IBBY Lietuvos skyrius kasmet teikia apdovanojimus už geriausias praėjusiais kalendoriniais metais išleistas knygas vaikams ir paaugliams.

Premijomis siekiama skatinti meniškai vertingos lietuvių grožinės vaikų literatūros leidybą, kokybiškus vertimus, iliustracijas, pažintinę literatūrą bei vaikų literatūros tyrimus, sklaidą ir skaitymo skatinimo iniciatyvas. Taip pat norima padėti pedagogams, bibliotekininkams bei tėvams orientuotis leidybos procesuose, atrasti vertingas ir tinkamas knygas. Premijuojamos knygos turi būti naujos, meniškai ir pedagogiškai vertingos, praturtinančios lietuvių vaikų literatūrą.

Premijų laureatus renka IBBY Lietuvos skyriaus valdybos nutarimu sudarytos komisijos, į kurias atrenkami vaikų literatūros ir knygos meno tyrėjai, mokytojai, bibliotekininkai, iliustruotojai, kalbininkai, studentai ir kt.

Premijų laimėtojai apdovanojami Tarptautinės vaikų knygos dienos šventės metu. Laureatams teikiami diplomai, piniginiai prizai, dovanos. Premijų rėmėjai – privatūs asmenys (dailininkas Vytautas Žirgulis, Šarūnas Marčiulionis ir kt.) ir institucijos (leidyklos „Tyto alba“ ir „Žara“, UAB „Alumnus“, UAB „Sabelija“, UAB „Vilsentras“, UAB „IMG Numeri“ ir kt.) bei IBBY Lietuvos skyrius.

IBBY Lietuvos skyrius pirmąją premiją už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams įsteigė 1992 metais. Dabar premija pavadinta lietuvių vaikų literatūros tėvo Prano Mašioto vardu. Nuo pat premijos įsteigimo jos mecenatas – Šarūnas Marčiulionis. Vėliau premijų atsirado ir daugiau.

Šiuo metu iš viso teikiama 10 premijų:
  • Prano Mašioto premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams;
  • Antroji premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams;
  • Premija už geriausią metų knygą mažiausiems skaitytojams;
  • Domicėlės Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą;
  • Premija už meniškiausias dvispalves iliustracijas;
  • Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų debiutą;
  • Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą vaikams;
  • Adomo Druktenio premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą paaugliams;
  • Premija už geriausią metų negrožinę knygą;
  • Vinco Aurylos premija už vaikų literatūros tyrinėjimus, sklaidą ar skaitymo skatinimo veiklą.

Mūsų partneriai ir rėmėjai