Naujienos

Ankstyvojo skaitymo skatinimo forumas

Tai metinis Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos renginys, jo tikslas suburti Lietuvos ir tarptautinę tyrėjų, edukatorių bei kitų specialistų bendruomenę, profesionaliai kalbančią ir skleidžiančią patikimas žinias apie ankstyvojo skaitymo naudą.

2022-11-21

Mūsų partneriai ir rėmėjai