Mėgstamiausių knygų penketukai – tai IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento atliekamas skaitymo tyrimas. Jo tikslas – identifikuoti knygas, kurias tais metais geriausiai įvertino vaikai ir paaugliai. Šis skaitymo tyrimas nuo 1992 m. atliekamas kasmet, jame gali dalyvauti visi Lietuvos moksleiviai.

1–12 klasių moksleiviai pildo anketas, išvardydami penkias tais metais perskaitytas ir labiausiai patikusias knygas, nesvarbu kokias ir kada išleistas. Vertinant anketas, atskirai nagrinėjama, ką skaito vaikai (1–6 klasių moksleiviai) ir ką – paaugliai (7–12 klasių moksleiviai).

Skaitymo tyrimas atliekamas metų pradžioje, o rezultatai skelbiami Tarptautinę vaikų knygos dieną.

2019 m. tyrime atsirado naujovių – matydami, kad 11–12 kl. moksleivių anketų sulaukiame mažiausiai ir jie jau daugiausia skaito suaugusiųjų literatūrą, nutarėme koncentruotis į tik į 1–10 kl. moksleivių mėgstamiausių knygų penketukus. Taip pat nuspręsta nebeprašyti vaikų ir paauglių išvardyti knygas nuo labiausiai patikusios iki mažiau patikusios. Nors tradiciškai rinksime mėgstamiausių knygų penketukus, įvertinę ankstesniųjų metų patirtį, nutarėme leisti vaikams anketoje įrašyti iki 10 patikusių knygų, perskaitytų 2019 m.

2021 m. tyrimas atnaujintas siekiant gauti platesnius duomenis apie vaikų ir jaunimo skaitybą Lietuvoje. Tyrimo anketą rasite čia: Vaikų ir paauglių skaitybos tyrimas 2021.

Mūsų partneriai ir rėmėjai