Išėjo 3-iasis šių metų „Rubinaičio“ numeris

2019 m. rugsėjo 26 d.
Išleistas trečiasis šiais metais žurnalo „Rubinaitis“ numeris. Leidinys, nušviečiantis Lietuvos ir pasaulio vaikų literatūros aktualijas, skirtas pedagogams, bibliotekininkams, leidėjams, tėvams, studentams ir kitiems, dirbantiems su vaikais ir jiems skirtomis knygomis.

Rubrikoje „Straipsniai“ publikuojamas Panevėžio r. Raguvos gimnazijos mokytojos Ritos Karpavičienės straipsnis „Mokytojų vaizdavimo pokyčiai lietuvių vaikų ir paauglių literatūroje“. Analizuojami mokytojų paveikslai K. Binkio, P. Cvirkos, V. Račicko, A. Cicėnaitės, T. Dirgėlos ir D. Ausčio kūryboje.

Trys publikacijos spausdinamos rubrikoje, skirtoje Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms. Džiuljeta Maskuliūnienė rašo apie vaikus Vaižganto kūryboje, Vilija Janušauskienė tyrinėja rašytojo kūrybą vadovėliuose, Kęstutis Urba žvelgia į Vaižganto literatūros kritikos darbus.

„Mano vaikystės skaitymų“ viešnia Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos mokytoja Aldona Kruševičiūtė pasakoja apie vaikystę, skaitymą ir knygas.

Skiltyje „Atidžiu žvilgsniu“ – dvi recenzijos: Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė analizuoja Kotrynos Zylės knygą „Sukeistas“, o Neringa Mikalauskienė – suomių rašytojos Nadjos Sumanen kūrinį „Rembo“, kuris pripažintas geriausiu vertimu paaugliams 2018 metais.

„Sukaktys“ pažymi visame pasaulyje labai populiaraus paveikslėlių knygų kūrėjo Richardo Scarry’io 100 metų jubiliejų. Jam skirta Astos Skujytės-Razmienės publikacija „Amžinas Darbėnų meras“.

Publikuojamas Romos Kišūnaitės sudarytas kalendorius „2020 m. vaikų literatūros datos“ – tikras pagalbininkas planuojantiems kitų metų darbus ir renginius.

„Kronika. Informacija. Skelbimai“ pristato vaikų literatūros aktualijas.

Mūsų partneriai ir rėmėjai