Leidykla „Alma littera“ skelbia Vaikų literatūros konkursą

2021 m. sausio 15 d.
Vaikai laukia naujų, įdomių, modernių knygų ir jei norime užauginti skaitančią kartą, turime jiems tokių knygų pasiūlyti. Leidykla „Alma littera“ ieško kūrėjų, apdovanotų lakia fantazija, kūrybiškų, nestokojančių minčių, įdėmiai stebinčių vaikų pasaulį ir galinčių apie jį pasakoti naujoviškomis, netikėtomis formomis.

Vaikų literatūros konkurse kviečiami dalyvauti rašytojai ir dailininkai, kūrėjai ir autorių grupės. Nesvarbu, ar dar tik pradedate rašyti knygas, ar jau esate žinomas, įvertintas autorius, kuriantis vaikams arba suaugusiesiems. Visi kūriniai laukiami!

Rengdama Vaikų literatūros konkursą leidykla „Alma littera“ skatina kurti vaikams kokybišką ir vertingą turinį. Konkurso organizatoriai nori suteikti galimybę į vaikų literatūrą ateiti naujiems kūrėjams, skatina juos bendradarbiauti, suvienijus jėgas kurti knygas, kurios būtų ne tik įdomios šiuolaikiniam jaunajam skaitytojui, bet ir turėtų meninę vertę.

Knygų rankraščius, iliustracijas ir maketus vertins autoritetinga komisija. Ją sudaro vaikų literatūrą suprantantys ir vertinantys žinovai: vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, vaikų psichologė Milda Karklytė-Palevičienė, edukologė Austėja Landsbergienė, leidyklos „Alma littera“ vadovė Dovilė Zaidė, leidyklos vaikų literatūros leidinių vadovė Audronė Macijauskienė, leidyklos vaikų ir jaunimo literatūros rinkodaros projektų vadovė Rasa Jankauskaitė, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys, dizaineris ir iliustruotojas Paulius Budrikis.

KONKURSO NUOSTATAI 

 1. Konkursui kviečiama teikti aukštos meninės vertės kūrinius, skirtus vaikams iki 12 metų: literatūros kūrinius, iliustruotus kūrinius ir paveikslėlių knygų (taip pat ir bežodžių) maketus. Kūriniai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 0–3 metų, 4–7 metų ir 8–12 metų.
 2. Kūrinio personažo universalumas, vystymo ir tęstinumo galimybė, potencialas plėstis į kitas (ne literatūros) kategorijas būtų vertinamas kaip kūrinio privalumas.
 3. Rankraščių tekstų apimtis – iki 5 autorinių lankų (200 000 spaudos ženklų su tarpais).
 4. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti kūriniai.
 5. Teikiamų rankraščių skaičius neribojamas.
 6. Elektroninis rankraščio variantas word arba pdf formatu pateikiamas konkurso atsakingajam asmeniui nurodytu e. paštu vaikukonkursas@almalittera.lt iki 2021 m. birželio 1 d. Rankraščius ir iliustracijas tai pat galima pristatyti adresu: Vaikų literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
 7. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, kuriai amžiaus grupei skirtas kūrinys, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus (-ių) prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir / ar šio konkurso taisykles bei sąlygas.
 8. Konkursui pateikti rankraščiai (išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami iliustracijų originalai) negrąžinami.
 9. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybės priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 10. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.
 11. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.
 12. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.
 13. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.
 14. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.
 15. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir / arba eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 25 d. su nuoroda „Vaikų literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2021 m. rugsėjo 25 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.
 16. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija, kurią sudaro vaikų literatūros, vaiko raidos ir knygos meno žinovai. Vienas–trys geriausiais pripažinti kūriniai išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant knygų leidimo sutartis. Pagrindinis prizas – 2900 Eur. Jį laimi nominuoto kūrinio autorius (-iai).

Antros ir trečios vietų laimėtojams leidykla gali siūlyti galimybę išleisti jų kūrinį pasirašant autorines sutartis. Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2021 m. rugsėjo 15 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų. Konkursą laimėjęs autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Leidyklos „Alma littera“ informacija

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai