Netrukus pasirodys Jellos Lepman autobiografija lietuvių kalba

2022 m. spalio 03 d.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas šiuo metu rengia Jellos Lepman literatūrinį testamentą „Knygų tiltas vaikams“ lietuvių kalba.

Jame Tarptautinės jaunimo bibliotekos (Internationale Jugendbibliothek, IJB) Miunchene ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (International Board on Books for Young People; IBBY) steigėja pasakoja, kaip po Antrojo pasaulinio karo ji, nacionalsocialistų persekiota Vokietijos žydė, sugrįžusi iš išeivijos į sugriautą gimtąjį kraštą atranda ten savo gyvenimo misiją: prisidėti kuriant taikesnį pasaulį augančiai kartai.

„Knygų tiltas vaikams“ – tai intriguojantis J. Lepman pasakojimas apie tai, kaip ji viziją pavertė tikrove. Autorė prisimena kelionę per sugriautą Vokietiją, kai atėjo įsitikinimas, kad vaikams reikalingos knygos, kad šis dvasinis penas neleidžia sulaukėti, pasiduoti prislėgtumui, nebematyti perspektyvų.

J. Lepman liudijimas yra kur kas daugiau nei ypatingo didžiojo gyvenimo darbo dokumentas. Jis byloja apie veiklą nepaprastos moters, kuri, neprarasdama idealizmo, ryžto, valios, drąsos ir atkaklumo, liko ištikima savo įsitikinimams. Po žmoniją užgriuvusios Antrojo pasaulinio karo katastrofos ji nenuilstamai kovojo už vaikų teisę į gyvenimą taikiame ir laisve besidžiaugiančiame pasaulyje.

Knygą iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė.
Projektą iš dalies finansuoja Goetheʼs institutas ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Tarptautinė jaunimo biblioteka Miunchene, „Kunstmann“ leidykla, IBBY Lietuvos skyrius, Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje, „Knygų šalis“.

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai