Kvietimas siūlyti pranešimų temas moksliniam-praktiniam seminarui „Prano Mašioto skaitymai XXXI“

2020 m. rugsėjo 04 d.
IBBY Lietuvos skyrius kviečia siūlyti pranešimų temas moksliniam-praktiniam seminarui „Prano Mašioto skaitymai XXXI“, kuris vyks š. m. gruodžio 14 d. Seminaro tema „Ar knygos gydo?“.

Seminaras vyks gyvai ir / arba virtualiai priklausomai nuo epidemiologinės situacijos šalyje.

Siūlomų pranešimų temų laukiama iki rugsėjo 15 d. el. pašto adresu inga@ibbylietuva.lt.

Siūlomos seminaro potemės yra šios:

1. Terapinė utilitarinė literatūra: specialią paskirtį turinčios knygos, parašytos tam, kad padėtų įveikti tam tikras problemas, susidoroti su emocijomis ir jausmais.

Apie ką galima kalbėti:

 • Knygos, mokančios, kaip įveikti baimes, pažinti jausmus; mokančios, kaip susidoroti su kasdienybės iššūkiais. Šių knygų įvairovė lietuvių kalba (jei yra galimybė, galima apžvelgti ir užsienio šalių rinką).
 • Meniškumo paieškos (ar tai meniškai vertinga literatūra).
 • Terapinių knygų praktinė vertė, praktinio taikymo pavyzdžiai, patirtys.

2. Problemų proza vaikams ir paaugliams, problemų paveikslėlių knygos.

Apie ką galima kalbėti:

 • Biblioterapiniai aspektai.
 • Temos ir problemos, estetinė vertė.
 • Tabu temos problemų prozoje: nauda ir grėsmės.

3. Pramoginė literatūra.

Apie ką galima kalbėti:

 • Knygos, keliančios teigiamas emocijas, išlaisvinančios emocijas, padedančios atsipalaiduoti – nuo komiksų, iki detektyvų ir siaubo literatūros.
 • Juoko galia.
 • Estetikos ir meninės vertės klausimai.

4. Biblioterapija.

Apie ką galima kalbėti:

 • Teorija ir praktika.
 • Gerieji praktikos pavyzdžiai.
 • Poezijos terapija, pasakų terapija.
 • Knygų klubai.
 • Skaitytojo identifikavimasis su knygų veikėjais – nauda ir grėsmės.

5. Knygų apie gamtą gydomoji galia.

Apie ką galima kalbėti:

 • Gamtos aprašymai – ar jie gali teikti terapinį poveikį?
 • Knygų apie gyvūnus populiarumo paslaptys (psichologiniai ir kt. aspektai).

6. Kitos temos, susijusios su pagrindine seminaro tema „Ar knygos gydo?“

Siūlomų pranešimų temų lauksime iki rugsėjo 15 d. el. pašto adresu inga@ibbylietuva.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę siūlomų pranešimų atsisakyti. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai spalio mėn. pradžioje.

Seminarą „Prano Mašioto skaitymai XXXI“ organizuoja Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, bendradarbiaudamas su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Mūsų partneriai ir rėmėjai