėšia graudų laišką nuo Diterio Štrudelio, kurio mylimas žiurkėnas DINGO. Ir ne tik jis, bet ir dar daugybė kitų naminių graužikų. Diteris labai ilgisi savo Pulkininko Kuokštuotos Sėdynės (toks žiurkėno vardas) ir prašo jį surasti. O pono Pingvino laukia naujas ypatingas (ir labai pavojingas) nuotykis!

Jotema, 2019
Jotema, 2019

Dangus griūva: lietuviškos pasakos arba mūsų pasakų išmintis ir sąmojis visiems, mažiems ir dideliems / Kazys Boruta; dailininkė Vilūnė Grigaitė. – Kaunas: Jotema, 2019. – 159 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-13-843-3

Knygos anotacija:

Lietuviškos pasakos arba mūsų pasakų išmintis ir sąmojis, visiems mažiems ir dideliems.

Bėgo bėgo ir nubėgo į miško tankynę. Sustojo, ieškojo ir atrado landynę, vienas paskui kitą lindo lindo ir išlindo į gražią aikštelę, kurią aplinkui ąžuolai remia, o viduryje aikštelės – stovi trobelė ant vištos kojelės. Priėjo prie trobelės, žiūri pro langą, ogi mato: devyni galvažudžiai sėdi už stalo, duoną raiko ir pini­gus skaito.

Visi sustojo, nustebę išsižiojo ir galvoja: ką jie dabar darys, kaip tuos galvažudžius iš trobelės išvaikys? Galvojo galvojo ir sugalvojo.

Meška ant palangės atsistojo, ant meškos užsilipo vilkas, ant vilko lapė, ant lapės kiškis, ant kiškio katinas, ir visi iš karto kiekvienas savo balsu suriaumojo, kad galvažudžiams iš baimės net plaukai ant galvos atsistojo. O paskui visi žvėrys pro langą kad virto…

Homo liber, 2019
Homo liber, 2019

Kaip kiras gintarus rinko: gintarinės pasakaitės / Daiva Molytė-Lukauskienė. – Vilnius: Homo liber, 2019. – 40 p.: iliustr. – ISBN 978-609-446-208-5

Knygos anotacija:

Daiva Molytė-Lukauskienė (g. 1967) – poetė, rašytoja, dailininkė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė (nuo 2007 m.). Yra išleidusi keturias pačios iliustruotas poezijos knygas, surengusi keletą savo tapybos darbų parodų.

Gintarinės pasakaitės „Kaip kiras gintarus rinko“ – pirmoji jos sukurta (tekstas ir piešiniai) knyga vaikams, kurią įkvėpė Baltijos jūra, prie kurios autorė šiuo metu ir gyvena.

Alma littera, 2019
Alma littera, 2019

Mėjos angelas: romanas / Melvin Burgess; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius: Alma littera, 2019. – 191 p. – ISBN 978-609-01-3829-8

Knygos anotacija:

Išsiskyrus tėvams, Temas jaučiasi nelaimingas ir dažnai ieško vienatvės ir nusiraminimo keistoje Anavos sodyboje, kurios griuvėsiai kėpso už kalvos netoli nuo miestelio. Bet vieną gražią dieną jis nuslysta nepaprastu laiko koridoriumi ir atsiduria toje sodyboje aplink siaučiant karui. Ten jis sutinka iš subombarduoto namo rūsio išgelbėtą mergaitę Mėją, kuriai grįžti į gyvenimą labai sunku. Vaikai moka vienas kitam padėti. Mėja stengiasi Temą įtikinti, kad jis liktų sodyboje, tačiau jis bijo būti įkalintas praeityje…

Jaudinanti istorija apie dviejų sielų, pasimetusių skirtingame laike, meilę ir draugystę.

Gelmės, 2019
Gelmės, 2019

Nepaprasta kanapėtojo mustango kelionė: pasakos / Naira Gelašvili; vertė Ramutė Skučaitė; iliustravo Dalia Ramutė Karatajienė. – Vilnius: Gelmės, 2019. – 91 p.: iliustr. – ISBN 978-609-8168-81-5

Knygos anotacija:

„Nepaprasta kanapėtojo mustango kelionė“ – tai 11 kartvelų autorės Nairos Gelašvili pasakų, nepaliksiančių abejingo nė vieno mūsų skaitytojo.

Vaikas, jas skaitydamas ar klausydamas, vos spės su didžiuliu pagreičiu besisukančiu veiksmo margumynu, kurį sudaro gamtos kūrinių įvairovė: medžiai, krūmai, gėlės, net akmenys, bei, žinoma, gyvūnai – skraidantys, bėgantys, šliaužiantys, plaukiantys… (Išskyrus mus – žmones.)

Pasakų veiksmas, nesiliaudamas mirguliuoti, veda į laimingą pabaigą. Ne dirbtinę, o tiesiog teisingą gėrio pergalę.

Beje, bemaž visose pasakose į tą nė sekundei nesustojantį veiksmo bėgsmą įsipina mustangas – vis kitoks – tai taškuotas, tai trupiniuotas, tai kanapėtas… Ir dar: dažnõs pasakos veiksmas turi savotišką žodinį foną – tokį neįkyrų nepagrindinių veikėjų įsikišimą – kartais keistoku vertinimu, patarimu, džiaugsmu ar net ašara.

Naira Gelašvili (g. 1947) – rašytoja, germanistė, vertėja, publicistė, visuomenės veikėja. Pirmieji jos rašiniai literatūros spaudoje pasirodė dar 1970 m. Tarp autorės kūrinių – keletas romanų, apsakymų rinkinių, dokumentinės prozos bandymų. Ji taip pat rašė kritikos straipsnius apie vokiečių ir kartvelų literatūrą. Rašytoja aktyviai verčia, ji – daugybės literatūrinių premijų laureatė.

Autorė yra sukūrusi ir keletą knygelių vaikams. Pirmoji iš jų – „Taškuota trobelė“ – tai literatūrinių pasakų 3–8 metų vaikams rinkinys. Šios knygelės herojai – taškuotasis mustangas, mažasis lietutis, žvaigždės, laukų gėlės, paukščiai. Pasakose vaikams suprantama kalba šnekama apie meilę, draugystę, pagarbą vienas kitam.

Nieko rimto, 2019
Nieko rimto, 2019

Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne: apysaka / Otfried Preußler; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius: Nieko rimto, 2019. – 252 p.: iliustr. – ISBN 978-609-441-595-1

Knygos anotacija:

Aš pažymiu tave, broli,

Medinio kryžiaus anglim –

Pažymiu tave

Slaptos brolijos

Ženklu.

Kai keturiolikmetis Krabatas susapnavo vienuolika varnų, kviečiančių atvykti į Švarckolmo malūną mokytis burtų, tiesiog apsivertė ant kito šono ir miegojo toliau. Maža ko prisisapnuoja.

Bet kai sapnas vis nesiliovė kartotis, jis nusprendė nuvykti į tą malūną ir pasižiūrėti.

Kad čia reikia sunkiai plūktis dienomis ir naktimis, o meistras per pamokas paverčia juos varnais – nieko baisaus. Kad kiti mokiniai atrodo įsibauginę ir nenori pasakoti, kas iš tiesų vyksta malūne, irgi nieko tokio.

Bet čia iš tiesų dedasi keisti dalykai. Be galo keisti. Krabatas pasiryžta visas užburto malūno paslaptis išsiaiškinti – net jei tai būtų gyvybės ar mirties klausimas.

Šioje istorijoje dera senovės legendos, paslaptingi sapnai, pavojingos užduotys, sunkus darbas ir tarp mokinių tvyranti įtampa. Ne veltui ši paaugliams skirta Otfriedo Preußlerio knyga laikoma vokiečių vaikų rašytojo kūrybos viršūne.

Nieko rimto, 2019
Nieko rimto, 2019

Girgždukai: apysaka / Tom Fletcher; iliustravo Shane Devries; iš anglų kalbos vertė Vytautas Varanius. – Vilnius: Nieko rimto, 2019. – 309 p.: iliustr. – ISBN 978-609-441-597-5

Knygos anotacija:

Įsivaizduokite – vieną gražią dieną atsikeliate ir pasaulis visai nebe toks, koks buvo vakar, nes dingo… jūsų tėvai! Staiga niekas nebesibara ir neliepia valgyti košės. Sakote, skamba visai neblogai? Vis dėlto realybė kiek kitokia – juk pačios kojinės neišsiskalbs ir pietūs nepasigamins!

