Vytauto Račicko „Šlepetė“, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, ir Vytautės Žilinskaitės „Tiputapė“, leidykla „Lietus“.

Mūsų partneriai ir rėmėjai