Vertėjai Irenai Aleksaitei – 70!

2022 m. sausio 08 d.
„Džiaugiuosi, kad esu ne tik skaitytoja, bet ir vertėja – padedu žmogui praplėsti pasaulį, padedu tiek, kiek jis pats to nori“1, – viename interviu teigė suaugusiųjų ir vaikų literatūros vertėja bei ilgametė IBBY Lietuvos skyriaus narė Irena Aleksaitė, sausio 9 dieną mininti 70 metų jubiliejų.

Irena Aleksaitė gimė 1952 m. sausio 9 d. Vilniuje, žaidė kartais vis dar po karo nesutvarkytose, apgriautose Senamiesčio gatvėse. Suaugusi iš pradžių stojo studijuoti bibliotekininkystės, nepatiko – metė, o po kelerių metų į rankas pakliuvo Lietuvos rašytojų sąjungos kvietimas dalyvauti vertėjams (jau buvo šį tą išvertusi) konkurse dėl studijų Maskvoje. Taip keliai I. Aleksaitę nuvedė į literatūros Maksimo Gorkio literatūros institutą Maskvoje.

Grįžusi į Lietuvą dirbo redaktore Spaudos komitete, vyresniąja redaktore leidykloje „Vyturys“ ir kitur. Vėliau tapo laisvai samdoma vertėja, ja yra ir iki šiol. Kartu dalyvauja ir visuomeninėje veikloje – rašo į kultūros spaudą, yra Lietuvos rašytojų sąjungos bei Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė, 2019–2020 m. buvo IBBY Lietuvos skyriaus valdybos narė2, nuo 2020 m. ir Literatūros tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos narė3.

Aleksaitė verčia net iš kelių kalbų: lenkų, rusų, slovakų, čekų, ukrainiečių, anglų k.

Vaikams yra išvertusi per 20 grožinių ir pažintinių knygų, dar nemažai įvairių užduočių sąsiuvinių ir knygelių. Tarp grožinių vaikų literatūros knygų rasime Jáno Uličiansky’io „Katiną su riedučiais“, paveikslėlių knygų serijos apie „Kurmį“ vertimų, Małgorzatos Strękowskos-Zarembos „Užburtą namą“ bei puikių pažintinių knygų vaikams apie meną: Sebastiano Cichockio „M.E.N.A.S.“, Ewos Solarz „D.I.Z.A.I.N.A.S“ ir kt. Ji taip pat yra išvertusi lietuvių vaikų literatūros kūrėjų – Eduardo Mieželaičio, Vytauto Račicko, Janinos Degutytės ir kt. – į rusų kalbą.

„Nemanau, kad vieną literatūros rūšį versti lengviau nei kitą; jei dirbi sąžiningai, viskas vienodai sunku (arba lengva, nelygu kaip žiūrėsi), tik kad įrankiai vis kiti: vienaip versi pjesę, kitaip filosofinę knygą, trečiaip kino filmo subtitrus, ketvirtaip vaikų knygą“4, – yra sakiusi vertėja.

Irenos Aleksaitės verstos knygos vaikams
Irenos Aleksaitės verstos knygos vaikams

Kūrinių suaugusiesiems I. Aleksaitė išvertė dar daugiau, jos verstų autorių sąraše ir literatūros klasikai, ir moderniosios literatūros kūrėjai: Mary Shelley, Danielis Defoe, Witoldas Gombrowiczius, Tadeuszas Konwickis ir kt. Taip pat verčia pjeses teatrui.

Už savo darbus 2012 m. buvo apdovanota Šv. Jeronimo premija, 2018-aisiais – Metų vertėjo krėslo premija, o 2019 m. gavo Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus kryžių.

„Apskritai manau, kad vertėjai – labiausiai apsiskaitę visuomenės nariai. Ir ne todėl, kad daug skaito, o kad giliai skaito. Jei tekste atrandi pastraipą, kaip herojei užsikirto durų spyna – su daugybe detalių ir tokiais žodžiais, kaip svirtelė, liežuvėlis ir pan., eini į parduotuvę, susirandi panašią spyną ir išstudijuoji informacinį lapelį. <….> O būna, kad tenka medžioti žodžius, padirbėti detektyvu. <…> Tiesą sakant, vertimas – tai universitetas, kuriame studijuoji iki paskutinio atodūsio“5, – taip apie vertėjo darbo ypatumus yra pasakojusi I. Aleksaitė.

 

Vaikų ir jaunimo literatūros vertimų bibliografija

 • Raganų duktė: apysaka / Dorota Terakowska; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. – 271 p.
 • Ten, kur krenta angelai: apysaka / Dorota Terakowska; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. – 269 p.
 • Terapinės pasakos: antra dalis / Maria Molicka; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Vaga, 2009.
 • Ponas Pirmokas: pasakėlės pirmokams / Ján Uličiansky; iš slovakų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustravo Živilė Šimėnienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2010. – 56 p.
 • Katinas su riedučiais: pasaka / Ján Uličiansky; iš slovakų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustravo Deimantė Rybakovienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2011. – 144 p.
 • Kaip Kurmis kombinezoną įsitaisė / Eduard Petiška; iliustravo Zdenĕk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 64 p.
 • Kurmis ir automobilis / Eduard Petiška; iliustravo Zdeněk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 64 p.
 • Kurmis ir raketa: pasaka / Zdeněk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustracijos autoriaus. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 47 p.
 • Kurmis ir mamytė: pasaka / Hana Doskočilová; iliustravo Zdeněk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 52 p.
 • Kurmis ir sniego senis / Hana Doskočilová; iliustravo Zdenĕk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 34 p.
 • Superagentas 000. Auksinės kengūros paslaptis: detektyvas [vaikams] / Lesia Voronina; iš ukrainiečių kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustravo Katerina Biletina. – Vilnius: Nieko rimto, 2012. – 192 p.
 • I.Z.A.I.N.A.S.: daugybė nuostabių ir netikėtų namų zonos daiktų, atrastų, prisimintų, išgalvotų, naujai sukurtų, atkartotų ir sumanytų / parašė Ewa Solarz; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė; nupiešė Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2012. – 167 p.
 • A.M.U.K.A.S.: nematytos negirdėtos architektų mintys ir idėjos, urviniai, kabantys, apvalūs ir kitokie statiniai / Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2012 . – 155 p.
 • Klasikinės pasakos: mokomės anglų kalbos / tekstą parašė Joanna Zarańska; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustravo Grażyna Motylewska. – Vilnius: Algarvė, 2012. – 144 p.
 • Keliaujame su Kurmiu / sudarė Ondřej Müller ir Irena Tatíčková; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustravo Zdenĕk Miler. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 32 p.
 • Kurmis ir vasara: pasaka / Zdenĕk Miler, Kateřina Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė; iliustracijos autorių. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 12 p.
 • E.N.A.S.: menininkų efektingi, neįprasti, akiplėšiški sumanymai / Sebastian Cichocki; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė; nupiešė Aleksandra ir Daniel Mizielińscy. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2013. – 213 p.
 • Kurmis ir skėtis: pasaka / Hana Doskočilová; iliustravo Zdeněk Miler; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 39 p.
 • Zosė iš Kačių gatvės / Agnieszka Tyszka; iliustravo Agata Raczyńska; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius: Presvika, 2014. – 224 p.
 • Lenutė, Friderikas ir kelionės / Olga Masiuk; iliustravo Agnieszka Żelewska; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Kaunas: Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], 2016. – 72 p.
 • Užburtas namas / Małgorzata Strękowska-Zaremba; iliustravo Daniel de Latour; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Kaunas: Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], 2019. – 248 p.
 • Taip pat yra išvertusi įvairių užduočių knygelių ir sąsiuvinių vaikams.

Knygų vaikams bibliografija

 • Deklamuojame Kalėdų seneliui: eilėraščiai vaikams / I. Aleksaitė, N. Jazbutytė, K. Kazijevaitė; iliustracijos Sigitos Populaigienės. – Raseiniai: Žiburys, 2002
 • Skamba eilės prie eglutės: eilėraščiai vaikams / I. Aleksaitė, N. Jazbutytė, K. Kazijevaitė; dailininkė Sigita Populaigienė. – Raseiniai: Žiburys, 2004

Rekomenduojame paskaityti

_______________________________

1 „Vaikystė Senamiesčio gatvėse. Vertėja Irena Aleksaitė atsako į Kęstučio Urbos klausimus“, Rubinaitis, 2001, Nr. 1 (97). Prieiga per internetą: https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2021-nr-1-97/vaikyste-senamiescio-gatvese (Žiūrėta 2022 01 06)

2 „Susipažinkime – naujoji IBBY Lietuvos skyriaus valdyba“, ibbylietuva.lt, 2019 01 09. Prieiga per internetą: https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/susipazinkime-naujoji-ibby-lietuvos-skyriaus-valdyba/ (Žiūrėta 2022 01 06)

3 „Veiklą pradėjo naujoji Literatūros taryba“, lrt.lt, 2020 11 25. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1285025/veikla-pradejo-naujoji-literaturos-taryba (Žiūrėta 2022 01 06)

4 „Vaikystė Senamiesčio gatvėse. Vertėja Irena Aleksaitė atsako į Kęstučio Urbos klausimus“, ten pat.

5 „Vertėja iš lenkų kalbos I. Aleksaitė: naujienas apie ateivius iš kosmoso sovietmečiu sužinodavome iš Lenkijos spaudos“, 15min.lt, 2019 11 26. Prieiga per internetą: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/verteja-is-lenku-kalbos-i-aleksaite-naujienas-apie-ateivius-is-kosmoso-sovietmeciu-suzinodavome-is-lenkijos-spaudos-286-1236828 (Žiūrėta 2022 01 06)

Parengė Eglė Baliutavičiūtė,

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Vaikų ir jaunimo literatūros departamento

Tyrimų ir sklaidos skyriaus vyriausioji tyrėja-ekspertė

 

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai