Aukščiausiasis IBBY Lietuvos skyriaus organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas yra IBBY Lietuvos skyriaus valdyba ir vienasmenis valdymo organas yra skyriaus pirmininkas, kurie renkami dvejų metų kadencijai. 

2019–2020 metų kadencijos IBBY Lietuvos skyriaus valdyba

Inga Mitunevičiūtė Skyriaus pirmininkė
Vaikų literatūros ir skaitybos specialistė, literatūros kritikė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė.
Roma Kišūnaitė Valdybos sekretorė
Irena Aleksaitė Valdybos narė
Jaunius Lingys Valdybos narys
Viktorija Pukėnaitė-Pigagienė Valdybos narė
Justinas Vancevičius Valdybos narys
Loreta Žvironaitė-Udrienė Valdybos narė

Mūsų partneriai ir rėmėjai