Paroda. Bežodžių knygų kolekcija

2019 m. spalio 14 d.
Nacionalinė biblioteka kartu su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi pirmą kartą kviečia susipažinti su unikalia bežodžių knygų kolekcija. Ši po pasaulį keliaujanti bežodžių knygų paroda yra tarptautinio IBBY projekto „Bežodės knygos: iš pasaulio į Lampedūzą ir atgal“ dalis.

Projektas buvo inicijuotas kaip reakcija į pasaulio aktualijas – Europoje prieglobsčio ieškančius pabėgėlius iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, nemaža šių žmonių dalis – vaikai.

Viena projekto dalis – bibliotekos įkūrimas piečiausioje Italijos saloje Lampedūzoje. Ši sala visame pasaulyje išgarsėjo 2011 m., kai į ją pradėjo plūsti tūkstančiai migrantų iš kiek daugiau nei už 100 kilometrų esančios Afrikos. Europos slenksčiu tapusi sala iki tol buvo užmiršta ne tik pasaulio, bet ir vietinės Italijos valdžios.

Saloje, kuri daugeliui pabėgėlių tampa pirmąja pažintimi su Europa ir jos kultūra, nebuvo nei bibliotekų, nei knygynų, nei kitų vietų, kur vaikams ir suaugusiesiems būtų užtikrinta pamatinė žmogaus teisė į kultūrą. IBBY Italijos skyriaus savanoriai, atskubėję į salą padėti pabėgėlių vaikams, suprato, kad reikia padėti ne tik jiems, – vietiniai vaikai irgi stokoja knygų bei suaugusiųjų, kurie padėtų tas knygas atrasti. Taip per penkerius metus, įveikus galybę biurokratinių kliūčių, finansavimo stoką, vietinės bendruomenės sustabarėjimą ir pasipriešinimą, buvo įkurta mažytė biblioteka – tarsi švyturys audringoje jūroje, visomis prasmėmis supančioje mažytę Lampedūzos salą ir jos bendruomenę. Tai pasauliui ir jo vaikams atvira biblioteka – visai nesvarbu, kas jie būtų ir kokia kalba kalbėtų. Lokali ir globali, įprasta ir išskirtinė – ji visada pasiruošusi pasitikti visus, gyvenimo vėjų atblokštus į šią salą, atverti jiems duris į knygų pasaulį ir linkėti tolesnės sėkmės.

Biblioteka Lampedūzoje. Nuotr. Ingos Mitunevičiūtės
Biblioteka Lampedūzoje. Nuotr. Ingos Mitunevičiūtės

Biblioteka sukurta ir veikia tik savanorių dėka, yra išlaikoma iš suaukotų lėšų. Biblioteka duris atveria du kartus per savaitę, o kartą per metus organizuojama tarptautinė stovykla, į kurią kviečiami savanoriai iš viso pasaulio. Stovykloje mokomasi dirbti su bežodėmis knygomis, rengiamos kūrybinės dirbtuvės ir įvairūs renginiai, su vaikais dirbama vietinėse mokyklose, susitinkama su rašytojais ir kitų profesijų atstovais, tvarkoma biblioteka ir jos fondai bei vyksta įvairios kitos veiklos – net diskutuojama žmogaus teisių klausimais, nes šioje bibliotekoje vietą randa ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, kuriems vaikai rūpi.

Kita projekto kryptis – bežodžių knygų kolekcijos, kurių galutinė lokacija taip pat yra IBBY biblioteka Lampedūzoje. Bežodės knygos yra paveikslėlių knygų rūšis, ypatinga tuo, kad informacija jose pateikiama išskirtinai vizualinėmis priemonėmis, be žodžių, todėl šios knygos gali būti suprantamos visiems žmonėms, nepriklausomai nuo to, kokia kalba jie kalba, koks jų išsilavinimas ar gebėjimai. Tai tikras išsigelbėjimas norint suteikti galimybę skaityti vaikams, kurie atsidūrė visiškai svetimoje kultūrinėje ir kalbinėje terpėje. Pirmoji bežodžių knygų kolekcija buvo surinkta ir eksponuota Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje 2013 m., 111 knygų (atrinktų kaip geriausios tose šalyse sukurtos bežodės knygos) jai dovanojo IBBY nacionaliniai skyriai iš 4 žemynų ir 23 šalių. Šios knygos saugomos Romoje esančiame archyve, o jų kopijos keliauja po pasaulį, kol pasiekia Lampedūzos salą ir čia „apsigyvena“. Kolekcija atnaujinama kas dvejus metus, tad egzistuoja 2013 m. (111 knygų), 2015 m. (51 knyga) ir 2017 m. (79 knygos) bežodžių knygų kolekcijos, su jų sąrašu galima susipažinti oficialioje IBBY interneto svetainėje.

Biblioteka Lampedūzoje. Nuotr. Ingos Mitunevičiūtės
Biblioteka Lampedūzoje. Nuotr. Ingos Mitunevičiūtės

Į Lietuvą atkeliavo 55 unikalios, ekspertų iš viso pasaulio atrinktos knygos, su kuriomis kviečiame susipažinti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Renginių kambaryje (103 k.).

Paroda veiks nuo spalio 14 d. iki gruodžio 1 d.

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai