Paskelbtas Knygos meno konkursas

2022 m. sausio 04 d.
Kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo Lietuvos leidyklų 2021 metais išleistas knygas bei paskatinti knygų dailininkus, iliustruotojus, leidėjus ir spaustuvininkus, skelbia Knygos meno konkursą.

Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat knygų autoriai ir dailininkai.

Knygos pateikiamos po vieną egzempliorių Kultūros ministerijos kanceliarijai (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) iki 2022 m. sausio 12 d.

Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu.

Kartu su knyga pateikiami šie dokumentai:

Konkursui neteikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formato (žurnalai, kalendoriai, atvirukai, plakatai ir pan.).

Knygos meno konkurso nuostatus rasite čia.

Papildomą informaciją teikia Kultūros ministerijos Profesionalios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė (8 608 47 712, el. p. ruta.lazauskaite@lrkm.lt).

Praėjusiais metais teminėje grupėje „Knygos vaikams“ buvo pateiktos 25 knygos, nugalėtojomis tapo trys.

Praėjusiais metais premija teminėje grupėje „Knygos vaikams“ skirta knygos dailininkėms ir autorėms Monikai Vaicenavičienei ir Agnei Ulytei už plastišką teksto ir vaizdo pulsavimą bei išradingą istorijos faktų ir gatvių vardų susitikimą knygoje „Gatvių susitikimai“ (maketuotojas Zigmas Butautis; išleido „Aukso žuvys“, spausdino UAB „Petro ofsetas“).

Taip pat skirti du diplomai teminėje grupėje „Knygos vaikams“: Ingai Dagilei už iliustracijomis kuriamus vidinius miestus Mariaus Marcinkevičiaus knygoje „Akmenėlis“ (išleido MB „Tikra knyga“, spausdino „Jelgavas Tipogrāfija“) ir Agnei Nananai už ypatingą piešinio jautrumą Evelinos Daciūtės knygoje „Paslapčiausia paslaptis“ (išleido „Alma littera“, UAB „Regrafas“).

Knygos meno konkursas Lietuvoje vyksta nuo 1996 metų, o premijos ir diplomai nugalėtojams – knygų dailininkams, leidėjams ir spaustuvininkams – tradiciškai įteikiami Vilniaus knygų mugėje.

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai