Prano Mašioto skaitymai – mokslinis-praktinis vaikų literatūros seminaras, kurį IBBY Lietuvos skyrius rengia kartu su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentu. Vaikų literatūros temos ir klausimai svarstomi ir diskutuojami istoriniu, teoriniu, literatūrologiniu, bibliotekiniu, knygotyros ir kitais aspektais.

Prano Mašioto skaitymų pradžia laikomas 1983 m. gruodis, kada Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra pakvietė literatūros specialistus dalyvauti vaikų literatūros seminare, skirtame P. Mašioto 120-osioms gimimo metinėms. Keli panašūs seminarai vyko ir vėliau, tačiau jie nebuvo vadinami Prano Mašioto skaitymais ir neturėjo nuolatinės datos.

1993 m. Kaune vyko šeštasis vaikų literatūros seminaras, skirtas Prano Mašioto 130-osioms gimimo metinėms. Ši data ir laikoma Prano Mašioto skaitymų pradžia. Nuo 1993 m. seminarai vyksta kasmet gruodžio mėnesį (gruodžio 19-oji – lietuvių vaikų literatūros tėvu vadinamo P. Mašioto gimimo diena).

Prano Mašioto skaitymų temos:
 • 2023 m. – Prano Mašioto skaitymai kitaip: diskusija apie vaikų literatūros seminarų ir organizacijų reikšmę
 • 2022 m. – Prano Mašioto skaitymai nevyko
 • 2021 m. – „Viltis“
 • 2020 m. – „Ar knygos gydo?“
 • 2019 m. – Prano Mašioto skaitymai nevyko
 • 2018 m. – „Vertybių kaita XXI a. vaikų ir paauglių literatūroje“
 • 2017 m. – „Lietuvių vaikų literatūros šimtmetis“
 • 2016 m. – „Linksmos knygos vaikams“
 • 2015 m. – „Visuomeninės-pilietinės temos vaikų ir paauglių literatūroje“
 • 2014 m. – „Paauglystė XXI amžiaus literatūroje“
 • 2013 m. – vyko konferencija „Prano Mašioto nuopelnai tautai, pedagogikai, literatūrai“ skirta P. Mašioto 150-osioms gimimo metinėms
 • 2012 m. – vyko tarptautinė konferencija „Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė“
 • 2011 m. – „Senatvė vaikų literatūroje“
 • 2010 m. – „Vytautės Žilinskaitės kūryba vaikams ir jos kontekstai“
 • 2009 m. – „Praeitis vaikų ir paauglių literatūroje“
 • 2008 m. – „Mokyklos pasaulis vaikų ir paauglių literatūroje“
 • 2007 m. – „Astrida Lindgren yra visų“
 • 2006 m. – „Populiarieji paauglių literatūros seminarai“
 • 2005 m. – „Nuo 15 iki 18, arba Vyresniųjų paauglių (jaunimo) literatūros ir skaitymo klausimai“
 • 2004 m. – „Ateitis vaikų literatūroje. Vaikų literatūros ateitis“
 • 2003 m. – „Prano Mašioto kūryba ir jos kontekstai“
 • 2002 m. – „Drakula ir kitos baimės“
 • 2001 m. – „Svetimas arba kitoks vaikų literatūroje“
 • 2000 m. – Jaunojo skaitytojo portretas“
 • 1999 m. – „Namai, šeima vaikų ir paauglių literatūroje“
 • 1998 m. – „Gamtos pasaulis vaikų literatūroje“
 • 1997 m. – „Berniukų literatūra ir skaitymas“
 • 1996 m. – „Mergaičių literatūra ir skaitymas“
 • 1995 m. – „Knygos mažiausiems skaitytojams“
 • 1994 m. – „Lietuvių išeivijos kūryba vaikams“
 • 1993 m. – Prano Mašioto 130-osioms gimimo metinėms skirtas vaikų literatūros seminaras
 • 1991 m. – „Naujoji lietuvių vaikų literatūra“
 • 1989 m. – „Lietuvos respublikos laikotarpio vaikų literatūra“
 • 1987 m. – „Skandinavų vaikų literatūros pamokos (Astridos Lindgren 80-osioms gimimo metinėms)
 • 1986 m. – Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas antrasis vaikų literatūros tyrėjų seminaras
 • 1983 m. – Prano Mašioto 120-osioms gimimo metinėms skirtas vaikų literatūros tyrėjų seminaras

Mūsų partneriai ir rėmėjai