1992 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Misevičius „Danuko Dunduliuko nuotykiai“.
 2. Vytė Nemunėlis „Meškiukas Rudnosiukas“
 3. „Gyvasis vanduo“: lietuvių liaudies pasakos
 4. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 5. Kostas Kubilinskas „Su žilvičio dūdele“.
Paauglių knygų penketukas
 1. Mark Twain „Tomo Sojerio nuotykiai; Heklberio Fino nuotykiai“
 2. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 3. Felix Salten „Bembis. Bembio vaikai“
 4. Hans Christian Andersen „Laukinės gulbės“
 5. Alexandre Dumas „Trys muškietininkai“

1993 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Petkevičius „Didysis medžiotojas Mikas Pupkus“
 2. Vytautas Petkevičius „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“
 3. Vytautas Misevičius „Danuko Dunduliuko nuotykiai“
 4. Vytė Nemunėlis „Meškiukas Rudnosiukas“
 5. Romualdas Kalonaitis „Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje“.
Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Mark Twain „Tomo Sojerio nuotykiai; Heklberio Fino nuotykiai“
 3. Karl May „Vinetu“
 4. Felix Salten „Bembis. Bembio vaikai“
 5. Thomas Mayne Reid „Raitelis be galvos“

1994 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. „Lietuviškos pasakos“
 2. Antanas Vienuolis „Viešnia iš Šiaurės“
 3. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 4. Vytautas Misevičius „Danuko Dunduliuko nuotykiai“
 5. Kostas Kubilinskas „Stovi pasakų namelis“
Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Mark Twain „Tomo Sojerio nuotykiai; Heklberio Fino nuotykiai“
 3. Astrid Lindgren „Ronja plėšiko duktė“
 4. Hans Christian Andersen „Laukinės gulbės“
 5. Mark Twain „Princas ir elgeta“

1995 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 2. Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“
 3. Antanas Vienuolis „Viešnia iš Šiaurės“
 4. Kostas Kubilinskas „Stovi pasakų namelis“
 5. Vytautas Petkevičius „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“
Paauglių knygų penketukas
 1. Mark Twain „Tomo Sojerio nuotykiai; Heklberio Fino nuotykiai“
 2. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 3. Mark Twain „Princas ir elgeta“
 4. Felix Salten „Bembis. Bembio vaikai“
 5. Jules Verne „Kapitono Granto vaikai“.

1996 m. – penketukai nebuvo renkami

1997 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis
 2. Antanas Vienuolis „Viešnia iš Šiaurės“
 3. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 4. Romualdas Kalonaitis „Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje“
 5. Vytautas Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“
Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 3. Astrid Lindgren „Ronja plėšiko duktė“
 4. Jules Verne „Penkiolikos metų kapitonas“
 5. Erich Kästner „Dvynukės“

1998 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
 2. Vytautas Račickas „Zuika dar gyvas“
 3. Petras Tarasenka „Užburti lobiai“
 4. Vytautas Račickas „Kita šlepetės istorija“
 5. Vytautas Misevičius „Danuko Dunduliuko nuotykiai“
Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Mark Twain „Tomo Sojerio nuotykiai; Heklberio Fino nuotykiai“
 3. Sören Olsson, Anders Jacobsson „Berto dienoraštis“
 4. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 5. Astrid Lindgren „Ronja plėšiko duktė“

1999 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
 2. Pranas Mašiotas „Senelio pasakos“
 3. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 4. Romualdas Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“
 5. Vytautas Račickas „Zuika dar gyvas“

Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Astris Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“
 3. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 4. Roald Dahl „Raganos“
 5. Robert Louis Stevenson „Lobių sala“

2000 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Šlepetė“
 2. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
 3. Petras Cvirka „Nemuno šalies pasakos“
 4. „Gražiausios lietuvių pasakos“
 5. Pranas Mašiotas „Vaikučių pasakėlės“
Paauglių knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 2. Jules Verne „20 000 mylių po vandeniu“
 3. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 4. Jules Verne „Aplink pasaulį per 80 dienų“
 5. Roald Dahl „Raganos“

2001 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Šlepetė“
 2. Vytautas Račickas „Kita šlepetės istorija“
 3. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
 4. Vytautas Račickas „Šlepetė“
 5. Herta Matulionytė „Žaidimo valdovas“
Paauglių knygų penketukas
 1. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“
 2. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 3. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Paslapčių kambarys“
 4. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 5. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“

2002 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Šlepetė“
 2. Vytautas Račickas „Mikė ir Juozapėlis“
 3. Vytautas Račickas „Jos vardas Nippė“
 4. Vytautas Račickas „Mano vaikystės ledai“
 5. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
Paauglių knygų penketukas
 1. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Paslapčių kambarys“
 2. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“
 3. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Ugnies taurė“
 4. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“
 5. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“

2003 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Jos vardas Nippė“
 2. Romualdas Kalonaitis „Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje“
 3. Janina Degutytė „Nepalik manęs“
 4. Kazys Saja „Būrimas obuolio sėklom“
 5. Vytautas Račickas „Šlepetė“
Paauglių knygų penketukas
 1. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Ugnies taurė“
 2. Hortense Ullrich „Nevalia bučiuoti raganų“
 3. Melvin Burgess „Heroinas“
 4. Otfried Preussler „Raganiukė“
 5. Stéphanie „Agurkėliai su šokoladu“

2004 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Nippė nori namo“
 2. Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“
 3. Herta Matulionytė „Žaidimo valdovas“
 4. Vaida Blažytė „Geltona pieva“
 5. Vytautas Račickas „Jos vardas Nippė“
Paauglių knygų penketukas
 1. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Fenikso brolija“
 2. Melvin Burgess „Heroinas“
 3. Meg Cabot „Princesės dienoraštis“
 4. Peter Freund „Laura ir Aventeros paslaptis“
 5. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“

2005 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vaida Blažytė „Geltona pieva“
 2. Vytautas Račickas „Zuika padūkėlis“
 3. Vytautas Račickas „Jos vardas Nippė“
 4. Vytautas Račickas „Geriausias draugas“
 5. Vytautas V. Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“
Paauglių knygų penketukas
 1. Melvin Burgess „Heroinas“
 2. Louis  Sachar „Duobės“
 3. Jerry Spinelli „Žvaigždė“
 4. Roald Dahl „Raganos“
 5. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Ugnies taurė“

2006 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Nebaigtas dienoraštis“
 2. Vytautas Račickas „Nippė nori namo“
 3. Daiva Vaitkevičiūtė „Trise prieš mafiją“
 4. Vytautas V. Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“
 5. Vaida Blažytė „Geltona pieva“
Paauglių knygų penketukas
 1. Melvin Burgess „Heroinas“
 2. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Netikras Princas“
 3. Meg Cabot „Princesės dienoraštis“
 4. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 5. Jutta Treiber „Mėlynas ežeras šiandien žalias“

2007 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Vytautas Račickas „Nebaigtas dienoraštis“
 2. Kęstutis Kasparavičius „Kvailos istorijos“
 3. Vytautas Račickas „Nippė nori namo“
 4. Daiva Vaitkevičiūtė „Trise prieš mafiją“
 5. Algimantas Zurba „Raganaitė Džilda“
Paauglių knygų penketukas
 1. Melvin Burgess „Heroinas“
 2. Jerome David Salinger „Rugiuose prie bedugnės“
 3. Astrid Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“
 4. Astrid Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“
 5. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“

2008 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Astrid Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“
 2. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“
 3. Astrid Lindgren „Emilis iš Lionebergos“
 4. Astrid Lindgren „Pepė Ilgakojinė“
 5. Astrid Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“
Paauglių knygų penketukas
 1. Melvin Burgess „Heroinas“
 2. Stephenie Meyer „Saulėlydis“
 3. Kevin Brooks „Kendė“
 4. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir mirties relikvijos“
 5. Stephenie Meyer „Jaunatis“

2009 m.

Vaikų knygų penketukas
 1. Otfried Preussler „Plėšikas Hocenplocas“
 2. Vytautas Račickas „Gyveno kartą Lukošiukas“
 3. Joanne K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties Akmuo“
 4. Astrid Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“
 5. Vytautas Račickas „Šokoladas iki pirmadienio“
Paauglių knygų penketukas
 1. Stephenie Meyer „Saulėlydis“
 2. Melvin Burgess „Heroinas“
 3. Stephenie Meyer „Jaunatis“
 4. Stephenie Meyer „Užtemimas“
 5. Kevin Brooks „Kendė“

Mūsų partneriai ir rėmėjai