Kai taip nutinka Vifingtono miestelyje, čia greitai įsivyrauja chaosas. Paslaptingas neva tėvų paliktas raštelis skelbia, kad pasaulis nuo šiol priklauso vaikams, tačiau Liusė nujaučia, kad jį sukurpė visai ne suaugusieji. Ir dar tie keisti po lova tūnantys ir visiems vaikams besivaidenantys padarai… Kvepia šiurpia detektyvine istorija!

Alma littera, 2019
Alma littera, 2019

Žinianešys: apysaka / Lois Lowry; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius: Alma littera, 2019. – 157 p. – Ciklo „Siuntėjas“ 3-ioji knyga. – ISBN 978-609-01-3854-0

Knygos anotacija:

Miestelio ramybė sudrumsta. Utopinė jo bendruomenė anksčiau mielai įsileisdavo kiekvieną atvykėlį, o štai netrukus kelias į Miestelį svetimšaliams bus atkirstas. Nedaug kas, be Matijo, gali pereiti grėsmingąjį Mišką, todėl jam ir tenka išnešioti pranešimus, kad Miestelis bus uždarytas, ir pasistengti įkalbėti Aiškiaregio dukrą Kirą, kol dar nevėlu, grįžti kartu su juo. Bet šįkart ir Matijui Miškas labai priešiškas, skindamasis per jį kelią, vaikinas stato savo gyvenimą ant kortos.

S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019
S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019

Luizianos paslaptis. Kaip išgelbėti užburtąjį orkestrą? / Livija Trakumienė, Andra Lukošienė, Aušra Smičiūtė-Butkevičienė, Audronis Trakumas; dailininkė Monika Šlančauskaitė. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019. – 57 p.  iliustr. + 1 garso diskas (CD). – ISBN 978-9986-31-531-5

Knygos anotacija:

Aplink tave tiek daug stebuklų ir magijos. Ne kiekvienam pavyksta šiuos nuostabius momentus atpažinti ir pamatyti. Šis pasakojimas skirtas būtent tau! Tai pirmyn į šia magišką ir netikėtumų pilną, o svarbiausia, tikrą istoriją!

Čia sužinosi, kaip stalo įrankių kompanija IR VĖL tapo linksmu džiazo orkestru! Kas toji Nenorija Apatija ir kokius kerus bei pinkles ji buvo parengusi? Kaip prie burtų išsklaidymo prisidėjo Viljamas? Skubėk skaityti, išnarpliok šį detektyvą pirmas!

Veiksmas vyksta džiazo gimtinėje, Luizianoje, Naujajame Orleane. Pasakojime pateikiamos džiazo istorijos detalės, linksmos muzikinės užduotys, paaiškinimai, knygos priede – geriausi džiazo pavyzdžiai, instrumentų skambesių demonstravimas, improvizacijos ir daug smagių bei naudingų dalykų!

Tikra knyga, 2019
Tikra knyga, 2019

Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai / parašė Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė; nupiešė Lina Itagaki. – Vilnius: Tikra knyga, 2019. – 60 p.: iliustr. – ISBN 978-609-8142-54-9

Knygos anotacija:

Ar žinojote, kad Vytautas Didysis puikiai žaidė šachmatais, o jo juokdarys Hanytė ne tik linksmino svečius, bet ir rengėsi dalyvauti riterių turnyre? Tarp valdovų mylimų augintinių buvo ne tik šunys, bet ir lokys, valdovų sutiktuvėms Vilniaus miestiečiai statė triumfo vartus!

Visa tai ir dar daugiau sužinosite perskaitę knygą „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“, kurią parašė istorikės Nelė Kostinienė ir Živilė Mikailienė, o iliustracijas nupiešė Lina Itagaki. O atėjus į Valdovų rūmų muziejų gauta atradimų knygelė su užduotimis padės surasti eksponuojamus knygos herojų daiktus.

Alma littera, 2019
Alma littera, 2019

Nenuorama Dorė skrajoja padebesiais / Abby Hanlon; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius: Alma littera, 2019. – 146 p.: iliustr. – ISBN 978-609-01-3892-2

Knygos anotacija:

Dorei šiandien bloga diena. Ją verčia vilktis bjaurią striukę. Mama liepia žaisti tyliai. Be to, grįžo jos priešė. Bet staiga Dorei ima klibėti dantis! Leiskis su Valiuke Dore į laukinę – ir klibančią – kelionę.

Abby Hanlon (www.abbyhanlon.com) anksčiau dirbo mokytoja. Įkvėpta savo mokinių pasakojimų, ji ėmė rašyti istorijas vaikams ir pati išmoko piešti. Ji yra knygos „Ralfas pasakoja istoriją“ bei „Nenuoramos Dorės“ serijos knygų autorė. Pirmoji „Dorės“ serijos knyga gavo Amerikos bibliotekų asociacijos (ALA) apdovanojimą, ji buvo išrinkta „Kirkus“, „Publishers Weekly“ ir žurnalo „Parent’s“ geriausia knyga bei „Golden Kite“ garbės knyga. Antroji knyga „Nenuorama Dorė ir tikra draugė“ laimėjo „Cybil“ apdovanojimą, o trečioji „Dorė ir juoda avelė“ taip pat gavo Amerikos bibliotekų asociacijos apdovanojimą. Abby gyvena Brukline, Niujorke, su vyru ir dviem vaikais.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019

Vilkolakio paslaptis: apysaka / Kristina Ohlsson; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 197 p. – Trilogijos 2-oji knyga. – ISBN 978-609-480-113-6

Knygos anotacija:

ANTROJI KVAPĄ GNIAUŽIANČIOS TRILOGIJOS DALIS.

Miško pakraštyje prasidėjęs gaisras greitai išplito. Tarp medžių plaikstėsi aukštos, tvoskiančios karščiu ir viską savo kelyje ryjančios liepsnos. Praūžusi ugnis paliko tik rūkstančius ir traškančius juodus kamienus.

Tiršti dūmai graužė Herbertui akis ir nosį. Berniukas tylėdamas stovėjo prie malūno ir stebėjo, kaip liepsna šliaužia nuo vieno medžio prie kito. Tai buvo trečias miško gaisras per tiek pat dienų. Iš baimės pilvą varstė diegliai. Senelis ir vyresnysis Herberto brolis Fabijanas visą rudenį kalbėjo, kad mažai lyja. „Retai pasitaiko toks gražus ruduo“, – sakė senelis. Nevargino vasarą siautėjusi kaitra, buvo tiesiog giedra ir saulėta. Berniukui nereikėjo aiškinti, ką tai reiškia. Jei nelyja, viskas išdžiūsta, o kuo sausiau, tuo geriau dega.

Vaiką ramino vienintelis dalykas – miške zujo daugybė geltonais ir juodais drabužiais vilkinčių gaisrininkų. Vidury pievos stovėjo dvi gaisrinės mašinos. Jie juk turėtų susidoroti?

Kristina Ohlsson šiuo metu gyvena Stokholme. Ji yra dirbusi Švedijos slaptojoje tarnyboje ir Užsienio reikalų ministerijoje, bet nuo 2012 m. visą dėmesį skiria rašymui. Sukūrusi istorijas apie Ohiuse gyvenančius draugus „Stiklo vaikai“, „Sidabrinis vaikas“ ir „Akmeniniai angelai“ bei nuotykių romaną „Hester Hilo paslaptis“, K. Ohlsson neabejotinai priklauso Švedijos detektyvų kūrėjų elitui ir yra viena iš labiausiai vertinamų vaikams rašančių šalies autorių.

„Vilkolakio paslaptis“ – antroji kvapą gniaužiančios trilogijos, skirtos 8–12 metų skaitytojams, dalis. Pirmoji serijos knyga – „Zombių karštinė“.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai

2019 m. spalio mėnesio knygos | IBBY Lietuva

2019 m. spalio mėnesio knygos

Pateikiame informaciją apie naujausius vaikų ir jaunimo literatūros leidinius, remdamiesi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniu leidiniu „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“.