IBBY Lietuvos skyrius kviečia leidyklas teikti knygas reikšmingiausių 2020 m. vaikų ir paauglių vertimų premijoms

2020 m. gruodžio 30 d.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius jau dvidešimtą kartą renka reikšmingiausius metų vertimus vaikams bei paaugliams. Skiriamos dvi premijos: Eugenijos Stravinskienės premija už verstinę knygą vaikams ir Adomo Druktenio premija už vertimą paaugliams.

Premijų tikslas – paskatinti literatūros vertėjų darbą ir indėlį į tarptautinius kultūrų mainus, atkreipti visuomenės dėmesį į reikšmingiausius vertimus, puoselėti jaunųjų skaitytojų skaitymo kultūrą.

Premijos skiriamos vertėjams už naujus, reikšmingus grožinės literatūros vertimus. Dėmesingai vertinama ir vertimo kalba, knygos leidybinė kultūra. Premijuojamos knygos į lietuvių kalbą gali būti išverstos iš bet kurios užsienio kalbos, išleistos bet kurioje Lietuvos leidykloje.

Komisija, išanalizavusi premijai pristatytus kūrinius, po išrenka 2–3 knygas, nominuojamas apdovanojimams. Vienai iš nominuotų knygų skiriama premija. Premijos finansuojamos iš privačių rėmėjų lėšų.

Apie nominuotų knygų sąrašo paskelbimo ir premijų teikimo ceremonijos datas bus paskelbta vėliau.

Premijų nuostatus galima rasti IBBY Lietuvos skyriaus interneto svetainėje, skiltyje Apdovanojimai.

Maloniai kviečiame leidyklas pristatyti 2020 metų iš užsienio kalbos verstas knygas Eugenijos Stravinskienės ir Adomo Druktenio premijoms. Kiekvienai premijai galima siūlyti po 1–2 knygas. Leidyklos ypač skatinamos teikti pačių vertėjų pasiūlytą ir išverstą knygą.

Knygas gauti premijoms galima teikti iki 2021 m. sausio 15 d. adresu info@ibbylietuva.lt. Leidyklas prašome pateikti ne daugiau kaip 4 knygas (abiejose kategorijose po 2 arba atitinkamai 3 ir 1).

Kadangi komisija kasmet susiduria su knygų stokos problema, vertintojai būtų labai dėkingi, jeigu darbo reikmėms galėtumėte skirti po du egzempliorius premijai pristatytųjų knygų. Knygas prašytume siųsti  adresu: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas, Gedimino pr. 51, 01109 Vilnius; tel. 85 239 8563.

Mūsų partneriai ir rėmėjai