Išėjo 4-asis šių metų „Rubinaičio“ numeris

2019 m. gruodžio 20 d.
Išleistas ketvirtas šiais metais žurnalo „Rubinaitis“ numeris. Leidinys, nušviečiantis Lietuvos bei pasaulio vaikų literatūros aktualijas, skirtas pedagogams, bibliotekininkams, leidėjams, tėvams, studentams ir kitiems, dirbantiems su vaikais ir jiems skirtomis knygomis.

„Straipsnių“ rubrikoje publikuojami du straipsniai: Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės „Tėvas lietuvių stebuklinėse pasakose“ ir Vilijos Janušauskienės straipsnio „Vaižganto mokyklinė pasaka“ 2-oji dalis.

Šio numerio „Mano vaikystės skaitymų“ rengėja Džiuljeta Maskuliūnienė kalbasi su poetu, žurnalo „Metai“ vyriausiuoju redaktoriumi Antanu Šimkumi.

Skiltyje „Atidžiu žvilgsniu“ – keturios recenzijos: Antanas Terleckas istoriko žvilgsniu vertina Vytauto V. Landsbergio kūrinį „Žalčių karalienė“; Gintarė Adomaitytė analizuoja Dovilės Zavedskaitės knygą „Lietus ir skafandras“; Neringa Dangvydė Macatė – Vainiaus Bako eilėraščių rinkinį „Ką manė kamanė“; Asta Skujytė-Razmienė – anglų rašytojo Philipo Pullmano kūrinį „Laikrodžio širdis“.

Naujoje rubrikoje „Užklasinis skaitymas“ Kęstutis Urba pataria, apie ką kalbėti pamokoje su vaikais perskaičius Natalie Babbitt knygą „Amžinieji Takiai“.

„Sukaktys“ mini legendinio lenkų poeto Juliano Tuwimo 125 metų jubiliejų. Jam skirta Jūratės Petronienės publikacija „Literatūros pokštininkas Julianas Tuwimas“.

Naujosios Zelandijos rašytojos Joy Cowley pasaka „Atmintis“ spausdinama „Paskaitykim, mama, tėti!“ skiltyje (iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas).

„Kronika. Informacija. Skelbimai“ pristato vaikų literatūros aktualijas.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai