„Rubinaitis“ – žurnalas apie vaikų ir jaunimo literatūrą, vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, skirtas mokytojams, bibliotekininkams, literatūros tyrėjams, rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, tėvams ir studentams ir visiems besidomintiems vaikų literatūra.

„Rubinaityje“ publikuojami vaikų literatūros teorijos, istorijos ir kritikos straipsniai, supažindinama su lietuvių ir užsienio rašytojų, dailininkų iliustruotojų kūryba, recenzuojamos naujausios knygos, spausdinami pokalbiai su žymiais literatūros ir meno žmonėmis, pateikiama daug informacinės ir bibliografinės medžiagos.

Žurnalas leidžiamas nuo 1994 m., nuo 2000 m. – keturis kartus per metus.

„Rubinaitį“ galima įsigyti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, o prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose ir internetu: https://www.prenumeruok.lt

Nuo 2022 m. vieno žurnalo kaina – 5 eurai. Metinė prenumerata – 20 Eur.

 

Redakcijos adresas:

Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius

Leidžiamas keturis kartus per metus

Žurnalo vyriausioji redaktorė prof. hum. m. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė

 

Žurnalą leidžia
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) LIETUVOS SKYRIUS
LITHUANIAN SECTION OF IBBY
Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius
El. paštas rubinaitis@ibbylietuva.lt
Interneto svetainė https://www.ibbylietuva.lt

 

ISSN 1392-0626
ISSN Online 1392-6594

 

2023 metų „Rubinaičio“ leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

 

Žurnalo partnerė – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai