Mirė rašytojas Juozas Nekrošius

2020 m. kovo 16 d.
2020 m. kovo 15 d. mirė rašytojas, buvęs kultūros ministras Juozas Nekrošius, nusipelnęs ir vaikų literatūrai.

Juozas Nekrošius gimė 1935 m. gruodžio 21 dieną Rimgailuose, Raseinių rajone. 1964 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1964–1973 m. buvo LKP CK darbuotojas, globojo spaudą bei leidybą. 1973–1990 m. – Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas. 1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1994–1996 m. – Kultūros ministras. 1997 m. įkūrė leidyklą „Alka“ ir jai vadovavo.

1971 m. J. Nekrošius įstojo į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1974 m. dalyvavo steigiant Knygos bičiulių draugiją, daugybę metų buvo jos vadovas, talkino organizuojant populiarias kasmetines vaikų šventes, Lietuvos ir tarptautines ekslibriso meno bienales. 1988 m. J. Nekrošius, būdamas vienu iš Lietuvos vaikų fondo steigėjų, tapo jo pirmininku. Dalyvavo steigiant literatūrinį meninį žurnalą „Tipu tapu“, skirtą ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, buvo jo kūrybinės grupės vadovas.

J. Nekrošius nuo 1952 m. spaudoje skelbė straipsnius leidybos, poligrafijos klausimais, rašė recenzijas ir memuarus. Paliko daugybę suaugusiesiems ir vaikams skirtos poezijos ir prozos knygų, daugybė jo eilėraščių vaikams pateko į įvairius teminius rinkinius.

J. Nekrošius yra vertęs poezijos vaikams iš rusų kalbos: Sureno Muradiano „Keturios saulės“ (1982) „Debesų dėdulė: armėnų vaikų poezija“ (1984), „Gandras virš vynuogynų: moldavų vaikų poezija“ (1987). Taip pat yra sudaręs vaikų poezijos rinktinių, pavyzdžiui, Anzelmo Matučio „Kalbuosi su giria“ (1998).

Anot Vinco Aurylos, svarbiausi J. Nekrošiaus poezijos vaikams bruožai – vaiko pasaulėjautos ir fantazijos atskleidimas, jo pasaulėžiūros formavimas, be to, „Poetas tiesia tiltus tarp šimtmečiais susiklosčiusios socialinės patirties ir dabarties, kurioje gyvena vaikas, diegia mintį, kad laimė perkama prakaitu, o gyvenimo džiaugsmas – darbu, o duona – laimės ir džiaugsmo simbolis.1

Vaikų literatūros tyrinėtojas, aptardamas pirmuosius keturis J. Nekrošiaus poezijos rinkinius vaikams, konstatuoja, kad „su vaiku poetas kalba lakoniškai, rimtai, pagarbiai, linksmai ir svarbiausia – mąsliai. Gal todėl ir eilėraščių intonacija tokia įvairi. Čia ir herojika, ir sudėtingo gyvenimo pulsas, ir lyrizmas, ir humoras, ir susimąstymas.“2 Tokia turinio ir poetikos įvairovė būdinga ir vėlyvesniems autoriaus rinkiniams.3

Be abejonės, reikėtų pastebėti, kad sovietmečiu rašyta J. Nekrošiaus poezija – politiškai angažuota.

 

Kūrinių vaikams bibliografija

 • Dviračiu paskui saulę: eilėraščiai vaikams / dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė. – Vilnius: Alka, 2015.
 • Saulėgrąžos pasaka: eilėraščiai ir apsakymėliai apie žiedų šypsenas ir žmonių gerumą / dailininkė Vida Alesienė. – Vilnius: Alka, 2013.
 • Pifo nuotykiai naujoviškai / eiliuotus tekstus „Pifo nuotykių“ motyvais parašė poetas Juozas Nekrošius; iliustracijos dailininko V. Sutejevo. – Vilnius: Alka, 2010.
 • Lapė snapė ir kiti: eilėraščiai / dailininkė Vida Alesienė. – Vilnius: Alka, 2008.
 • Juoda žemė – balti pyragai: apsakymas vaikams / dailininkė Alfreda Steponavičienė. – Vilnius: Informacijos vadybos agentūra, 2008.
 • Urtė nenorėjo būti vienturtė: poemėlė / dailininkė Vida Petrašiūnienė. – Vilnius: Alka, 2006.
 • Baltas ėriukas: eilėraščiai vaikams / iliustravo Lidija Glinskienė. – Vilnius: Alka, 2005.
 • Vyturio lizdas: eilėraščiai vaikams / iliustravo Rasa Dočkutė. – Vilnius: Alka, 2005.
 • Technika patiems mažiausiems: eilėraščiai. – Vilnius: UAB „Mūsų knyga“, 2004.
 • Gyvūnų pasaulyje: eilėraščiai. – Vilnius: UAB „Mūsų knyga“, 2004.
 • Mieli bičiuliai, arba Gyvenkim geruoju: eilėraščiai vaikams / dailininkė Vida Alesienė. – Vilnius: Alka, 2004.
 • Rainiaus džiaugsmai ir bėdos: šių dienų pasaka / dailininkė Alfreda Ivanauskaitė. – Vilnius: Alka, 2004.
 • Gero elgesio abėcėlė / dailininkė Marina Gubskaja. – Vilnius: UAB „Mūsų knyga“, 2004.
 • Sakmė apie oranžinę žvaigždę / dailininkas Adomas Matuliauskas. – Vilnius: Alka, 2003.
 • Girininkas Napalys, gaisras, Rimas ir pilis: poema / dailininkė Alfreda Steponavičienė. – Vilnius: Alka, 2003.
 • Mes gyvename miške: zuikučių pasaka; knygelė skiriama jauniesiems miško bičiuliams / dailininkė Vida Alesienė. – Vilnius: Alka, 2002.
 • Žąsies motulės pasakos:  spalvink ir skaityk / dailininkas A. Leineris. – Vilnius: Alka, 1999.
 • Malūno ūsai: eilėraščiai vaikams / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Alka, 1999.
 • Kelionė aplink pasaulį: spalvink ir skaityk / dailininkas A. Leineris. – Vilnius: Alka, 1998.
 • Mano draugai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Alka, 1997.
 • Tėvynė Lietuva: eilėraščiai / iliustravo Aušra Čapskytė. – Vilnius: Alka, 1991.
 • Keturi žodžiai: eilėraščiai jaunesniam mokykliniam amžiui / iliustravo R. Kepežinskas. – Vilnius: Vaga, 1982.
 • Žiedai, žiedai, bitutės darbai: eilėraščiai / iliustravo Arvydas Každailis. – Vilnius: Vaga, 1980.
 • Vyturio lizdas: eilėraščiai ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui / iliustravo R. Dočkutė. – Vilnius: Vaga, 1974.
 • Baltas ėriukas: eilėraščiai ikimokykliniam amžiui / iliustravo Lidija Glinskienė. – Vilnius: Vaga, 1971.

________________________________

1 Auryla Vincas. Lietuvių vaikų poezija. Vilnius: Vaga, 1986, p. 218.

2 Ten pat, p. 219.

3 Žvironaitė Loreta, Dviračiu beieškant poezijos: 2015 m. vaikų poezijos knygos. Rubinaitis, 2016 Nr. 1 (77) (Žiūrėta 2020–13–16)

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai