Išversti knygą ‒ atver(s)ti pasaulį. Vertėjos Zitos Marienės jubiliejui paminėti

2019 m. gegužės 10 d.
Vertėjo – juolab vaikų ir paauglių literatūros – darbas turėtų būti ypač vertinamas. Juk nuo to priklauso ne tik jaunųjų skaitytojų pažintis su vertingiausiais užsienio autorių kūriniais, kaip jiems atveriamas langas į platesnį literatūros ir kultūros pasaulį, – taip plečiamas ir turtinamas žodynas.

Žinoma, jei vertėjas dirba atsakingai ir gerai moka ne vien užsienio, bet ir gimtąją kalbą. Tokia ir yra jau daugiau kaip šimtą knygų išvertusi gegužės 10 d. jubiliejų švenčianti Zita Marienė, kuriai teko ne vien versti iš anglų, danų, lenkų, rusų kalbų, bet ir kalbos redaktorės duonos ragauti, kitų vertėjų darbus tikrinti.

Būsimoji vertėja gimė 1949 m. Vetygalos km., Anykščių r., mokėsi tuometėje Kavarsko vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigė anglistikos studijas Rygos universitete, kur, kaip pati sako, ji atsidūrė sprukdama nuo gresiančios praktikos pionierių stovykloje po trečio kurso Vilniaus universitete. Rygos universitetas tuo metu vienintelis visoje Sovietų Sąjungoje turėjo neakivaizdinį užsienio kalbų fakulteto skyrių. Pagrindinis dėmesys ten buvo skiriamas tekstų analizei ‒ tai irgi ypač vertinga patirtis vertėjui. Be to, baigę šias studijas absolventai nesulaukdavo tam istoriniam laikotarpiui būdingų paskyrimų, kai žmogui tekdavo dar mažiausiai kelerius metus dirbti gal ir ne visai ten, kur norėtų.

Z. Marienė iš pradžių trumpai dirbo „Minties“ leidykloje korektore, paskui perėjo į nuo jos atsiskyrusią „Mokslo“ leidyklą ir dirbo jaunesniąja redaktore. Kaip korektorė kadaise perskaitė B. Piesarsko ir E. Stasiulevičiūtės sudarytą „Anglų-lietuvių kalbos žodyną“, kaip jaunesnioji redaktorė ‒ visus keturis „Rusų-lietuvių kalbų žodyno“ tomus. Tai svarbu paminėti, nes tokios patirtys neabejotinai prisideda prie kalbos turtinimo.

Leidykloje „Vaga“ Z. Marienė pradėjo dirbti su „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ serijos knygomis. 1990 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. 1994 m. baigė vertėjų kursus Danų literatūros centre Kopenhagoje. Nuo 1995 m. užėmė leidyklos „Alma littera“ leidyklos redaktorės ir grožinės literatūros vertėjos pareigas, o nuo 2009-ųjų tik verčia.

2016 m. Z. Marienei už sklandų, tikslų ir meistrišką A. Doerrio romano ,,Neregimoji šviesa“ vertimą iš anglų kalbos skirta Metų vertėjo krėslo premija. Apie šią knygą vertėja sako, kad „tai tarsi prozinė elegija atminti visų kariaujančiųjų pusių vaikams, žuvusiems per abu didžiuosius karus.“1 Anot jos, knyga galėtų tikti ir jaunajai auditorijai, nes yra šiek tiek pasakiška ir, be abejo, graži. Be to, joje nemažai tarytum nejučia vaiko vaizduotę jaudrinančių pažintinių elementų, ir tai perteikdama sklandžia lietuvių kalba vertėja tikriausiai taip pat turėjo nemažai paplušėti:

Penktame aukšte, kabinete, Mari Lora klausosi, kaip prodėdė skaito dar vieną „Kelionės „Beagle“ laivu“ puslapį. Darvinas Patagoninoje medžiojo nandu stručius, Buenos airių apylinkėse tyrinėjo pelėdas, Taityje kopė į krioklį. Jis pasakoja apie vergus, akmenis, žaibus, dagilius ir Naujojoje Zelandijoje paplitusį paprotį sveikinantis sukišti nosis. Ypač jai patinka klausytis apie tamsias Pietų Amerikos pakrantes, apaugusias neįžengiamais miškais, apie vėjus, pučiančius jūros pusėn, atsiduodančius pūvančiais rudadumbliais, ir apie besivaikuojančių ruonių patelių rykavimą. Jai patinka įsivaizduoti, kaip Darvinas naktį, užsirėmęs ant borto turėklų, žiūri į vandenį, švytintį nuo gyvų organizmų, į pingvinų keliamas skaisčiai žalias bangeles.

‒ Bonsoir, labas vakaras, ‒ taria ji Etjenui, atsistojusi ant sofos jo kabinete. ‒ Gal ir tesu dvylikmetė mergiūkštė, bet kartu aš ‒ drąsi prancūzų keliautoja, atvykusi prisidėti prie jūsų nuotykių. (p. 161)

Alma littera, 2000
Alma littera, 2000

Tačiau vaikų literatūros skaitytojai Z. Marienei pirmiausia dėkingi už J. K. Rowling „Hario Poterio“ serijos vertimus. Pirmosios knygos „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“ vertimas pasirodė 2000-aisiais. Už knygas ,,Haris Poteris ir Paslapčių kambarys“ ir ,,Haris Poteris ir Azkabano kalinys“ 2001 m. Z. Marienė buvo apdovanota IBBY premija už geriausią ir reikšmingiausią metų vertimą. Svarbiausia vertėjai buvo išlaikyti pasakojimo intonaciją, šmaikštumą. Prigijo ir vertėjos taikliai parinkti naujadarai ‒ tikriausiai dabar jau neįsivaizduotume, kad žmonės tame pasaulyje būtų vadinami ne žiobarais, o kaip nors kitaip. J. K. Rowling knygose dalis vardų ir pavadinimų yra reikšmingi tuo, kad apibūdina veikėjo pagrindinį bruožą, tad vertėjai teko pasitelkti tiek plačias žodyno galimybes, tiek savo fantaziją ir netgi sugalvoti pravardes, pvz., Granger tapo Įkyrėle, Malfoy – Smirdžiumi.

Žinoma, reiklūs skaitytojai ir vertintojai pažėrė ir kritikos. Marija Ger „Šiaurės Atėnuose“ publikuotame straipsnyje „Haris Poteris ir vertimo keblumai“2 išanalizavo šios serijos knygos „Haris Poteris ir Netikras Princas“ vertimą (2006). Anot jos, originalusis pavadinimas („Harry Potter and the Half-Blood Prince“) išverstas ne visai tiksliai: žodis half-blood reiškia „negrynakraujis“, tiksliau, „puskraujis“ („kilęs iš mišrios šeimos“), bet nežinia kodėl vertėja pasirinko žodį „netikras“.  Kliuvo ir tos pravardės, ir netolygumai: pastebėta, kad dalis vardų ir pavadinimų yra lietuviški, dalis – angliški, o skirtingose serijos knygose ir net skirtingose tos pačios knygos vietose pavartoti net keli tos pačios pavardės vertimai, pavyzdžiui, Geranorė iš penktosios knygos šeštojoje tampa Lavgud.

Vertėja Dalia Kižlienė, reaguodama į Marijos Ger recenziją, taip pat įsitraukė į diskusiją ir apžvelgė visas septynias knygas.3 Ji pripažino, kad vertimas „ganėtinai geras, kalba taisyklinga, sklandi, graži, vaizdinga ir šmaikšti, toli gražu ne kiekvienas vertėjas susidorotų su tokiu kūriniu. Yra tikrų perliukų, pavyzdžiui, žodžių žaismu paremta eiliuota mįslė (IV d., p. 486). O vien „žiobarai“ ko verti! Tam reikėjo tikro talento, ir šito nuoširdžiai pavydžiu vertėjai Z. Marienei.“ Tačiau ji taip pat mato nemažai netikslumų. Vardą Malfoy ji siūlytų versti ne Smirdžius, bet paieškoti tikslesnio žodžio, aiškiau susijusio su charakteriu (Nevidonas, Nenaudėlis, Sukčius…). Bartis Susitraukėlis (Crouch), anot jos, ne susitraukęs žmogelis, bet pasitempęs valdininkas, tad geriau būtų buvę pabrėžti žodžio reikšmę – „pritūpti, pasiruošus pulti“ ‒ ir pavadinti jį Pasalūnu ar Čiupliu. Vertimuose pastebėta ir susipainiojusių giminystės ryšių, tam tikrų laiko netikslumų (valandą ar pusvalandį trunka veiksmas?..), pražiūrėtų frazeologizmų.

Suprantama, kalbėti apie tokias smulkmenas galima tik tuomet, kai vertimas iš esmės geras. Pati Z. Marienė teigia, kad versti „Hario Poterio“ seriją jai buvęs iššūkis, nes sunku dirbti neturint viso kūrinio, nežinant, kiek bus dalių. Daug kas išties paaiškėdavę tik kitoje knygoje, o pasirodžius septintajai viską reikėjo perskaityti iš naujo, tikslinti, tad po 2008-ųjų išleisti leidimai yra pataisyti.

Vaikams ir paaugliams knygų Z. Marienė išvertė nemažai, tiesa, ne visos jos turi išliekamąją vertę, nes leidyklos ieško ir tuo metu populiarių, gerai parduodamų autorių. Tad paminėsiu tik ryškesniuosius ar svarbius jauniesiems skaitytojams.

Alma littera, 2000
Alma littera, 2000

Iš lenkų kalbos Z. Marienė yra išvertusi keletą knygelių apie Reksą (mums galbūt geriau žinomi ir vaikų ypač pamėgti pagal jas sukurti animaciniai filmai) ‒ „Reksas ir jo draugai“ (A. Sojka-Leszczynska, 2000), „Reksas: nuotykiai miške“ (A. Sojka-Leszczynska, E. Barska, M. Glogowski, 2001), „Rekso niekas nepakeis“ (E. Barska, M. Glogowski, 2003).

Kai dar literatūrinės fantazijos (arba fantasy) žanras tik skynėsi kelius į Lietuvą, buvo atrasta rašytoja L. Kaaberbøl, kurios knygas, skirtas jaunesniojo mokyklinio amžiaus skaitytojams, Z. Marienė išvertė iš danų kalbos. 2003 metais pasirodė knygos „Dina, Gėdytojos duktė“, „Gėdytojos ženklas“ ir „Gyvatės dovana“, 2005-aisiais – „Gėdytojos karas“. 2006 m. – vėlgi iš danų kalbos ‒ J. Sigsgaardo „Palė vienas pasaulyje“.

2004 m. Z. Marienė iš anglų kalbos išvertė net keletą paaugliams ir jaunimui svarbių knygų ‒ realistinei probleminei literatūrai priskiriamą S. Chbosky᾽io romaną „Atskalūno laiškai“ ir fantastikos žanro Ph. Reeve᾽o „Mirtingos mašinos“. Neabejotinai skaitomos paauglių dėl šmaikščių, kurioziškų situacijų, kylančių išnykus suaugusiesiems, ‒ M. Granto „Išnykę“ (2011) ir kitos šios serijos knygos „Alkis“ (2011), „Melas“ (2012), „Virusas“ (2012). Ypač didelio populiarumo sulaukusios ir iki šiol nepamirštos (veikiausiai dėl pavykusių ekranizacijų) J. Greeno knygos „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (2013) ir „Popieriniai miestai“ (2014).

