Mirė IBBY Lietuvos skyriaus Garbės narė daktarė Genovaitė Raguotienė

2022 m. rugpjūčio 22 d.
Vilniuje 2022 m. rugpjūčio 19 dieną mirė IBBY Lietuvos skyriaus Garbės narė daktarė, docentė, knygotyrininkė, bibliotekininkystės pedagogė, vaikų knygų tyrėja, ilgamečio VU Žurnalistikos katedros dėstytojo, docento Broniaus Raguočio (1929–2021) našlė Genovaitė Raguotienė.

Genovaitė Raguotienė (Tėvelytė) gimė 1931 m. birželio 27 dieną Lauciškių kaime, Šakių rajone. 1955 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą (mokslinio bibliotekininko specialybę). 1955–1994 m. dėstė Vilniaus universitete, 1968–1971 m. ir 1976–1981 m. buvo Istorijos fakulteto prodekanė, 1981–1992 m. Bibliotekininkystės katedros vedėja; docentė (1970). 1968 m. stažavo Berlyno Humboldtų universitete.

1994–2009 m. buvo žurnalo „Rubinaitis“ redakcijos kolegijos narė, 1970–1991 m. žurnalo „Knygotyra“ redakcinės kolegijos narė, 1970–1974 m. – atsakingoji redaktorė.

Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: vaikų skaitybos problemos, lietuvių vaikų periodikos istorija, vaikų literatūros bibliografija, skaitymo kultūra, Lietuvos bibliotekų istorija.

Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis.

Parašė monografiją „Spaudą atgavus“ (1996), knygas „Šimtas knygos mįslių“ (1974, 1981), „Baltos lankos, juodos avys“ (1983), „Vaikų literatūros patirtis“ (su kitais, 1995), „Žodžiai apie knygą“ (1998), „Lietuvių vaikų lektūra 1918–1940 m.“ (2001), „…atversta knyga“ (2008), istoriografinių esė knygą „Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos“ (2000), etiudą „Vytautas Steponaitis – iškilusis knygos žmogus“ (2003). Vadovėlio „Teoriniai bibliotekininkystės pagrindai“ (1990, 1995) sudarytoja ir viena autorių.

Atsisveikinti su Velione, kartu ir su Broniumi Raguočiu, bus galima antradienį, rugpjūčio 23 dieną Vilniuje, Laidojimo rūmų (Olandų gatvėje) 4 salėje nuo 10 iki 14 val.

Abi urnos bus laidojamos Kairėnų kapinėse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionių giminėms ir artimiesiems.

Kviečiame skaityti Genovaitės Raguotienės pokalbį su Elona Varnauskiene „Į vaikystės sodus su knyga…“, publikuotą žurnale „Rubinaitis“.

Parengta pagal Lietuvos žurnalistų sąjungos informaciją

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai