IBBY Lietuvos skyrius vienija 170 narių. Tarp jų – įvairiausių profesijų atstovai: bibliotekininkai ir skaitybos specialistai, literatūros tyrėjai ir kritikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, rašytojai, vertėjai, leidėjai, dailininkai ir dailėtyrininkai, žurnalistai, literatai, studentai, kiti vaikų literatūros mylėtojai, skaitytojai.

Skyrių sudaro nariai ir Garbės nariai. Garbės nariais gali būti itin nusipelnę vaikų ir jaunimo literatūrai, jos propagavimui kultūros, meno bei švietimo darbuotojai.

Skyriaus nariais gali būti 18 metų sulaukę ir veiksnūs Lietuvos piliečiai, savo veiklą ir interesus susieję su vaikų, paauglių ir jaunimo literatūra, mokantys nario mokestį ir įsipareigoję laikytis Įstatų reikalavimų. Norintieji tapti Skyriaus nariais pateikia nustatytos formos prašymą, kurie svarstomi Valdybos posėdžiuose (dėl prašymo formos kreiptis į IBBY Lietuvos skyriaus pirmininkę Ingą Mitunevičiūtę el. p. inga@ibbylietuva.lt).

Mūsų partneriai ir rėmėjai