IBBY Lietuvos skyrius kasmet teikia apdovanojimus už geriausias praėjusiais kalendoriniais metais išleistas knygas vaikams ir paaugliams.

Premijomis siekiama skatinti meniškai vertingos lietuvių grožinės vaikų literatūros leidybą, kokybiškus vertimus, iliustracijas, pažintinę literatūrą bei vaikų literatūros tyrimus, sklaidą ir skaitymo skatinimo iniciatyvas. Taip pat norima padėti pedagogams, bibliotekininkams bei tėvams orientuotis leidybos procesuose, atrasti vertingas ir tinkamas knygas. Premijuojamos knygos turi būti naujos, meniškai ir pedagogiškai vertingos, praturtinančios lietuvių vaikų literatūrą.

Premijų laureatus renka IBBY Lietuvos skyriaus valdybos nutarimu sudarytos komisijos, į kurias atrenkami vaikų literatūros ir knygos meno tyrėjai, mokytojai, bibliotekininkai, iliustruotojai, kalbininkai, studentai ir kt.

Premijų laimėtojai apdovanojami Tarptautinės vaikų knygos dienos šventės metu. Laureatams teikiami diplomai, piniginiai prizai, dovanos. Premijų rėmėjai – privatūs asmenys ir institucijos.

IBBY Lietuvos skyrius pirmąją premiją už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams įsteigė 1993 metais. Dabar premija pavadinta lietuvių vaikų literatūros tėvo Prano Mašioto vardu. Nuo pat premijos įsteigimo jos mecenatas – Šarūnas Marčiulionis. Vėliau premijų atsirado ir daugiau.

Šiuo metu iš viso teikiamos 8 premijos:
  • Prano Mašioto premija už geriausią grožinę lietuvių rašytojo knygą vaikams bei paaugliams (premijos nuostatai)
  • Premija už geriausią paveikslėlių knygą vaikams (premijos nuostatai)
  • Domicėlės Tarabildienės premija už gražiausiai iliustruotą metų knygą vaikams (premijos nuostatai)
  • Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų vaikų literatūros debiutą (premijos nuostatai)
  • Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią verstinę knygą vaikams (premijos nuostatai)
  • Adomo Druktenio premija už reikšmingiausią verstinę knygą paaugliams (premijos nuostatai)
  • Premija už geriausią pažintinę knygą vaikams ir paaugliams (premijos nuostatai)
  • Vinco Aurylos premija už geriausius metų pasiekimus vaikų literatūros, knygos meno, bibliotekininkystės, literatūros sklaidos ir skaitymo skatinimo srityse (premijos nuostatai)

Mūsų partneriai ir rėmėjai