Alma littera, 2014
Alma littera, 2014

2014 m. išėjo R. J. Palacio romano „Stebuklas“ vertimas ‒ jautri istorija apie genetinį sutrikimą turintį vaiką ir jo mokymąsi pritapti pasaulyje, šeimos palaikymą ir tikros draugystės atradimus. Už šią knygą Z. Marienė IBBY organizacijos buvo dar kartą apdovanota premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą paaugliams, ji įtraukta į naujausią K. Urbos sudarytą mokiniams rekomenduojamų knygų sąrašą.

R. Šepetys „Druska jūrai“ (2016) taip pat gali būti skaitoma jaunimo, nors gerokai populiaresnė bestseleriu tapusi ir tikslingai paaugliams rašyta kita šios autorės knyga „Tarp pilkų debesų“ (vertė Lina Būgienė, 2011).

Verta paminėti, kad Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros sudaromuose skaitomiausių šalies bibliotekose knygų vertėjų dešimtukuose Z. Marienei 2016 ir 2017 m. teko 4-oji vieta, o jos išversta Rūtos Šepetys „Druska jūrai“ tapo skaitomiausia verstine 2017 m. knyga.

Bibliografija (vaikų ir jaunimo literatūros vertimai)

 • Išmok žodžius su Kukliuoju Kirmėliuku ir Kačiuku Hakliu / Richard Scarry. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1992, 1995. – 24 p.
 • Kalėdos Ančiogaloje: kūčių vakaras / Waltas Disnėjus. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1993. – 50 p.
 • Džiunglių knyga / Voltas Disnėjus. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1994. – 24 p.
 • Didysis Sūris: Donaldo nuotykiai Olandijoje. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 34 p.
 • Dinozaurokas. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 24 p.
 • Kliunkis keliauja į mugę. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 32 p.
 • Meškinas Jogis. Skraidantys pietūs: pasaka / Hanna-Barbera. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 24 p.
 • Niamniukas su šarvais. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 32 p.
 • Prieštvaninis Trankos draugas. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 24 p.
 • Vilis Kojotas ir Lakstūnas: pasaka. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1995. – 31 p.
 • Kaubojus Donaldas. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1996. – 24 p.
 • Mikis ir Mini Fantazijos šalyje: pasaka. ‒ Vilnius: Egmont Lithuania, 1993. – 22, 24 p.
 • Dovana Vilmai / Hanna-Barbera. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1997. – 24 p.
 • Flinstounai: dovana Vilmai. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1997. – 24 p.
 • Liūtas karalius. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1997. – 24 p.
 • Mikės Pūkuotuko pasakėlės prieš miegą / Bruce Talkington ; iliustravo John Kurtz. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1997. – 96 p.
 • Simba ir strutis. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 1997. – 24 p.
 • Frankenšteinas / [pagal Mary Shelley romaną] atpasakojo John Grant ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė ir Julius Marys ; iliustravo Barry Jones. ‒ Vilnius: Alma littera, 1998. – 100 p.
 • Reksas ir jo draugai: pasaka / Ana Sójka. ‒ Vilnius: Alma littera, 2000. – 48 p.
 • Haris Poteris ir Išminties akmuo: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2000. – 245 p.
 • Haris Poteris ir Azkabano kalinys: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2001. – 334 p.
 • Haris Poteris ir Paslapčių kambarys: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2001. – 270 p.
 • Reksas: nuotykiai miške / tekstą parašė Anna Sójka, Ewa Barska, Marek Głogowski. ‒ Vilnius: Alma littera, 2001. – 48 p.
 • Haris Poteris ir Ugnies taurė: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2002. – 565 p.
 • Anglijos rožės: pasaka / Madonna ; iliustravo Jeffrey Fulvimari. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 46 p.
 • Berniukas nykščiukas: žaislinė knygutė ; Š. Pero pasakos motyvais / I. B. Šustova ; iliustravo V. Dubrova. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 14 p.
 • Dina, Gėdytojos duktė: apysaka / Lene Kaaberbøl. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 196 p.
 • Gėdytojos ženklas: apysaka / Lene Kaaberbøl. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 269 p.
 • Gyvatės dovana: apysaka / Lene Kaaberbøl. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 372 p.
 • Griaustinis ir „Žaibai“: apysaka / Jan Mark ; iliustravo Jolanta Talaikienė. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 197 p.
 • Kiaulytės Balbinos gimtadienis: žaislinė knygelė / Eva Barska, Marek Głogowski ; iliustravo Ernest Błędowski. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 10 p.
 • Pono Peabody obuoliai: pasaka / Madonna ; iliustravo Loren Long. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 28 p.
 • Rekso niekas nepakeis: žaislinė knygelė / Eva Barska, Marek Głogowski ; iliustravo Ernest Błędowski. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 10 p.
 • Requiem: knygos „Delirium. Meilės karštinė“ ir „Pandemonium“ tęsinys: romanas / Lauren Oliver. ‒ Vilnius: Alma littera, 2013. – 339 p.
 • Seniai, labai seniai…: pasakos / iliustravo Carlos Busquets. ‒ Vilnius: Alma littera, 2003. – 168 p.
 • Atskalūno laiškai: romanas / Stephen Chbosky. ‒ Vilnius: Alma littera, 2004. – 220 p.
 • Haris Poteris ir Fenikso brolija: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2004. – 733 p.
 • Mirtingos mašinos: romanas / Philipp Reeve. ‒ Vilnius: Alma littera, 2004. – 255 p.
 • Šimtamylės Girios pasakos / Ronald Kidd. ‒ Vilnius: Egmont Lietuva, 2004. – 167 p.
 • Baltasis arkliukas: apysaka / Elizabeth Goudge. ‒ Alma littera, 2005. – 279 p.
 • Cipas labai drąsus viščiukas / Anna Casalis ; iliustravo Tony Wolf ; sumanė Andrea Dami. ‒ Vilnius: Alma littera, 2005. – 12 p.
 • Gėdytojos karas: apysaka / Lene Kaaberbøl. ‒ Vilnius: Alma littera, 2005. – 350 p.
 • Milijonai: apysaka / Frank Cottrell Boyce. ‒ Vilnius: Alma littera, 2005. – 254 p.
 • Pasakos / Anna Casalis ; iliustravo Tony Wolf; sumanė Andrea Dami. ‒ Vilnius: Alma littera, 2005. – 52 p.
 • Rožytė padauža karvytė / Anna Casalis ; iliustravo Tony Wolf ; sumanė Andrea Dami. ‒ Vilnius: Alma littera, 2005. – 12 p.
 • Čivyliai ir Valerijonai: apysaka / Elizabeth Goudge. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 256 p.
 • Magiški Hario Poterio pasauliai: mitai, legendos, įdomūs faktai / David Colbert. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 216 p.
 • Nulis iš ketvirtos klasės: apysaka / Judy Blume. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 119 p.
 • Palė vienas pasaulyje: apysaka / Jens Sigsgaard ; iliustravo Arne Ungermann. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 46 p.
 • Pažįstu gyvūnus su peliuku Luku: žaislinė knygelė / Anna Casalis ; iliustravo Marco Campanella ; sumanė Andrea Dami. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 12 p.
 • Septintas sūnus: romanas / Angie Sage. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 447 p.
 • Šiandien draugauju su Peliuku Luku: žaislinė knygelė / Anna Casalis ; iliustravo Marco Campanella. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 12 p.
 • Šiandien mokausi su peliuku Luku: žaislinė knygelė / Anna Casalis; iliustravo Marco Campanella ; sumanė Andrea Dami. ‒ Vilnius: Alma littera, 2006. – 12 p.
 • Pradingęs kardas: apysaka / Angie Sage ; iliustravo Jimmy Pickering. ‒ Vilnius: Alma littera, 2007. – 153 p.
 • Vaiduoklių namai: apysaka / Angie Sage; iliustravo Jimmy Pickering. ‒ Vilnius: Alma littera, 2007. – 142 p.
 • Kelionė į Mėlynąjį mėnulį, kurioje vėl atrandamas prarastas laikas: pasaka / Rebecca Rupp. ‒ Vilnius: Alma littera, 2008. – 221 p.
 • Pagrobtos varlės: apysaka / Angie Sage ; iliustravo Jimmy Pickering. ‒ Vilnius, Alma littera, 2008. – 204 p.
 • Bardo Bidlio poringės: pasakos / J. K. Rowling ; iliustravo autorė. ‒ Vilnius: Alma littera, 2009. – 118 p.
 • Haris Poteris ir Netikras Princas: apysaka / J. K. Rowling. ‒ Vilnius: Alma littera, 2010. – 508 p.
 • Tobula klasta: romanas / Rebecca James. ‒ Vilnius: Alma littera, 2010. – 220 p.
 • Išnykę: romanas / Michael Grant. ‒ Vilnius: Alma littera, 2011. – 493 p.
 • Alkis: romanas; ciklo „Išnykę“ 2-oji knyga / Michael Grant; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. ‒ Vilnius: Alma littera, 2011. – 341 p.
 • Nakties klajūnai: romanas / Sarah Dessen. ‒ Vilnius: Alma littera, 2011. – p.
 • Delirium: meilės karštinė: romanas / Lauren Oliver. ‒ Vilnius: Alma littera, 2012. – 356 p.
 • Melas: romanas / Michael Grant. ‒ Vilnius: Alma littera, 2012. – 381 p.
 • Virusas: romanas / Michael Grant. ‒ Vilnius: Alma littera, 2012. – 413 p.
 • Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos: romanas / John Green. ‒ Vilnius: Alma littera, 2013. – 268 p.
 • Pandemonium: knygos „Delirium. Meilės karštinė“ tęsinys: romanas / Lauren Oliver. ‒ Vilnius: Alma littera, 2013. – 331 p.
 • Pinklėse: romanas / Cat Clarke. ‒ Vilnius: Alma littera, 2013. – 260 p.
 • Panika: romanas / Lauren Oliver. ‒ Vilnius: Alma littera, 2014. – 301 p.
 • Popieriniai miestai: romanas / John Green. ‒ Vilnius: Alma littera, 2014. – 300 p.
 • Saldi kančia: romanas / Rebecca James. ‒ Vilnius: Alma littera, 2014. – 299 p.
 • Stebuklas: romanas / R. J. Palacio; iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. ‒ Vilnius: Alma littera, 2014. – 344 p.
 • 5 minučių pasakaitės: daugiau nei 30 mėgstamiausių pasakų. ‒ Vilnius: Alma littera, 2015. – 192 p.
 • Harry Potter ir prakeiktas vaikas: [pagal naują originalią istoriją, kurią sukūrė J. K. Rowling, John Tiffany ir Jack Thorne, nauja Jack Thorne pjesė]: pirma ir antra dalys. – Vilnius: Alma littera, 2018. – 340 p.

Siūlome paskaityti

__________________________________

1 A. Musteikis, „Knygų medžiotoja Zita Marienė“, 2016. Prieiga per internetą: https://www.lzinios.lt/Kultura-ir-pramogos/knygu-medziotoja-zita-mariene/219647 (Žiūrėta 2019-05-10)

2 Marija Ger, „Haris poteris ir vertimo keblumai“, 2007. Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110131124210/http:/www.culture.lt/satenai/?leid_id=858&kas=straipsnis&st_id=5403 (Žiūrėta 2019-05-10)

3 Dalia Kižlienė, „Dar kartą apie Harį Poterį ir vertimo keblumus“. Prieiga per internetą: http://www.skaitymometai.lt/index.php?1984819258 (Žiūrėta 2019-05-10)

Parengė Neringa Mikalauskienė

Nuotr. šaltinis: lrkm.lrv.lt/lt

Rubriką „Vaikų literatūros kalendorius“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

 

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai