IBBY Lietuvos skyrius kviečia siūlyti pranešimų temas seminarui „Prano Mašioto skaitymai XXXIII“

2022 m. rugsėjo 19 d.
IBBY Lietuvos skyrius kviečia siūlyti pranešimų temas moksliniam-praktiniam seminarui „Prano Mašioto skaitymai XXXIII“, kuris vyks š. m. gruodžio 2 d. Seminaro tema „Drąsa“.

Seminaras vyks gyvai ir / arba virtualiai, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos šalyje.

Siūlomų pranešimų temų laukiama iki spalio 15 d. el. paštu adresu inga@ibbylietuva.lt.

Siūlomos seminaro potemės yra šios:

  • Kas yra drąsa? Ar ji suprantama vienodai įvairiuose kultūriniuose, socialiniuose, istoriniuose kontekstuose?
  • Drąsi vaikystė: vaikystės patirtys literatūroje; narsa ir pasiaukojimas vaikų literatūroje.
  • Drąsa kalbėti už kitus: vaikų literatūra apie paraštėse esančiuosius; LGBT+ personažai vaikų literatūroje ir kodėl mums jie reikalingi; gyvūnų balsai vaikų literatūroje – kaip prakalbinti nekalbančiuosius?
  • Drąsa kurti: nepatogios temos ir žanrai vaikų literatūroje.
  • Drąsa įveikti netektį: mirties vaizdavimas vaikų literatūroje; kaip knygos vaikams gali padėti įveikti netektis?

Organizatoriai pasilieka teisę siūlomų pranešimų atsisakyti. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai lapkričio mėnesio pradžioje.

Seminarą „Prano Mašioto skaitymai XXXIII“ organizuoja Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai