Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą

Autorius:
Kimberly Brubaker Bradley
Vertėjas:
iš anglų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė
Leidėjas:
Nieko rimto
Metai:
2017
Puslapiai:
260
ISBN:
978-609-441-440-4

Ar galite įsivaizduoti mergaitę, nemačiusią žolės? Ada, būdama dešimties, pirmą kartą išvysta žalią pievą. Negana to, ji nemoka skaityti ir sunkiai vaikšto. Bet Ada anaiptol ne kvaila. Ji stipri ir drąsi, be to, jaučiasi atsakinga už savo jaunesnį broliuką Džeimį. O netrukus ji jodinės poniu ir net sučiups nacių šnipą.

Panelė Smit visai nenorėjo globoti Ados ir Džeimio.

– Neišmanau, kaip reikia rūpintis vaikais, – pasakė.

Gūžtelėjau. Manim niekada niekas nesirūpino, bet nutariau nutylėti.

Niekada nežinai, ką teks gelbėti. Ir kas išgelbės tave patį.

Mūsų partneriai ir rėmėjai