Aukščiausiasis IBBY Lietuvos skyriaus organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas yra IBBY Lietuvos skyriaus valdyba ir vienasmenis valdymo organas yra skyriaus pirmininkas, kurie renkami dvejų metų kadencijai. 

2023–2024 metų kadencijos IBBY Lietuvos skyriaus valdyba

Audronė Macijauskienė Skyriaus pirmininkė
Goda Baranauskaitė-Dangovienė Valdybos sekretorė
Džiuljeta Maskuliūnienė Valdybos narė
Virgis Šidlauskas Valdybos narys
Urtė Šulskienė Valdybos narė

Mūsų partneriai ir rėmėjai