„Rubinaitis“ – žurnalas apie vaikų knygas, vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, skirtas mokytojams, bibliotekininkams, literatūros tyrėjams, rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, tėvams ir studentams ir visiems besidomintiems vaikų literatūra.

„Rubinaityje“ publikuojami vaikų literatūros teorijos, istorijos ir kritikos straipsniai, supažindinama su lietuvių ir užsienio rašytojų, dailininkų iliustruotojų kūryba, recenzuojamos naujausios knygos, spausdinami pokalbiai su žymiais literatūros ir meno žmonėmis, pateikiama daug informacinės ir bibliografinės medžiagos.

Žurnalas leidžiamas nuo 1994 m., o nuo 2000 m. – keturis kartus per metus.

„Rubinaitį“ galima įsigyti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, o prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose. Žurnalo kaina – 3 eurai.

Žurnalo vyriausiasis redaktorius doc. dr. Kęstutis Urba.

Redakcijos adresas:

Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius

el. paštas: rubinaitis@ibbylietuva.lt

ISSN 1392-0626
ISSN Online 1392-6594

Mūsų partneriai ir rėmėjai