IBBY Lietuvos skyrių galite paremti skirdami gyventojų pajamų mokesčio dalį

2021 m. kovo 31 d.
Dėkojame visiems, kurie Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros organizacijos (IBBY) Lietuvos skyriui jau paskyrė dalį pajamų mokesčio anksčiau ar keleriems metams į priekį.

Šiemet IBBY Lietuvos skyrių vėl galite paremti skirdami pajamų mokesčio dalį. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.)

Prašymai pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį FR0512 forma gali būti teikiami:

  • užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui). Prašymą ir instrukciją kaip pildyti rasite čia.
  • užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Duomenys, reikalingi pildant prašymo FR0512 formą:

  • mokestinis laikotarpis (5 laukelis) – 2020
  • mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams (6S laukelis) – pažymėti X
  • gavėjo tipas (E1 laukelis) – 2
  • gavėjo identifikacinis numeris (E2 laukelis) – 291360490
  • mokesčio dalies dydis (E4 laukelis ) – iki 1,2 proc.
  • laukelis E5 pildomas, jei IBBY Lietuvos skyrių norite remti ir ateinančiais metais.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas e. būdu – saugus ir paprastas būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai.

Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), gali pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungus prie EDS, pateikti prašymą.

Tinkamai užpildyta forma turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 d.

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai