Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą

2019 m. vasario 26 d.
Verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas, 2017 m. įsteigė Dr. Aloyzo Petriko literatūrinę premiją, skiriamą už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui.

Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradicija. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuometinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas Aloyzas Petrikas (1893–1964).

Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką knygą vaikams ir jaunimui, leidyklose išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus.

Knygas Premijai gauti gali siūlyti  leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki 2019 m. kovo 22 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami 3 (trys) knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 psl. kompiuteriu).

Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti kūrinių rinktinėje. Jeigu kūrinį sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kūrinys vertinamas pasirodžius paskutinei daliai.

Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.

Laureatui bus įteiktas diplomas ir 3000 eurų piniginė premija, kurią kasmet skiria verslininkas Aloyzas Petrikas.

Laureato pagerbimo iškilmės siejamos su Raudonojo Kryžiaus diena ir rengiamos gegužės mėnesį Lietuvos rašytojų sąjungoje Vilniuje.

Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS). LRS valdyba į Premijos vertinimo komisiją deleguoja tris narius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – du narius. Komisijos nariai turi siūlymo teisę.

Pirmąja dr. Aloyzo Petriko literatūrine premija 2018 m. apdovanotos dvi autorės – Jurga Vilė ir Lina Itagaki už knygą vaikams „Sibiro haiku“ (leidykla „Aukso žuvys“).

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai