Šviesi kaip diena Ramutės Skučaitės kūryba vaikams (poetės 90-mečiui)

2021 m. lapkričio 16 d.
Poetė, prozininkė, dramaturgė, vertėja Ramutė Skučaitė (gim. 1931 m. spalio 27 d.) šiemet švenčia garbingą 90-mečio sukaktį. Tai kol kas vienintelė lietuvių vaikų literatūros autorė, pagerbta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija (2009) (šiai premijai rašytoja buvo teikiama visų pirma kaip vaikų literatūros kūrėja).

Poetė per ilgą gyvenimo kelią yra pelniusi ir daug kitų apdovanojimų: 1980 m. už rinktinę „Žvangučiai“ ir poezijos knygą „Skamba auksinis trimitas“ paskirta Lietuvos komjaunimo premija, 1993 m. geriausia metų knyga vaikams pripažinta „Lopšinė ešeriukui“, 1999 m. geriausios metų knygos vaikams titulą pelnė „Laiškas sekmadieniui“, o 2000 m. Leipcigo knygų mugėje ši knyga įvertinta UNESCO premija. Gražiausios 2001 m. lietuvių vaikų knygos vardas atiteko rinktinei „Takelis iš naujo“. 2007 m. įteiktas „Poezijos pavasario“ prizas už geriausią poezijos knygą vaikams „Aš esu kas – kas?“. 2008 m. Ramutė Skučaitė apdovanota Vaikų literatūros premija. „Poezijos pavasario“ laureatė (2016). Trys jos knygos – „Žvangučiai“, „Laiškas sekmadieniui“ ir „Takelis iš naujo“ – pateko į reikšmingiausių lietuvių autorių knygų vaikams ir paaugliams katalogą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ (2017). 1997 m. kūrėja pagerbta LDK Gedimino ordinu – Riterio kryžiumi, o 2016 m. – Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Taigi, ir garbingi valstybiniai apdovanojimai, ir vaikų literatūros karūna puošia poetę Ramutę Skučaitę.

Ramutė Skučaitė, įteikiant IBBY premiją už geriausią knygą vaikams, 1999 m. Viliaus Jasinevičiaus nuotr.
Ramutė Skučaitė, įteikiant IBBY premiją už geriausią knygą vaikams, 1999 m. Viliaus Jasinevičiaus nuotr.

„Iš vaikų poezijos baro amžiams pasitraukus Anzelmui Matučiui, Janinai Degutytei, Martynui Vainilaičiui, Sigitui Gedai, o kai kuriems vaikų eilėraščių kūrėjams susitelkus į kitus žanrus, R. Skučaitė ne tik bene vienintelė atstovauja vyresniajai vaikų poetų kartai, bet ir ant savo pečių laiko šio meno profesionalumo skliautą“, – teigia vaikų literatūros tyrinėtojas Kęstutis Urba (Urba, 2012).

Ramutės Skučaitės knygos vaikams
Ramutės Skučaitės knygos vaikams

Lietuvos rašytojų sąjungos internetinėje svetainėje pateikiama trumpa poetės biografija: „Tėvai buvo mokytojai, dėdė – tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministras. 1940 m. tėvas suimtas ir ištremtas į Pečiorą. R. Skučaitė į Sibirą ištremta 1949 m. Ten dirbo medžio apdirbimo fabrike, baigė Zimos vidurinę mokyklą. 1952–1956 m. neakivaizdžiai studijavo prancūzų kalbą Irkutsko užsienio kalbų pedagoginiame institute. 1953–1954 m. mokytojavo Zimoje. 1956 m. su mama grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. 1956–1959 m. Vilniaus pedagoginiame institute <…> studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. Dirbo „Eltoje“, „Genio“, „Žvaigždutės“, „Vakarinių naujienų“ redakcijose. 1992 m. redagavo žurnalą „Ant mamytės kelių“. Dramaturgė, vertėja, operų libretų autorė ir vertėja, dainų tekstų autorė, publicistė. Pirmieji eilėraščiai suaugusiesiems spaudoje pasirodė 1957 m., o vaikams – 1959 m. „Genyje“. Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1969 m.“ (LRS internetinė svetainė).

Vaga, 1966
Vaga, 1966

Vaikų literatūros rašytojos kelias, prasidėjęs publikacijomis „Genyje“, nuvingiavo ilgu knygų taku… Žiūrint iš šių dienų perspektyvos, įdomu ir netikėta tai, kad tas kelias prasideda prozos knyga. „Klaidų miestas“ (1966) – didaktinio pobūdžio apysaka-pasaka apie mokinukę Jūratę, jos draugą Algį Žiogutį ir rausvą sviedinuką, atsidūrusius Klaidų mieste.

Tačiau netrukus Ramutė Skučaitė pasuka poezijos link. 1969 m. ji išleidžia eilėraščių rinkinį „Gėlių gegužinė“, dar po metų – „Kiškių troleibusus“. Šiose knygose jau išryškėja savitas poetinis Ramutės Skučaitės balsas, atpažįstamas ir po kelių dešimtmečių išleistose jos poezijos knygose. Pavyzdžiui, eilėraštį „Lėlės“ (p. 15) iš rinkinio „Kiškių troleibusai“ atpažins ne vienos kartos skaitytojas:

Kai užmiega kaladėlės,

Kai akis užmerkia gėlės,

 

Kai išbarsto laumės tylą,

Kai dangum mėnulis kyla, –

 

Pro žvaigždžių sidabro dainą

Patylom kažkas ateina…

 

Iš gražiausios pasakėlės

Pas vaikus keliauja lėlės!

 

Bet slapčia išeina tyliai,

Jei vaikučiai jų nemyli.

Vaga, 1970
Vaga, 1970

Čia randame ir kitus meniškus, šiandien klasika tapusius, eilėraščius: „Pakalnutės“, „Voro dainelė“, „Lopšinė“ ir kt. „Į vaikų poeziją R. Skučaitė atėjo kaip garsiakalbės lyrikos kūrėja“, – pastebi literatūrologė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė (Skabeikytė-Kazlauskienė, 2006, p. 22). Ir iš tiesų sukurtasis poetinis pasaulis gražiai skamba arba… prasmingai tyli. Antai minėtoje lyriškoje lopšinėje rieda pasakiški kiškių troleibusai: „Kiškis veda troleibusą, / Lylia lylia. / Kyšo ausys, kyšo ūsai, / Lylia lylia“ (p. 23), o kitur lopšinė pavadinama „Tylos dainele“: „Taip jau tyliai, / Taip jau tyliai: / Lylia lylia, / Lylia lylia…“ (rink. „Uogelės ant smilgos“, p. 31). Tyla yra prasminga, tai suprantama ir vaikui: „Mes gėrimės gėlėm, / Mes tylim, / Mes jaučiam, / Kad viens kitą mylim..“ (rink. „Laiškas sekmadieniui“, eil. „Mūsų mieloji viešnia“, p. 74). „Kito žvilgsnis ir klausa kreipiami į išorinį pasaulį, atsiveriantį įvairiais regimaisiais ir girdimaisiais pavidalais, pasaulį spalvingą ir skambantį“ (Skabeikytė-Kazlauskienė, min. veik., p. 23).

Daugybėje poezijos rinkinių ir rinktinių kuriamas įvairiabriaunis poetinis pasaulis, kuriame skaitytojui miela ir gera būti. Čia ypač svarbi gamta – augalija ir gyvūnija, metų laikų ratas. Žaidžiama lietuvių kalboje užkoduotomis prasmėmis: Saulėgrąža – „saulutės seselė“ apie save sako: „Linguoju / Rugsėjo pasauly / Ir primenu / Vasaros saulę“ (rink. „Uogelės ant smilgos“, eil. „Saulėgrąža“, p. 12). Panašiai eilėraščiuose apie gėles žodžių prasmėmis „žaidžia“ ir poetė Janina Degutytė. „Meditacinis R. Skučaitės eilėraštis gražus, jis slepia savyje mažutę paslaptį“, – pastebi literatūrologė Loreta Žvironaitė (Žvironaitė, 1994, p. 14).

Šviesa, 1991
Šviesa, 1991

Ramutės Skučaitės plunksnai būdinga tai, kad nemažai eilėraščių (ir net knygų) yra tinkami skaityti ne tik vaikams. Daug tokių knygoje „Takelis iš naujo“ ir kitose. Pavyzdžiui, eilėraštis „Niekada ir visada“ iš knygos „Tai priimkit, kas priklauso“ nestokoja filosofinio žvilgsnio. Kita vertus, universali laiko tema apmąstoma paprastai, pasitelkiant vaikui suprantamą ratuko įvaizdį: „Sukasi metų ratukas – / Tiksi lietaus laikrodukas, / Medžiai siūbuoja nuo vėjo, / Ak, jau ir spalis atėjo! – / Ruduo… / Jau lapas parudavo. / Kas tada? / Sustos dabar ratukas? – / Nie-ka-da.“ (p. 20) Ratukas primena ir besisukantį metų ratą (tradicinė, atpažįstama metafora), ir laikrodžio mechanizmo ratuką (realybės detalė).

Lietuvių vaikų poezijos aruodą Ramutė Skučaitė papildė originaliais reto žanro tekstais – „leksinio-semantinio, matematinio turinio eiliuotų galvosūkių“ (Arnatkevičiūtė, 2001, 458) knygutėmis „Kas nulaužė pupos lapą?“ (1991) ir kitomis. Tokiose knygose pažintinis, edukacinis turinys perteikiamas meniniu vaizdu, žaidybinėmis situacijomis. Remdamasi tais pačiais poetiniais principais, poetė yra parašiusi ir eiliuotą abėcėlę „Raidžių namučiai“ (1997) (tai beveik savarankiškas lietuvių vaikų literatūros žanras, ne vieno poeto išbandytas), knygelę apie skaičius „Spalvos ir skaičiukai“ (1997).

Vaga, 1973
Vaga, 1973

Dar viena R. Skučaitės kūrybos vaikams sritis – pjesės. Jos pradėtos kurti jau kūrybinio kelio pradžioje. Ankstyvame rinkinyje „Kiškių troleibusai“ publikuojamas naujametinis vaizdelis-žaidimas „Eglutė“, kur veikia žvėreliai, snieguolės, nykštukai, originalūs personažai vėjukai ir Senelis Šaltis. Parašyta ir „rimtesnių“ pjesių vyresniems moksleiviams. Čia svarbus didaktinis pradas, moraliniai klausimai. Populiarios pjesės „Mergytė ieško pasakos“ (1972), „Tegu mergytė šypsosi“ (1973) ir kitos. Būtų prasminga sutelkti krūvon draminius R. Skučaitės kūrinius vaikams į atskirą knygą.

Iškalbingas, savotiškai pranašiškas yra Ramutės Skučaitės eilėraštis „Mano dalia“ (p. 64) iš jos pirmosios knygos „Žydintis speigas“:

Tai juk mano dalia –

kai šypsos pirmieji dantukai,

Kai perku linksmą lėlę –

Pačiom ilgiausiom blakstienom –

Ir dainuojančiais žingsniais –

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021

per baltą pavasario rūką –

Ateinu

Į saulės kupiną dieną.

Ramutės Skučaitės kūrybos pasaulis ir poetinis kelias yra šviesus, primenantis saulės kupiną vaikystės dieną. Tegu ji Lietuvos skaitytojams, vaikams ir suaugusiesiems, niekada nesibaigia! Savo šviesų 90-ąjį jubiliejų Poetė pasitinka nauja knyga vaikams „Liepos mėnesį po liepa“…

 

Knygų vaikams bibliografija

 • Liepos mėnesį po liepa: eilėraščiai vaikams / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. – 96 p.
 • Galvoti verta kiekvieną kartą!: eiliuoti galvosūkiai / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Gelmės, 2019. – 48 p
 • Pelėda žino: eilėraščių rinktinė / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2019. – 108 p.
 • Spalvotos skaičių pasakėlės: eiliuota ir įgarsinta: žaislinė knygelė / dailininkė Agnė Nananai; įgarsino Ilona Balsytė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2019. – 48 p.
 • Į pagalbą – savo galvą: loginės ir matematinės užduotys / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Gelmės, 2018. – 48 p.
 • Raidžių namučiai: eiliuota ir įgarsinta abėcėlė: žaislinė knygelė / iliustravo Inga Dagilė; įgarsino Ilona Balsytė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2017. – 60 p.
 • Tai priimkit, kas priklauso: poezija, proza vaikams / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 107 p.
 • Akmens pasaka / iliustravo Audronė Klimienė. – Vilnius: Vaga, 2016. – 29 p.: iliustr.
 • Koks gi žodis pasirodys?: eiliuoti kalbiniai galvosūkiai / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Gelmės, 2015. – 40 p.: iliustr.
 • Ant ledo atsirado rožė: poemėlės su moralais / dailininkė Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 122 p.: iliustr.
 • Atsiprašau, Slibinuk!: pjesės vaidinti vaikams. – Vilnius: Tyto alba, 2012. – 254 p.
 • Žaidžiu lietuvišku žodžiu: mokomoji knygelė vaikams / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – 77 p.: iliustr.
 • Aš – eilėraščių knyga: eilėraščių rinktinė / iliustravo Sigutė Ach, Erika Minkevičiūtė, Lina Eitmantytė-Valužienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2009. – 156 p.: iliustr.
 • Jei nereikėtų skubėti: mažos istorijėlės apie eilėraščių atsiradimą ir patys eilėraščiai / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2009. – 55 p.: iliustr.
 • Mėnesiena neskani: eilėraščiai / dailininkė Aušra Čapskytė. – Kaunas: Šviesa, 2007. – 8 p. – (Pradinuko biblioteka).
 • Aš esu – kas?: eilėraščiai vaikams / dailininkė Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2006. – 22 p.: iliustr.
 • Pasaką skaitau, pasaką piešiu / dailininkė Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. – 125 p.: iliustr.
 • Gražiu savu žodžiu žaidžiu: mokomės lietuvių kalbos / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Žuvėdra, 2004. – 31 p.: iliustr.
 • Takelis iš naujo: eilėraščiai vaikams / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001. – 173 p.: iliustr.
 • Vėl žaidžiu žodžiu: mokomės lietuvių kalbos / Pedagogų profesinės raidos centras. Valstybinės kalbos skyrius; dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Žuvėdra, 2000. – 30 p.: iliustr.
 • Žaidžiu žodžiu: mokomės lietuvių kalbos / Pedagogų profesinės raidos centras. Valstybinės kalbos skyrius; dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Žuvėdra, 1999. – 30 p: iliustr.
 • Vaikams vanagams: knygelė skaityti ir mąstyti / dailininkė Aušra Čapskytė. – Vilnius: Meralas, 1999. – 63 p.: iliustr.
 • Laiškas sekmadieniui: eilėraščiai vaikams / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Vaga, 1998. – 95 p.: iliustr.
 • Raidžių namučiai / dailininkė Taida Balčiūnaitė. – Vilnius: Kronta, 1997. – 57 p.: iliustr.
 • Spalvos ir skaičiukai / iliustravo Rimvydas Kepežinskas. – Vilnius: Kronta, 1997. – 25 p.: iliustr.
 • Čirkšt virėjas patarėjas / dailininkė Jūratė Račinskaitė. – Vilnius: Kronta, 1997. – 23 p.: iliustr.
 • Aš piešiu pasaką: pagal Šarlį Pero ir Hansą Kristijaną Anderseną / viršeliai ir knygos apipavidalinimas Jūratės Račinskaitės. – Vilnius: Alma littera, 1994. – 23 p.: iliustr.
 • Kalėdų pasaka: eiliuota pasakėlė vaikams / iliustravo Jūratė Račinskaitė. – Klaipėda: Eldija, 1993. – 15 p.: iliustr.
 • Lopšinė ešeriukui: eilėraščiai / iliustravo Ada Skliutauskaitė. – Vilnius: Vyturys, 1993. – 61 p.: iliustr.
 • Pirmas au priklauso laumei: eiliuoti galvosūkiai / iliustravo Aušra Čapskytė. – Vilnius: Alka, 1991. – 18 p.: iliustr.
 • Kas nulaužė pupos lapą?: eiliuoti galvosūkiai: jaunesniajam mokykliniam amžiui / dailininkas Valentinas Ajauskas. – Kaunas: Šviesa, 1991. – 114 p.: iliustr.
 • Mane saulytė šaukė: pjesės vaikų teatrui: jaunesniam mokykliniam amžiui / iliustravo Ada Skliutauskaitė. – Vilnius: Vyturys, 1988. – 101 p.: iliustr.
 • Neskubėkim ir atspėkim: eiliuoti galvosūkiai: ikimokykliniam amžiui / iliustravo Arvydas Pakalnis. – Vilnius: Vyturys, 1987. – 57 p.: iliustr.
 • Mano pamokėlės: žaislinė knygelė / iliustravo Arūnas Žilys. – Vilnius: Vyturys, 1987. – 12 p.: iliustr.
 • Laikrodis be gegutės: eilėraščiai / iliustravo Ada Skliutauskaitė. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 48 p.: iliustr.
 • Medžio dovanos: eilėraščiai / iliustravo Virginija Kalinauskaitė. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 31 p.: iliustr.
 • Sukit sukit galveles: eiliuoti galvosūkiai / iliustravo Valentinas Ajauskas. – Kaunas: Šviesa, 1984. – 47 p.: iliustr.
 • Tegu mergytė šypsosi: pjesės / dailininkas Kazimieras Paškauskas. – Vilnius: Vaga, 1982. – 128 p.: iliustr.
 • Uogelės ant smilgos: eilėraščiai / iliustravo Edita Nazaraitė. – Vilnius: Vaga, 1982. – 48 p.: iliustr.
 • Susiradom smuiko raktą: eilėraščiai / iliustravo Joana Plikionytė. – Vilnius: Vaga, 1980. – 38 p.: iliustr.
 • Žvangučiai / iliustravo Ada Skliutauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1976. – 111 p.: iliustr.
 • Skamba auksinis trimitas / iliustravo Irena Geniušienė. – Vilnius: Vaga, 1975. – 31 p.: iliustr.
 • Mergytė ieško pasakos: 2-jų dalių pjesė. – Vilnius: Vaga, 1973. – 70 p.
 • Kas klausosi lietučio: eilėraščiai / iliustravo Zosė Vasilenkaitė. – Vilnius: Vaga, 1972. – 32 p.: iliustr.
 • Kiškių troleibusai: eilėraštukai / iliustravo Ada Skliutauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1970. – 35 p.: iliustr.
 • Gėlių gegužinė: eilėraščiai / iliustravo Marija Ladigaitė. – Vilnius: Vaga, 1969. – 39 p.: iliustr.
 • Klaidų miestas: pasaka / iliustravo Edmundas Žiauberis. – Vilnius: Vaga, 1966. – 76 p.: iliustr.

Rekomenduojame paskaityti

 • Laima Arnatkevičiūtė, „Skučaitė, Ramutė“, in: Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 458.
 • „Skučaitė, Ramutė“, Lietuvos rašytojų sąjungos internetinė svetainė. Prieiga per internetą: https://www.rasytojai.lt/skucaite-ramute/ (Žiūrėta 2021 11 07)
 • Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, „Kelias į kalbančią tylą“, Rubinaitis, 2006, Nr. 4 (40), p. 22. Prieiga per internetą: https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2006-nr-4-40/kelias-i-kalbancia-tyla/ (Žiūrėta 2021 11 02)
 • Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Kęstutis Urba. Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai: reikšmingiausių lietuvių autorių knygų vaikams ir paaugliams katalogas. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017, apie R. Skučaitės knygas p. 99–101.
 • Ramutė Skučaitė, „Mano dalia“, in: Žydintis speigas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965, p. 63–64.
 • Ramutė Skučaitė, Tik ištarti reikėjo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019, 136 p.
 • Kęstutis Urba, „Vaikų ir suaugusiųjų poetinė vienovė“, in: Mindaugas Nastaravičius, Ramutė Skučaitė: „Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“, lt, 2012 m. sausio 29 d. Prieiga per internetą: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/ramute-skucaite-kiekvienas-eilerastis-man-yra-atskiras-pasaulis-285-192525 (Žiūrėta 2021 11 07)
 • Loreta Žvironaitė, „Lopšinė vaikų poezijai“, Rubinaitis, 1994, Nr. 1, p. 13–16. Prieiga per internetą: https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/1994-nr-1-1/lopsine-vaiku-poezijai/ (Žiūrėta 2021 11 08)

Rekomenduojame pažiūrėti

Parengė Džiuljeta Maskuliūnienė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

vyriausioji tyrėja-ekspertė

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai