Paskelbtas Nacionalinis vaikų literatūros konkursas 2023

2023 m. rugsėjo 14 d.
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ skelbia vienuoliktąjį Nacionalinį vaikų literatūros konkursą 2023.

Konkursui rankraščius galima teikti iki 2023 m. gruodžio 15 d.

Nacionalinio vaikų literatūros konkurso nuostatai.

Nacionalinio vaikų literatūros konkurso tikslai – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paskatinti debiutuoti naujus talentus; atnaujinti visų tipų vaikų bibliotekų fondus; remti bibliotekėlių atsiradimą darželiuose, vaikų ligoninėse, bendruomenėse ir t. t.; aktyvinti ir skatinti vaikų domėjimąsi literatūra, norą skaityti.

Pagrindiniai konkurso nuostatai:

  • rankraščio teksto apimtis neturi viršyti 5 autorinių lankų (200 tūkst. spaudos ženklų su tarpeliais);
  • tas pats autorius gali teikti neribotą rankraščių skaičių, jeigu jie vienas kito (ar atskirų dalių) nekartoja;
  • kūrinys ar kūriniai, dalyvaujantys konkurse, turi būti atsiųsti iki einamų metų gruodžio 15 d. Labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ siunčiant registruotu laišku arba siuntą pristatant adresu: Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328, Kauno r.

Informacijos pateikimas konkursui:

  • siunčiamame voke turi būti: spausdintas rankraštis, elektroninis rankraščio variantas įrašytas USB atminties rakte, kontaktiniai duomenys;
  • popieriuje atspausdintas bei tvarkingai susegtas kūrinys turi būti pasirašytas tik slapyvardžiu;
  • kompaktinėje plokštelėje ar USB atminties rakte įrašytas kūrinys turi būti pasirašytas tik slapyvardžiu ir išsaugotas doc arba pdf formatu;
  • atskiruose lapuose (tiek atspausdintame, tiek ir kompaktinėje plokštelėje ar USB atminties rakte įrašytame) pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, slapyvardis (arba slapyvardžiai, jei teikiamas ne vienas kūrinys ir norima pasirašyti ne vienu slapyvardžiu), kūrinio ar kūrinių pavadinimas / -ai, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris.

Jei konkurse dalyvaujama kartu su dailininku:

  • originalūs iliustracijų pavydžiai turi būti pridėti prie siunčiamo kūrinio;
  • kompiuterinė iliustracijų versija arba iliustracijų nuotraukos pateikiamos kartu su kūriniu kompaktinėje plokštelėje ar USB rakte atskirame iliustracijų aplanke arba iliustracijos įterpiamos kūrinyje (teikiamas kūrinys neprivalo būti sumaketuotas);
  • tik atskirame lape nurodomi dailininko kontaktai: vardas, pavardė, slapyvardis, el. pašto adresas, telefono numeris.

Konkursui pateiktus kūrinius vertina ir laureatus išrenka konkurso vertinimo komisija.

Konkurso apdovanojimų fondą sudaro 8 000 eurų. Pirmosios premijos laimėtojui įteikiama 3 000, antrosios – 2 000, trečiosios – 1 000 eurų dydžio premija. Premija už meniškiausias iliustracijas – 1 000 eurų, geriausiam pirmosios vaikams skirtos knygos autoriui (vaikų literatūros debiutantui) – 1 000 eurų premija.

Per dešimt fondo veiklos metų jau yra išleistos 78 knygos, skirtos vaikams. Bendras visų knygų tiražas – 1 601 000 egzempliorių.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai