Prasmingų, jaukių ir saugių švenčių!

2021 m. gruodžio 24 d.
Tesklinda šviesa ir viltis! Ramių Kūčių, linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

IBBY Lietuvos skyriaus valdyba

 

 

 

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai