Paskelbtas Knygos meno konkursas

2020 m. gruodžio 17 d.
Kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo Lietuvos leidyklų 2020 metais išleistas knygas bei paskatinti knygų dailininkus, dizainerius, iliustruotojus, leidėjus ir spaustuvininkus, skelbia Knygos meno konkursą.

Konkursui priimamos knygos pagal šešias temines grupes, iš kurių viena – knygos vaikams.

Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat knygų autoriai ir dailininkai.

Knygos pateikiamos po vieną egzempliorių Kultūros ministerijos kanceliarijai (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) iki 2021 m. sausio 15 d.

Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu.

Kartu su knyga pateikiami šie dokumentai:

Konkursui neteikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formato (žurnalai, kalendoriai, atvirukai, plakatai ir pan.).

Knygos meno konkurso nuostatai.

 

Praėjusiais metais Kultūros ministerijos kasmet organizuojamo Knygos meno konkurso laureatėmis tapo keturios knygos vaikams.

Premija teminėje grupėje „Knygos vaikams“ skirta Rasai Jančiauskaitei už vaizdo žaismingumą ir laisvę Modestos Jurgaitytės knygoje „Ypatingas“ (išleido MB „Tikra knyga“, spausdino UAB BALTOprint).

Paskirti du diplomai teminėje grupėje „Knygos vaikams: Linai Itagaki už originalų istorinio turinio perteikimą vaikams Nelės Kostinienės ir Živilės Mikailienės knygoje „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“ (išleido MB „Tikra knyga“, spausdino UAB BALTOprint); ir Kotrynai Zylei už estetinę vaizdinę raišką knygoje paaugliams „Sukeistas“ (išleido VšĮ Aukso žuvys, spausdino UAB „Petro ofsetas“).

Lietuvos dailininkų sąjungos premija paskirta Ingai Dagilei už Tomo Dirgėlos knygą „Mano tėtis rašo knygą“ (išleido „Tyto alba“, spausdino UAB BALTOprint).

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai