Mėgstamiausių knygų penketukai – tai IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento atliekamas skaitymo tyrimas. Jo tikslas – identifikuoti knygas, kurias tais metais geriausiai įvertino vaikai ir paaugliai. Šis skaitymo tyrimas nuo 1992 m. atliekamas kasmet, jame gali dalyvauti visi Lietuvos moksleiviai.

1–12 klasių moksleiviai pildo anketas, išvardydami penkias tais metais perskaitytas ir labiausiai patikusias knygas, nesvarbu kokias ir kada išleistas. Vertinant anketas, atskirai nagrinėjama, ką skaito vaikai (1–6 klasių moksleiviai) ir ką – paaugliai (7–12 klasių moksleiviai).

Skaitymo tyrimas atliekamas metų pradžioje, o rezultatai skelbiami Tarptautinę vaikų knygos dieną.

2019 m. tyrime atsirado naujovių – matydami, kad 11–12 kl. moksleivių anketų sulaukiama mažiausiai ir jie jau daugiausia skaito suaugusiųjų literatūrą, nutarta koncentruotis į tik į 1–10 kl. moksleivių mėgstamiausių knygų penketukus. Taip pat nuspręsta nebeprašyti vaikų ir paauglių išvardyti knygas nuo labiausiai patikusios iki mažiau patikusios. Nors tradiciškai bus renkami mėgstamiausių knygų penketukai, įvertinus ankstesniųjų metų patirtį, nutarta leisti vaikams anketoje įrašyti iki 10 patikusių knygų, perskaitytų 2019 m.

Siekiant gauti platesnius duomenis apie vaikų ir jaunimo skaitybą Lietuvoje, 2020 m. tyrimas atnaujintas. Tyrimo duomenys gali padėti geriau suprasti realius vaikų ir jaunimo skaitybos poreikius, šiuo metu vyraujančias skaitybos tendencijas ir vykstančius (ar nevykstančius) pokyčius, įvertinti Lietuvos situaciją platesniame kontekste bei padėti efektyviau organizuoti specialistų, dirbančių su vaikų ir paauglių skaityba, darbą. Tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kokias knygas Lietuvos vaikai įvardija kaip mėgstamiausias ir patinkančias, kokie jų skaitybos įpročiai ir kas juos lemia. Su 2020 m. skaitybos tyrimo rezultatais galima susipažinti čia: Vaikų ir paauglių skaitybos tyrimo 2021 rezultatai.

Mūsų partneriai ir rėmėjai