Dr. Aloyzo Petriko literatūrinė premija – rašytojai Neringai Vaitkutei

2021 m. gegužės 11 d.
Dr. Aloyzo Petriko literatūrinę premiją šiemet pelnė rašytoja Neringa Vaitkutė už knygą vaikams „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“ (leidykla „Nieko rimto“, 2020).

„Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“ – antroji Klampynių kronikų trilogijos dalis, bet ją komisija vertino kaip atskirą kūrinį. „Neringos Vaitkutės sukurtas atokaus Mažųjų Klampynių miestelio pasaulis išsiskiria derme tarp išmoningai interpretuojamų ikikrikščioniškojo pasaulėvaizdžio klodų ir šiuolaikinės gyvensenos atgarsių: šmėklos, baubai, maumai, kipšai ir laumės tarpsta XXI a. žmonių pašonėje ir, atrodo, natūralesnio dalyko negalėtų būti. Tačiau santykių su šiomis būtybėmis ribos, dėl dvynių Agatos ir Aringo bei jų sesutės Smiltės gebėjimų įsivelti į įvairiausio plauko nuotykius, yra nuolatos tikrinamos ir perbraižomos, kartais atsargiai parodant, jog net ir šiais laikais ne visos paslaptys turi būti atskleistos, ne visos legendos – patikrintos“, – teigia vertinimo komisijos narė Asta Skujytė-Razmienė.

Anot pačios autorės, knygos herojai „ne tik įsivelia į nuotykius, bet ir sprendžia rimtas problemas – kaip išsaugoti paslaptį, mylėti tą, kuris meilės nė iš tolo nevertas, sugyventi su keistomis, triukšmingomis ir ne visuomet geranoriškomis mitinėmis būtybėmis ir net ištaisyti žmonių padarytas skriaudas. Ypatingą vietą knygoje užima šeima: mama, tėtis senelė ir jų santykiai su vaikais. Meilės Klampynėse išties daug ir aš nesigailiu jos su kaupu ten įpylusi“.

Neringa Vaitkutė Vilniaus universitete baigė Gamtos mokslų fakulteto zoologijos magistro studijas. Dirba Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje biologijos mokytoja.

Rašytoja išleido dešimt knygų vaikams. Pirmoji – „Vaivorykščių arkos“ IBBY Lietuvos skyriaus išrinkta reikšmingiausiu 2013 metų debiutu. Už knygą „Klampynių kronikos“ 2018 metais N. Vaitkutei paskirta IBBY Lietuvos skyriaus įsteigta Prano Mašioto premija, už knygas „Neišduosiu tavęs“ ir „Klampynių kronikos“ 2020 metais įteikta Vaikų literatūros premija, o „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“ 2020 metais įvertinta Martyno Vainilaičio premija.

Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos steigėjas ir mecenatas – verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas. Premija skiriama už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui. Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradicija. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas Aloyzas Petrikas (1893–1964).

Šiais metais premijai buvo pasiūlyti net dvidešimt keturi kandidatai.

Vertinimo komisijoje dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos deleguoti atstovai – Gintarė Adomaitytė, Marius Burokas ir Kotryna Zilinskienė (Kotryna Zylė), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto nariai – Asta Skujytė-Razmienė ir Jurga Trimonytė Bikelienė.

N. Vaitkutė – ketvirtoji dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos laureatė. Pirmąja premija 2018 m. apdovanotos dvi autorės – Jurga Vilė ir Lina Itagaki už knygą vaikams „Sibiro haiku“ („Aukso žuvys“). 2019 m. ši premija įteikta rašytojui Mariui Marcinkevičiui ir dailininkei Linai Dūdaitei už knygą vaikams „Sivužas“ („Tikra knyga“), o praėjusiais metais ­– rašytojai ir dailininkei Kotrynai Zylei už knygą jaunimui „Sukeistas“ („Aukso žuvys“).

Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai