Skelbiamas Knygos meno konkursas

2018 m. gruodžio 05 d.
Kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo Lietuvos leidyklų 2018 metais išleistas knygas bei paskatinti knygų dailininkus, dizainerius, iliustruotojus, leidėjus ir spaustuvininkus, skelbia Knygos meno konkursą.

Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat knygų autoriai ir dailininkai.

Konkursui priimamos knygos pagal šešias temines grupes, viena iš jų – Knygos vaikams.

Knygos pateikiamos po vieną egzempliorių į Kultūros ministerijos kanceliariją (J. Basanavičiaus 5 d., LT-01118 Vilnius) iki 2019 m. sausio 14 d.

Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu.

Kartu su knyga pateikiami šie dokumentai:

  • užpildyta Knygos anketa
  • knygos vertinimo anketa užpildžius lentelę „Bendra informacija“
  • originalumo deklaracija
  • visų konkursui teikiamų knygų sąrašas.

Konkursui neteikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formato (žurnalai, kalendoriai, atvirukai, plakatai ir pan.).

Knygos meno konkurso nuostatus ir kitus dokumentus rasite čia.

Papildoma informacija teikiama Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamente (Rasa Balčikonytė, tel. 860847712,  el.paštas: rasa.balcikonyte@lrkm.lt).

Praėjusiais metais Kultūros ministerijos kasmet organizuojamas Knygos meno konkursas vyko jau 25-ajį kartą. Tarp konkurso apdovanojimus laimėjusių knygų buvo ir keturios knygos vaikams.

Pagrindinę – Metų premiją – 2017 m. pelnė dailininkė Lina Itagaki už inovatyvų aktualios temos pateikimą, taiklų šrifto panaudojimą, jo dermę su įtaigiomis iliustracijomis knygoje „Sibiro haiku“ (autorės Jurga Vilė ir Lina Itagaki; išleido „Aukso žuvys“, spaustuvė „BALTO print“).

Teminėje grupėje „Knygos vaikams“ 2017 m. premija buvo skirta Aušrai Kiudulaitei už vaikiškos vaizduotės pajautimą ir profesionalią jos raišką knygoje „Draugystė ant straublio galo“ (autorius Marius Marcinkevičius; išleido „Tikra knyga“, spausdino „BALTO print“).

Praėjusiais metais Knygos meno konkurse už knygas vaikams buvo skirti ir du diplomai: Ievai Babilaitei už nestandartinę traktuotę knygoje „Baisiai gražūs eilėraščiai“ (autorė Daiva Čepauskaitė; išleido „Žalias kalnas“, spausdino „Standartų spaustuvė“; bei Artūrui Širinui ir Justinai Norkutei-Širin už dizaino interaktyvumą knygoje „Vilniaus arkikatedros mįslės“ (autorės Violeta Indriūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, Alina Pavasarytė, Birutė Valečkaitė; išleido Bažnytinio paveldo muziejus, spausdino „S. Jokužio leidykla-spaustuvė“).

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai