Išleistas 4-asis 2022 metų „Rubinaitis“

2022 m. gruodžio 23 d.
„Rubinaitis“ – žurnalas apie vaikų ir jaunimo literatūrą, vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, skirtas mokytojams, bibliotekininkams, literatūros tyrėjams, rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, tėvams ir studentams ir visiems besidomintiems vaikų literatūra.
2022 Nr. 4 (104)
TURINYS

 

SVEIKI!

 • Tebūnie IBBY pasaulyje ir Lietuvoje, Džiuljeta Maskuliūnienė, Inga Mitunevičiūtė, Kęstutis Urba, Aldona Augustaitienė, Alma Venclauskaitė, Jolanta Žvirblytė, Vaiva Schoroškienė, Juozas Žitkauskas, Aldona Šiaulienė, Greta Barkauskytė

NUOTRAUKOS PASAKOJA

 • Vieną 1991 metų gruodžio dieną, parengė Roma Kišūnaitė, Džiuljeta Maskuliūnienė

SUKAKTYS

 • „Dailininkai tiria ne išorinius reiškinius, o skverbiasi į dvasines struktūras“ (švenčiant Irenos Žemaitytės-Geniušienės 90-ąjį gimtadienį), Jolita Liškevičienė

MOKSLINIAI TYRIMAI

 • „Remčiaus savo gyvenimo rytu“: vaikystės refleksija Jono Juškaičio kūryboje, Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
 • Etiniai vaiko pasirinkimai Holokausto situacijoje: Icchoko Mero romanas „Ties gatvės žibintu“ literatūros etikos aspektu, Kristina Tutlytė

DALIJAMĖS PATIRTIMI

 • Viešnagė Mažosiose Klampynėse, Oksana Karoblienė, Raimonda Budnikienė

MANO VAIKYSTĖS SKAITYMAI

 • Geriausia vaiko vedlė į literatūrą, žodžio meną yra poezija. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė atsako į Džiuljetos Maskuliūnienės klausimus

RETRO

 • Žiema ir jos šventės senuosiuose vaikų periodikos viršeliuose, parengė Reda Tamulienė

ATIDŽIU ŽVILGSNIU

 • Apie krikščioniškąjį posluoksnį šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje, Džiuljeta Maskuliūnienė
 • Pakartotos Juliaus Kaupo pasakos ir dar daugiau, Laimutė Adomavičienė

VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

 • 2023 m. vaikų literatūros datos, sudarė Roma Kišūnaitė

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Parengė Roma Kišūnaitė

SUMMARY

Apie „Rubinaitį“.

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai