Netekome dailininko, rašytojo Leonardo Gutausko

2021 m. rugsėjo 27 d.
Eidamas 83-iuosius, 2021 m. rugsėjo 25 dieną mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, tapytojas Leonardas Gutauskas.

Menininkas gimė 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune. 1957–1965 m. studijavo Vilniaus dailės institute, baigė scenografijos studijas. Nuo 1989 m. buvo grupės „24“ narys, nuo 1967 m. – Rašytojų sąjungos, nuo 1976 m. – Dailininkų sąjungos narys. 1991–93 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje; docentas.

Leonardas Gutauskas debiutavo 1961 m. su eilėraščių rinkiniu „Ištrūko mano žirgai“. Be poezijos knygų, L. Gutauskas yra parašęs 3 dalių romaną „Vilko dantų karoliai“, romanus „Šešėliai“, „Laiškai iš Viešvilės“ ir „Plunksnos“, sukūręs eilėraščių ir pasakų vaikams. Taip pat savo knygas pats ir iliustruodavo.

Tiek suaugusiesiems, tiek vaikams kūrybos pradžioje L. Gutauskas daugiau rašė poezijos, vėliau – prozos rinkinių. Su jo parašytomis arba iliustruotomis knygomis užaugo ne viena vaikų karta.

Menininko  kūrybą vaikams vienija nuostata pažindinti jaunąjį skaitytoją su pasauliu, perduodant ne tik esminę informaciją apie daiktus ir reiškinius, bet ir pasaulio grožio pajautą.

Nemažą eiliuotosios Gutausko poezijos dalį galima vadinti daiktų poezija. Šis įvardijimas ypač tinka knygoms apie paukščius („Girių giesmės devynbalsės“, 1972) ir žuvis („Sidabro žuvys žaidžia“, 1981). Poetinis pasaulis kuriamas naudojantis medžiaga, surinkta iš liaudies dainų, senųjų mitinių tikėjimų, pasakų, mįslių.

L. Gutausko proza vaikams atrodo lyg poetiški atsakymai į mažiesiems kylančius klausimus apie pačių įvairiausių pasaulio objektų kilmę ir paskirtį. Atsakymais perteikiamas individualiai mitologizuotas pasaulio suvokimas: iš mitinių bei folklorinių šaltinių paimtą informaciją rašytojas išmoningai papildo savo fantazija. Literatūrinių sakmių knygose „Geležinė varlė“ (1988) ir „Auksinė šiaudų šviesa“ (1989) dominuoja etiologinės sakmės modelis, atitinkantis liaudies sakmės kompozicinius elementus: pradinę būseną, įvykį, pasekmes.

Baltų mitologijos įvaizdžiais įprasmintos lietuvių kosmogonijos dievybės  eilėraščių rinkinyje „Dangaus kalvis Perkūnas“ (1980).

1981 m. rašytojui paskirta Valstybės premija, Rašytojų sąjungos premiją už geriausią 1990–1991 kūrinį gavo romanas „Vilko dantų karoliai“ (pirmoji knyga), 1995 m. paskirta Stasio Šimkaus premija už eiles N. Sinkevičiūtės „Spalvotam ciklui“, 1998 m. paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 2001-aisiais – Nacionalinė premija, 2007 m. Žemaitės premija ir L. Dovydėno premija 2009 m.

L. Gutausko prozos knyga vaikams „Paskutinė Čepkelių ragana“ (iliustruota paties autoriaus) IBBY Lietuvos skyriaus buvo pripažinta Geriausia 2002 metų knyga vaikams ir paaugliams.

 

Knygų vaikams bibliografija

 • Du žvirbliai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1969. – 31 p.
 • Vaško dvarelis: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1970. – 23 p.
 • Girių giesmės devynbalsės: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1972. – 31 p.
 • Sakmės apie bičių darbus: poema vaikams. – Vilnius: Vaga, 1973. – 31 p.
 • Baltasparniai malūnėliai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1974. – 32 p.
 • Juoda žemelė – baltas pyragėlis: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1977. – 40 p.
 • Dangaus kalvis Perkūnas: eilėraščiai vaikams. Vilnius: – Vaga, 1980. – 72 p.
 • Sidabro žuvys žaidžia: eilėraščiai vaikams. Vilnius: – Vaga, 1981. – 54 p.
 • Kur nakvoja vėjai: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1983. – 199 p.
 • Paukščių takas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1986. – 96 p.
 • Geležinė varlė: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1988. – 51 p.
 • Auksinė šiaudų šviesa: sakmės. – Vilnius: Vyturys, 1989. – 54 p.
 • Kam katinui ūsai: proza vaikams. – Vilnius: Tyto alba, 1996. – 63 p.
 • Paskutinė Čepkelių ragana: pasaka. – Vilnius: Mažasis vyturys, 2002. – 26 p.
 • Kipšo dūda: pasaka. – Vilnius: Žara, 2003. – 29 p.
 • Petriukas debesėlis: eilėraščiai [Serijos „33 eilėraščiai“ leidinys] / Sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009. – 56 p.
 • Senojo Bokšto gyventojai: pasakos, [kn. 1]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. – 86 p.
 • Senojo Bokšto gyventojai: pasakos, [kn. 2]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 189 p.
 • Gervės trimitas: sakmės. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2014. – 38 p.
 • Žvirblių sodyba: pasakojimai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2016. – 77 p.

Rekomenduojame paskaityti

Parengė Asta Plechavičiūtė

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai