„Alma littera“ kviečia dalyvauti Vaikų ir paauglių literatūros konkurse

2023 m. kovo 03 d.
„Alma littera“, siekdama autorius paskatinti kurti patrauklų, vertingą ir kokybišką turinį vaikams, nuo 2021 metų rengia Vaikų literatūros konkursą. Kad vaikų knygų puslapius vartantys mažyliai taptų skaitančiais suaugusiaisiais, nori išleisti vertingų, įdomių ir patrauklių knygų paaugliams ir jaunimui, todėl nuo 2014 metų rengia ir Paauglių literatūros konkursą.

Įvertinę visų konkursų patirtis ir siekdami tobulėti, 2023 metais du literatūros konkursus rengėjai apjungia į vieną – Vaikų ir paauglių literatūros konkursą.

Konkurse kviečiami dalyvauti rašytojai ir dailininkai, kūrėjai ir autorių grupės. Nesvarbu, ar dar tik pradedate rašyti knygas, ar jau esate žinomas, įvertintas autorius, – jūsų kūriniai laukiami!

Knygų rankraščius, iliustracijas ir maketus vertina komisija, kuria sudaro leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių ir šios komisijos vadovė Audronė Macijauskienė, vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, literatūrologė Lina Buividavičiūtė, psichologė Monika Skėrytė-Kazlauskienė, mokytojas Alius Avčininkas, edukologė Austėja Landsbergienė ir literatūrologė Vitalija Maksvytė.

Kūrinių konkursui laukiama iki 2023 m. balandžio 11 d.

Konkurso nuostatai

1. Konkursui kviečiame teikti kūrinius, skirtus skaitytojams nuo 0 iki 18 metų: literatūros kūrinius, iliustruotus kūrinius ir paveikslėlių knygų (ir bežodžių) maketus. Kūriniai bus vertinami keturiose amžiaus grupėse: 0–3 metų, 4–7 metų, 8–12 metų ir 13–18 metų.

2. Kūrinio personažo universalumas, vystymo ir tęstinumo galimybė, potencialas plėstis į kitas (ne literatūros) kategorijas būtų vertinamas kaip kūrinio pranašumas.

3. Knygų vaikams iki 12 metų rankraščių apimtis – iki 5 autorinių lankų (200 000 spaudos ženklų su tarpais), rankraščių apimtis 13-18 metų skaitytojams – nuo 4 iki 12 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais). Rankraščių paaugliams apimtis gali būti mažesnė, jei tai grafinis romanas, komiksas ir pan.

4. Priimami tik nauji, iki šiol niekur nepublikuoti ir baigti kūriniai. Nebaigti rankraščiai nevertinami.

5. Vieno autoriaus teikiamų rankraščių skaičius neribojamas.

6. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman 12 dydžio šriftu word arba pdf

7. Elektroninis rankraščio variantas pateikiamas e. paštu literaturoskonkursas@almalittera.lt iki 2023 m. balandžio 11 d. Rankraščius ir iliustracijas iki minėtos datos taip pat galima pristatyti adresu: Vaikų ir paauglių literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.

8. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, kuriai amžiaus grupei skirtas kūrinys, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus (-ių) prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.

9. Konkursui pateikti rankraščiai (išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami iliustracijų originalai) negrąžinami.

10. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.

11. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.

12. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje almalittera.lt.

13. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.

15. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.

16. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 25 d. su nuoroda „Vaikų ir paauglių literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2023 m. rugsėjo 25 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

17. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Vertinimas ir apdovanojimai

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar keli geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 2000 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius (-iai). Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2023 m. spalio 12 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) dailininkas (-ai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti iliustracijas ar pabaigti jas per 4 mėnesius nuo konkurso laimėtojų paskelbimo dienos.

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai