Kvietimas teikti knygas premijoms už reikšmingiausius vertimus

2022 m. gruodžio 08 d.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius jau dvidešimt pirmą kartą renka reikšmingiausius metų vertimus vaikams bei paaugliams.

Skiriamos dvi premijos: Eugenijos Stravinskienės premija už verstinę knygą vaikams ir Adomo Druktenio premija už vertimą paaugliams.

Premijų tikslas – paskatinti literatūros vertėjų darbą ir indėlį į tarptautinius kultūrų mainus, atkreipti visuomenės dėmesį į reikšmingiausius vertimus, puoselėti jaunųjų skaitytojų skaitymo kultūrą.

Premijos skiriamos vertėjams už naujus, reikšmingus grožinės literatūros vertimus. Dėmesingai vertinama ir vertimo kalba, knygos leidybinė kultūra. Premijuojamos knygos į lietuvių kalbą gali būti išverstos iš bet kurios užsienio kalbos, išleistos bet kurioje Lietuvos leidykloje.

Komisija, išanalizavusi premijai pristatytus kūrinius, išrenka po 2–3 knygas, nominuojamas apdovanojimams. Vienai iš nominuotų knygų skiriama premija. Premijos finansuojamos iš privačių rėmėjų lėšų.

Apie nominuotų knygų sąrašo paskelbimo ir premijų teikimo ceremonijos datas bus paskelbta vėliau.

Premijų nuostatus galima rasti IBBY Lietuvos skyriaus interneto svetainėje, skiltyje „Apdovanojimai“.

Maloniai kviečiame leidyklas pristatyti 2022 metų iš užsienio kalbos verstas knygas Eugenijos Stravinskienės ir Adomo Druktenio premijoms. Kiekvienai premijai galima siūlyti po 1–2 knygas. Leidyklos ypač skatinamos teikti pačių vertėjų pasiūlytą ir išverstą knygą.

Knygas gauti premijoms galima teikti iki 2022 m. gruodžio 21 d. adresu info@ibbylietuva.lt. Leidyklas prašome pateikti ne daugiau kaip 4 knygas (abiejose kategorijose po 2 arba atitinkamai 3 ir 1).

Kadangi komisija kasmet susiduria su knygų stokos problema, vertintojai būtų labai dėkingi, jeigu darbo reikmėms galėtumėte gauti knygas apsaugotu pdf formatu. Garantuojame jų naudojimą tik komisijos darbo reikmėms.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai