Aukščiausiasis IBBY Lietuvos skyriaus organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas yra IBBY Lietuvos skyriaus valdyba ir vienasmenis valdymo organas yra skyriaus pirmininkas, kurie renkami dvejų metų kadencijai. 

2021–2022 metų kadencijos IBBY Lietuvos skyriaus valdyba

Inga Mitunevičiūtė Skyriaus pirmininkė
Vaikų literatūros ir skaitybos specialistė, literatūros kritikė.
Rūta Lazauskaitė Valdybos sekretorė
Ilona Ežerinytė Valdybos narė
Nuotr. Gabrielės Kutkevičiūtės
Audronė Macijauskienė Valdybos narė
Nuotr. Dovaldės Butėnaitės
Vaiva Rutkauskaitė Valdybos narė
Jolanta Vitkutė Valdybos narė
Juozas Žitkauskas Valdybos narys

Mūsų partneriai ir rėmėjai