SUMMARY

 

Traditionally, the first issue of “Rubinaitis” of each year pays attention to books, published in latter year. Thus Neringa Mikalauskienė discusses so called realistic prose, Asta Gustaitienė analyses literary fairy tales and fantasies, and Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė qualifies poetry for children of 2014 in SURVEYS section. Obviously, fantasy and fairy tales prevailed over other genres in the Lithuanian publishing trade in 2014. BIBLIOGRAPHY, compiled by Roma Kišūnaitė, includes about 600 titles.

The most popular caption of the magazine READINGS OF MY CHILDHOOD contains interview with children’s literature teacher Ramutė Zinytė. The section ANNIVERSARIES is dedicated to two jubilees: Antanas Šimkus writes about Alma Karosaitė’s (1945–2014) poetry, while Loreta Žvironaitė presents works for children by Petronėlė Orintaitė (1905–1999).

CHRONICLE and ANNOUNCEMENTS close the issue of the magazine.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2015 Nr. 1 (73)

 

 

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

DAUG KULTŪRŲ, VIENAS PASAKOJIMAS

Apžvalgos

ŠIAPUS PASAKOS SLENKSČIO (2014 m. realistinių ir pažintinių vaikų ir  paauglių knygų apžvalga)
APIE ŠIOKIAS, TOKIAS IR ANOKIAS 2014 M. LIETUVIŲ AUTORIŲ PASAKAS
AUTORIŲ DAUG, POEZIJOS MAŽA (2014 m. lietuvių vaikų poezijos apžvalga)

Sukaktys

SKAMBIOS, DAININGOS POEZIJOS KŪRĖJA (Almos Karosaitės 70-mečiui)
KŪRYBA – LYG MALONUS POMĖGIS (Petronėlės Orintaitės 110-osioms gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitymai

KNYGUTĖS BUVO GERIAU UŽ SALDAINIUS

Bibliografija

2014 M. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Mūsų partneriai ir rėmėjai