Padėkime atstatyti Ukrainos bibliotekas

2022 m. gegužės 19 d.
IBBY Lietuvos skyrius, reaguodamas į Ukrainos kolegų prašymą, skelbia paramos, skirtos Ukrainos vaikų bibliotekų tinklui išsaugoti, infrastruktūrai atstatyti, nuo karo nukentėjusiems bibliotekų darbuotojams paremti, rinkimą.

Artėjant Tarptautinei vaikų gynimo dienai, kaip niekad ryškiai suvokiame Ukrainos vaikus ir jais besirūpinančius suaugusiuosius ištikusią tragediją. Visi nužudyti, sužeisti, netekę artimųjų, priversti palikti savo gimtąją šalį ir namus vaikai turi būti viso pasaulio rūpestis ir širdgėla. IBBY, kaip organizacija, besirūpinanti vaikų teise į prieinamą kultūrą ir kiekvieno vaiko teisę skaityti, tiki, kad tokiais kritiškais istoriniais laikotarpiais knygos gali suteikti taip reikalingą dvasinę ir kultūrinę atsvarą blogiui, vykstančiam aplinkui. Stebime Ukrainos stiprybę – žmones, su nepalaužiama tvirtybe skubančius vidury griuvėsių atstatinėti pasaulio tvarką. Mūsų pareiga – padėti jiems tą padaryti.

Tad kviečiame prisidėti prie šios atsvaros kūrimo ir padėti išsaugoti ir atstatyti vaikų poreikiams skirtą Ukrainos kultūros sektorių.

Finansinė parama bus renkama iki gegužės 30 d.

Mūsų rekvizitai čia: https://www.ibbylietuva.lt/rekvizitai/

Įmokos paskirtis: „Parama Ukrainai“.

Slava Ukraini!

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai