Mirė vaikų knygų iliustruotoja, dailininkė, lėlininkė Adasa Skliutauskaitė

2023 m. rugpjūčio 18 d.
Adasa Skliutauskaitė (1931 m. gegužės 5 d.–2023 m. rugpjūčio 17 d.) – lėlininkė, dailininkė ir vaikų knygų iliustruotoja. 2004 m. ji buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Skliutauskaitė gimė tarpukario Kaune, žydų šeimoje. Prasidėjus karui bėgo į Rytus, 1945 m. grįžo į Lietuvą.1 1955 m. baigė valstybinį dailės institutą, po poros metų įstojo į dailininkų sąjungą, tuo pačiu metu pasirodė ir jos pirmosios iliustracijos vaikų knygoms.

Skliutauskaitė iliustravo per 30 knygų įvairaus amžiaus vaikams – nuo eilėraščių patiems mažiausiems iki paauglių knygų viršelių. Jos piešiniai papuošė Vytautės Žilinskaitės „Melagių pilį“, Kazio Sajos „Peštukus ir nykštukus“, Juditos Vaičiūnaitės „Karuselės elnią“, kelias Ramutės Skučaitės, Anzelmo Matučio ir kitų vaikams rašiusiųjų knygas. Jos piešiniai neretai pasirodydavo vaikų žurnalų „Genys“ ir „Žvaigždutė“ puslapiuose. Taip pat ji bendradarbiavo su Maskvos leidyklomis, leidusiomis vaikų literatūrą.

A. Skliutauskaitės iliustruotos knygos
A. Skliutauskaitės iliustruotos knygos

Daugiausia iliustravo sovietmečiu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę pasirodė kelios jos iliustruotos knygos jauniesiems skaitytojams: Bitės Vilimaitės „Čiuožyklos muzika“, Ramutės Skučaitės „Lopšinė ešeriukui“, Icchoko Mero „Geltonas lopas“.

Žvelgdami į jos bibliografiją, galime pastebėti, kad kartais pasirašinėdavo sutrumpintu vardu kaip Ada Skliutauskaitė.

„A. Skliutauskaitė iliustracijose gyvai ir įtaigiai vaizduoja vaikų kasdienybę, perteikia jų santykius su aplinkiniais, būdinga subtilūs pastelinių spalvų deriniai“, – rašoma Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje.2

A. Skliutauskaitės iliustruotos knygos
A. Skliutauskaitės iliustruotos knygos

2019 m. naujienų portalui 15min.lt duotame interviu ne šviesiausiomis spalvomis prisimena mokslo metus, socialistinio realizmo kanoną, to meto atmosferą, liūdinusią knygų kokybę, ypač išvydus jos iliustruotą Charles Perrault „Pelenę“: „Spaudos kokybė – tragiška, popierius – baisus šaršalas, knyga atrodo lyg būtų su pelenais sumaišyta. Nusipirkusi „Pelenę“ apsiverkiau iš apmaudo. Mano perlamutrinės, peršviečiamos, lengvos, virpančios akvarelės, knygelėje atrodė paniekintos, murzinos lyg purvu išterliotos.“3

Tuo tarpu menotyrininkas Kęstutis Šapoka Skliutauskaitę pastebi tarp kitų sovietmečiu kūrusių dailininkių, kurios kurdamos iliustracijas vaikų knygoms įnešė į dailės pasaulį modernistinių vėjų: „Viešoji nuomonė, esą „vyro prigimčiai gamta suteikė daugiau sugebėjimo protingai dirbti“ ir kiti socialiniai stereotipai lėmė, kad moterų kūryba, ypač iliustracijos vaikams, sovietmečiu dažnai būdavo sumenkinama. Tačiau gabių žmonių taip paprastai, laimė, nepaskandinsi ir, pavyzdžiui, Sigutė Valiuvienė, Birutė Žilytė, Aspazija Surgailienė, Taida Balčiūnienė, Lidija Glinskienė, Marija Ladigaitė, Albina Makūnaitė, Adasa Skliutauskaitė, Domicelė Tarabildienė ir kt., vienos labiau paisydamos socioideologinių kanonų, kitos visiškai nuo jų nutolusios, kurdamos tariamai vaikiškas iliustracijas, sukūrė platų ir spalvingą modernizmo spektrą, kokio galėtų pavydėti daugelis modernistų vyrų, sovietmečiu kūrusių tik didingą, tik visuomeniškai reikšmingą, pasaulines, metafizines ar „grynosios“ formos problemas nagrinėjantį Meną.“4

 

Lietuvoje išleistų vaikų knygų su A. Skliutauskaitės iliustracijomis bibliografija

 • Lino dūdos / V. Griciūtė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 28 p.
 • Linas ir Valentinas / Aleksas Baltrūnas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 57 p.
 • Aš žiūriu į žvaigždes: apysaka/ G. Kanovičius; vertė D. Urbas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959. – 124 p.
 • Dukart du: apsakymas / G. Kanovičius; vertė F. Vaitiekūnas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 129 p.
 • Mama ir šoferis / K. Marukas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 51 p.
 • Rasos ant purienų: eilėraščiai / Vincas Giedra. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 71 p.
 • Arteko trimitai: eilėraščiai / A. Matutis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 35 p.
 • Garbingas padauža: lenkų apsakymai vaikams / vertė V. Adomėnas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964. – 164 p.
 • Kas kokią turi širdį: apsakymėliai / K. Marukas. – Vilnius: Vaga, 1964. – 41 p.
 • Julytės kiškelis: pasakėlės ir vaizdeliai / P. Mašiotas. – Vilnius: Vaga, 1965. – 41 p.
 • Mano diena: eilėraščiai / Janina Degutytė. – Vilnius: Vaga, 1965. – 20 p.
 • Stebuklingoji rašalinė: apysaka apie nepaprastus Pagrandėlio ir Liepiniuko žygius bei apmąstymus / Mykolas Sluckis – . Vilnius: Vaga, 1965. – 205 p.
 • Ri-ku ta-ku: dviejų dalių spektaklis-pasaka vaikams / Violeta Palčinskaitė. – Vilnius: Vaga, 1966. – 72 p.
 • Šiaurės krantas: apsakymai / R. Kašauskas. – Vilnius: Vaga, 1967. – 80 p.
 • Peštukai ir nykštukai: kam pasaka, o kam teisybė / Kazys Saja. – Vilnius: Vaga, 1967. – 105 p.
 • Protingojo Princo klajonės / A. Jonynas. – Vilnius: Vaga, 1967. – 98 p.
 • Jei nečiulbėtų lakštingalos: apsakymai / K. Marukas. – Vilnius: Vaga, 1968. – 97 p.
 • Arberonas: apysaka / Vytautas Bubnys. – Vilnius: Vaga, 1969. – 174 p.
 • Kiškių troleibusai: eilėraštukai / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vaga, 1970. – 35p.
 • Žaliasis miestas: apysakaitės / Maksas Geisleris; vertė Pranas Mašiotas. – Vilnius: Vaga, 1970. – 139 p.
 • Matadoras / Albertas Laurinčiukas. – Vilnius: Vaga, 1971. – 30 p.
 • Gaudė žvirblis katiną: eilėraščiai / Vincas Giedra. – Vilnius: Vaga, 1972. – 32 p.
 • Pelenė / Šarlis Pero; iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas. – Vilnius: Vaga, 1973. – 19 p.
 • Melagių pilis / Vytautė Žilinskaitė. – Vilnius: Vaga, 1974. – 36 p.
 • Einam, tėte, pasivaikščiot: apsakymėliai / Dautartas Vladas. – Vilnius: Vaga, 1975. – 41 p.
 • Žvangučiai: eilėraščiai / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vaga, 1976. – 111 p.
 • Girinukai: eilėraščiai / Anzelmas Matutis. – Vilnius: Vaga, 1978. – 72 p.
 • Šarkos švarkas: eilėraščiai / Vacys Reimeris. – Vilnius: Vaga, 1981. – 111 p.
 • Karuselės elnias / Judita Vaičiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1981. – 31 p.
 • Raudonkepuraitė / Šarlis Pero; iš prancūzų k. vertė Dominykas Urbas. – Vilnius: Vaga, 1985. – 23 p.
 • Laikrodis be gegutės: eilėraščiai / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 48 p.
 • Ryto sniegena: eilėraščiai / Vilius Baltrėnas. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 48 p.
 • Vaikystės rytmetėliai: latvių vaikų poezija / sudarė Evaldas Juchnevičius; iš latvių kalbos vertė Sigitas Geda. – Vilnius: Vyturys, 1988. – 58 p.
 • Mane saulytė šaukė: pjesės vaikų teatrui / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vyturys, 1988. – 101 p.
 • Čiuožyklos muzika: apsakymai / Bitė Vilimaitė. – Vilnius: Vyturys, 1992. – 79 p.
 • Lopšinė ešeriukui: eilėraščiai / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vyturys, 1993. – 61 p.
 • Geltonas lopas: novelių apysaka / Icchokas Meras. – Vilnius: Vaga, 2005. – 109 p.

Siūlome paskaityti

______________________

1 Meno erdvė: dailininkės Adasos Skliutauskaitės ranka fiksuoja būsenos nuoširdumą. Kalbino Lilija Valatkienė. Prieiga per internetą: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/meno-erdve-dailininkes-adasos-skliutauskaites-ranka-fiksuoja-busenos-nuosirduma-929-1135922#_ (Žiūrėta 2023-08-17)

2 https://www.vle.lt/straipsnis/adasa-skliutauskaite/ (Žiūrėta 2023-08-17)

3 Meno erdvė: dailininkės Adasos Skliutauskaitės ranka fiksuoja būsenos nuoširdumą. Kalbino Lilija Valatkienė. Prieiga per internetą: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/meno-erdve-dailininkes-adasos-skliutauskaites-ranka-fiksuoja-busenos-nuosirduma-929-1135922#_ (Žiūrėta 2023-08-17)

4 Kęstutis Šapoka. Kūriniai turi skambėti. Grafikės Sigutės Valiuvienės kodas. Kultūros barai, 2011, Nr. 5, p. 49. Prieiga per internetą: http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id7/KB_2011_05_pdf.pdf (Žiūrėta 2023-08-17)

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Vaikų ir jaunimo literatūros departamento

Tyrimų ir sklaidos skyriaus vyriausioji tyrėja  Eglė Baliutavičiūtė

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai