KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

 

2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tradicinis ciklo „Pokalbiai apie literatūrą“ renginys – dr. Jolitos Liškevičienės paskaita „Kokias paveikslėlių knygas verta skaityti ir kokių reikėtų vengti?“ Jos įrašą galima rasti interneto svetainės www.ibbylietuva.lt „Veiklų“ rubrikoje, skirsnyje „Pokalbiai apie vaikų literatūrą“. Šį ciklą IBBY Lietuvos skyrius organizuoja kartu su Nacionaline biblioteka, renginį remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Gruodžio 17 d. Nacionalinėje bibliotekoje vyko jau trisdešimtasis mokslinis-praktinis seminaras „Prano Mašioto skaitymai“, kurio tema „Vertybių kaita XXI a. vaikų ir paauglių literatūroje“.

Buvo išklausyti devyni pranešimai: dr. Astos Gustaitienės (VDU) „Personažo santykio su krikščioniškuoju Dievu kaita lietuvių realistinėje paauglių prozoje“, doktorantės Justės Povilaitienės (ŠU) „Šeimos vertybių transformacijos šiuolaikinėje lietuvių ir anglų paauglių problemų prozoje“, Ritos Karpavičienės (Panevėžio r. Raguvos gimnazija) „Mokytojų vaizdavimo pokyčiai XXI a. vaikų ir paauglių literatūroje“, prof. Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės (VDU) „Vertybių kova Justino Žilinsko knygoje Kaukas Gugis ir kerų karas“, Danguolės Šakavičiūtės „Kaip keičiasi autoritetai vaikų literatūroje“, Danguolės Kandrotienės („Debesų ganyklos“) „Naujosios vertybės ir pažinimo formos pažintinėje vaikų literatūroje“, Eglės Jokužytės („Verslas ar menas“) „Kokias vertybes (ir kaip) ugdo skirtingais pojūčiais skaitomos knygos“, Ilonos Bumblauskienės („Jūsų Flintas“) „Šiuolaikinio vaiko minčių pagreitis, paveiktas XXI a. pokyčių“ ir Eglės Ramoškaitės „Kokias vertybes savo kūryboje kelia rašantys paaugliai?“

Po seminaro vyko visuotinis ataskaitinis IBBY Lietuvos skyriaus narių susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 90 narių. Nors tokie susirinkimai  vyksta kas dveji metai, šis buvo ypatingas. 26-erius metus IBBY Lietuvos skyriaus pirmininku buvęs dr. Kęstutis Urba, nusprendęs daugiau nebekandidatuoti į valdybos narius, perskaitė kalbą, kurioje prisiminė kai kuriuos skyriaus istorijos fragmentus ir svarbiausius darbus, iškėlė vieną kitą problemą. Palikti valdybą nusprendė ir kita ilgametė IBBY narė – sekretorės ir iždininkės pareigas ėjusi Aldona Augustaitienė. Jaunesnieji kolegos jiems padėkojo ir įteikė atminimo dovanėles.

Šio renginio dalyviai buvo dosniai apdovanoti įvairia informacine ir iliustracine medžiaga. Metų pabaigoje buvo išleistas 2019 m. Tarptautinei vaikų knygos dienai skirtas Kęstučio Kasparavičiaus plakatas (dizainerė Deimantė Rybakovienė), atvirukas su šiuo plakatu ir laišku skaitytojams „Knygos padeda neskubėti“, 2019 m. kalendoriai su K. Kasparavičiaus iliustracija ir knygų skirtukai, primenantys apie geriausias 2003–2017 m. vaikų ir paauglių knygas. Tiesiai iš spaustuvės buvo atgabentas leidinys IBBY Lietuvos skyriui – ketvirtis amžiaus. 1993–2018 m. (parengė Roma Kišūnaitė).

Tradicinė susirinkimo procedūra – naujos valdybos rinkimai. Į 2019–2020 m. kadencijos valdybą iš 13 iš anksto pasiūlytų kandidatų išrinkti šie: Roma Kišūnaitė, Inga Mitunevičiūtė, Jaunius Lingys, Irena Aleksaitė, Justinas Vancevičius, Loreta Žvironaitė ir Viktorija PukėnaitėPigagienė. Pirmajame posėdyje valdyba iš savo narių pirmininke išrinko Ingą Mitunevičiūtę, o sekretore – Romą Kišūnaitę.

 

Pripažinimą tarptautinėje erdvėje toliau skinasi Aušros Kiudulaitės ir Evelinos Daciūtės Laimė yra lapė. Anglų kalba išleista knyga sulaukė apdovanojimo, kokio dar nėra pelniusi jokia lietuvių autorių knyga. 2019 m. sausio 29 d. pasaulio žiniasklaidoje pasirodė pranešimas, kad The Fox on the Swing (toks angliškas šios knygos pavadinimas) įvertinta Mildred L. Batchelder apdovanojimu, kurį Amerikos bibliotekų asociacija kasmet teikia JAV išleistiems vaikų knygų vertimams. Šiam apdovanojimui buvo nominuoti dar keturi kūriniai, bet kaip išskirtinė buvo pasirinkta lietuvių autorių knyga.

 

Vasario 12 d. komisija išrinko Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, medalis skirtas rašytojai, IBBY narei Gintarei Adomaitytei. Nuoširdžiai sveikiname!

 

IBBY Lietuvos skyriaus stendas
IBBY Lietuvos skyriaus stendas

Vasario 21–24 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko 20-oji Vilniaus knygų mugė. Ji kvietė lankytojus švęsti, susitikti, skaityti, diskutuoti ir prisiminti jau du dešimtmečius vykstančio renginio istoriją. „Po 20-ies metų“ – tokiu šūkiu buvo pasitikti šiųmetės mugės lankytojai.

Mugė sulaukė 360 dalyvių iš Lietuvos ir septynių užsienio šalių, joje vyko 516 kultūrinių renginių. Dėmesio netrūko ir vaikų literatūrai. Vyko renginiai literatūros ir skaitybos specialistams – knygų pristatymai, diskusijos, susitikimai su autoriais. Renginiai Vaikų scenoje, užsiėmimai Kūrybinėje studijoje ir Bibliotekų erdvėje buvo orientuoti į jaunuosius mugės lankytojus.

IBBY Lietuvos skyrius savo veiklą Vilniaus knygų mugėje pristatė antrus metus iš eilės. Įsikūręs ketvirtojoje, Vaikų, salėje, ryškus, spalvingas IBBY stendas traukė lankytojų žvilgsnį. Ekspozicija pristatė šalies ir tarptautinius IBBY apdovanojimus: reikšmingiausias, Lietuvos skyriaus premijomis apdovanotas 2017 m. knygas, IBBY Honour List 2018 laureatus, svarbiausią vaikų literatūros apdovanojimą – H. Ch. Anderseno premiją, taip pat 2018 ir 2020 m. jos nominanto Kęstučio Kasparavičiaus kūrybą.

Stende svečiuojasi akcijos „Metų knygos rinkimai“ laureatė paauglių kategorijoje Ilona Ežerinytė
Stende svečiuojasi akcijos „Metų knygos rinkimai“ laureatė paauglių kategorijoje Ilona Ežerinytė

Atskira stendo dalis – pardavinėjami Lietuvos skyriaus leidiniai: žurnalas „Rubinaitis“, straipsnių rinkinys Prano Mašioto šviesa (2013), katalogas Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai (2018), IBBY Lietuvos skyriui – ketvirtis amžiaus. 1993–2018 m. (2018). Daugiausia susidomėjimo sulaukė karščiausia leidybos naujiena – doc. dr. K. Urbos sudarytas sąrašas Mokiniams rekomenduojamos knygos. 1–10 klasei (2019).

Išskirtinis stendo akcentas – K. Kasparavičiaus piešinys su skaitančiomis knygomis – skelbė, kad 2019 m. Tarptautinės vaikų knygos dienos rėmėjas yra Lietuvos skyrius. Šiai progai sukurtas plakatas su laišku skaitytojams „Knygos padeda neskubėti“ jau 2018 m. pabaigoje buvo išsiuntinėtas į bemaž šimtą pasaulio taškų, o mugėje buvo dalijamas Lietuvos viešosioms ir mokyklų bibliotekoms, dovanojamas lankytojams.

Stendo svečias Selemonas Paltanavičius bendrauja su Seimo nariu Egidijumi Vareikiu
Stendo svečias Selemonas Paltanavičius bendrauja su Seimo nariu Egidijumi Vareikiu

Mugės programoje Vaikų knygos dienos tema – „Knygos padeda neskubėti: Lietuva – Tarptautinės vaikų knygos dienos rėmėja“ – buvo pristatyta visuomenei, renginį vedė LRT žurnalistė Alma Valantinienė. IBBY Lietuvos skyriaus pirmininkė I. Mitunevičiūtė plačiau supažindino su balandžio 2-ąją visame pasaulyje švenčiamos Vaikų knygos dienos idėja. Kreipimosi ir piešinio autorius K. Kasparavičius papasakojo, kaip sekėsi vykdyti šią garbingą ir atsakingą užduotį – kurti šia tema tekstą ir piešinį viso pasaulio vaikams. Ir dailininkas patvirtino, kad knygos jam padeda neskubėti.

Kitas projektinis IBBY renginys – diskusija „Skaitymo duobės: kaip sudominti paauglius knygomis“ – sutraukė didžiulę mokytojų, bibliotekininkų ir kitų klausytojų auditoriją. Moderuojamos I. Mitunevičiūtės, apie skaitymą ir neskaitymą diskutavo rašytoja Ilona Ežerinytė, literatūros tyrėja Eglė Baliutavičiūtė ir labai daug paauglystėje skaičiusi studentė Greta Barkauskytė.

Buvo ir daugiau susitikimų, renginių specialistams. Didžiojoje LITEXPO salėje įvyko du pokalbiai su žymiais pasaulio vaikų knygų dailininkais – Stasiu Eidrigevičiumi, viešnia iš Italijos Paola Vassalli, prancūze Marion Bataille ir japonu Katsumi Komagata. Kūrybinėse dirbtuvėse jie vedė meistriškumo valandas, bendravo su skaitytojais.

Kęstutis Urba ir Jolanta Vitkutė
Kęstutis Urba ir Jolanta Vitkutė

Knygų šalies kūrybinės studijos programoje atvirukų, erdvinių ir tradicinių knygų bei iliustracijų kūrimo dirbtuvėms vadovavo ryškiausi šiuolaikinių lietuvių vaikų knygų iliustracijų kūrėjai: Elena Selena, K. Kasparavičius, Monika Vaicenavičienė, Lina Itagaki, Jurga Šarmavičiūtė, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė.

Vaikų scenoje nuotaikingai, muzikaliai ar triukšmingai buvo pristatyta keliolika lietuvių autorių ir verstinių knygų (Linos Mickutės Iliustruota Vydūno gyvenimo ir kūrybos istorija, Tomo Dirgėlos Apie raganos Šiokiostokios vaikus, Ramutės Skučaitės Pelėda žino, Zanės Zustos Ūkė Pūkė grįžta namo, Idos Mlakar Burtai šmurtai, Joy Cowley Gyvatė ir Driežas ir kt.). Jų kūrėjai čia pat, scenoje, bendravo su skaitytojais, dalijo autografus.

IBBY narė Gabija Kiaušaitė (viduryje) ir kūrėjos iš Slovėnijos – dailininkė Zarja Menart ir rašytoja Ida Mlakar
IBBY narė Gabija Kiaušaitė (viduryje) ir kūrėjos iš Slovėnijos – dailininkė Zarja Menart ir rašytoja Ida MlakarIBBY narė Gabija Kiaušaitė (viduryje) ir kūrėjos iš Slovėnijos – dailininkė Zarja Menart ir rašytoja Ida Mlakar

Nuotaikingų autografų ir momentinių nuotraukų su rašytojais valandėlių surengta ir IBBY stende. Šiemet jame svečiavosi visas Lietuvos vaikų literatūros žvaigždynas: K. Kasparavičius, Selemonas Paltanavičius, I. Ežerinytė, T. Dirgėla, J. Žilinskas, Jurga Vilė ir L. Itagaki, A. Kiudulaitė ir M. Marcinkevičius, Lina Dūdaitė, Daiva Čepauskaitė, Jolanta Vitkutė, K. Urba.

IBBY Lietuvos skyriaus veiklos pristatymą Vilniaus knygų mugėje parėmė Lietuvos kultūros taryba.

Stende svečiuojasi akcijos „Metų knygos rinkimai“ laureatės vaikų kategorijoje Jurga Vilė ir Lina Itagaki
Stende svečiuojasi akcijos „Metų knygos rinkimai“ laureatės vaikų kategorijoje Jurga Vilė ir Lina Itagaki

 

Pirmąją mugės dieną kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė pasveikino 2018 m. Knygos meno konkurso nugalėtojus dailininkus, leidėjus ir spaustuvininkus, įteikdama jiems premijas ir diplomus. Kultūros ministerijos jau 26-ąjį kartą organizuojamam Knygos meno konkursui šiemet buvo pateikta 130 leidinių.

Pagrindinė metų premija skirta dailininkei, IBBY Lietuvos skyriaus narei Sigutei Chlebinskaitei. Nors apdovanojimas jai atiteko ne už vaikų knygą, labai džiaugiamės Sigutės sėkme. Teminėje grupėje „Knygos vaikams“ premija skirta Rasai Jančiauskaitei už betarpišką santykį su skaitytoju M. Marcinkevičiaus knygoje Maži eilėraščiai mažiems (leidykla „Tikra knyga“, spaustuvė „UAB BALTO print“).

Diplomai skirti Ingai Dagilei už įtraukiančią vaizdų dinamiką Audronės Meškauskaitės ir Aurinos Venislovaitės knygoje Istorijos skanėstai (leidykla „Žalias kalnas“, UAB „Standartų spaustuvė“) ir Rokui Gelažiui už meistrišką iliustracijų medžiagiškumo perteikimą knygoje Karalaitė ant stiklo kalno: Dvylika gražiausių stebuklinių pasakų ir dar viena (išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spaustuvė UAB „Petro ofsetas“). Šios knygos iliustracijų autorius Marius Jonutis pelnė Lietuvos dailininkų sąjungos premiją.

Rasa Jančiauskaitė, Inga Dagilė
Rasa Jančiauskaitė, Inga Dagilė

Vilniaus dailės akademijos premija skirta M.  Vaicenavičienei už knygą Per balas link aušros (leidykla „Tikra knyga“, spaustuvė UAB „BALTO print“).

 

Vasario 22 d. paskelbti ir apdovanoti akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ laureatai. Knygų vaikams kategorijoje nugalėjo J. Vilės ir L. Itagaki knyga Sibiro haiku („Aukso žuvys“), knygų paaugliams kategorijoje – I. Ežerinytės apysaka Verksnių klubas („Dominicus Lituanus“).

Kultūros ministerija laureatams skyrė po penkių šimtų eurų premiją, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija dovanojo po knygos laureatės klipą, kurį vasario–kovo mėnesiais numatyta leisti LRT eteryje, o autorinių antspaudų studija Ekslibris.lt sukūrė vardinius akcijos „Metų knygos rinkimų 2018 knyga“ antspaudus.

Šiemet labiausiai patikusias knygas skaitytojai rinko jau keturioliktą kartą. Akciją rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija.

 

Vasario 23 d. paskelbti šeštojo nacionalinio vaikų literatūros konkurso, kurį organizuoja labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, rezultatai. Šį kartą konkurse dalyvavo keturiasdešimt kūrėjų, jie pateikė šešiasdešimt rankraščių.

Vertinimo komisija, kurią sudarė doc. dr. K. Urba (pirmininkas), rašytojai Gintarė Adomaitytė ir Liudvikas Jakimavičius, menotyrininkės dr. Dalia Karatajienė ir dr. J. Liškevičienė, literatūros profesorė G. Skabeikytė-Kazlauskienė ir literatūros kritikė D. Šakavičiūtė, išrinko konkurso laimėtojus.

Pirmoji premija skirta Rasai Lazauskaitei už pasaką „Dviese bijoti drąsiau“, antroji – Elvyrai Žeižienei už apysaką „Kedrynų mergaitės istorija“, trečioji – Danutei Grigaliūnienei už apysaką „Šarka“; reikšmingiausio debiuto premija apdovanota Laura Gedgaudaitė už kūrinį „Pasaka apie smuikininką Raimundą“.

Pavasarį Naisuose laureatams bus įteiktos piniginės premijos ir tautodailininko Marijaus Stošio nukaltos gandrų statulėlės. Jų knygos, dideliu tiražu išleistos „Vaikų bibliotekėlės“ serijoje, bus dalijamos bibliotekoms, mokykloms, darželiams ir kitoms bendruomenėms.

 

Vasario 27 d. Rašytojų klube vertėjai, IBBY Lietuvos skyriaus narei Nijolei Chijenienei įteiktas Metų vertėjo krėslas. Lietuvių PEN centro ir Kultūros ministerijos įsteigta „Metų vertėjo krėslo“ premija skiriama už geriausią pastarųjų vienų metų grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimą. Nijolė yra išvertusi keliolika knygų vaikams ir jaunimui, o ši premija skirta už Juliano Barneso knygos suaugusiesiems Kalbant atvirai „išradingą ir natūralų šnekamosios kalbos vertimą, taikliai atskleistą rašytojo kūrybinę žaismę“. Nuoširdžiai džiaugiamės šiuo įvertinimu ir sveikiname kolegę!

 

Kovo 6 d. Nacionalinėje bibliotekoje vyko tarptautinis seminaras „Nuo ko pradėti: pirmieji žingsniai „Knygų starto“ link“. „Knygų startas“ – ankstyvojo skaitymo įgūdžiams lavinti  skirtas projektas, patvirtintas 2019–2024 m. Lietuvos skaitymo skatinimo programoje. Į seminarą buvo pakviesti apskričių viešųjų bibliotekų ir Vilniaus apskrities bibliotekų atstovai, nes pradėti vykdyti projektą planuojama nuo Vilniaus regiono. Renginyje dalyvavo Seimo nariai Vytautas Kernagis, Dovilė Šakalienė, Kultūros ministerijos atstovės.

Su 1992 m. Jungtinėje Karalystėje gimusiu „Bookstart“ projektu supažindino „BookTrust“ atstovas Peteris Jenkinsas. Jo pranešimo tema „Knygų startas“ Anglijoje: 25-erių metų patirtis“. Skaitymo fondo atstovė Marijke Bos papasakojo, kaip projektas vykdomas Nyderlanduose. Barbora Čižinská iš Hradec Kralovės miesto bibliotekos supažindino su „Knygų starto“ istorija Čekijos Respublikoje. Latvijos nacionalinės bibliotekos Paramos draugijos atstovės Karinos Petersonės pranešimo pavadinimas – „Knygų startas“ Latvijoje – visuomenės paramos svarba“. Seminaro moderatorė – Rūta Elijošaitytė-Kaikarė.

 

Nijolė Chijenienė, Kęstutis Kasparavičius
Nijolė Chijenienė, Kęstutis Kasparavičius

 

Kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos. Tarp dvylikos laureatų – ir vaikų knygų kūrėjas, dailininkas, IBBY Lietuvos skyriaus narys Kęstutis Kasparavičius. Jam premija skirta už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrą ir meną, jo sklaidą pasaulyje ir šviečiamąją veiklą ugdant skaitančią visuomenę.  Nuoširdžiai sveikiname!

K. Kasparavičiaus kandidatūrą Vyriausybės kultūros ir meno premijai pateikė IBBY Lietuvos skyrius ir Lietuvos kultūros institutas.

Rašė ir fotografavo R. K.

 

2019 metų RUBINAIČIO leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

 

 

 

Žurnalo partnerė – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

 

 

 

Gerbiamieji!

Pradedame naujus leidybos metus džiaugdamiesi, kad Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas parėmė mūsų projektą „Vaikų literatūros patirčių analizė ir sklaida“ ir skyrė jam 5 500 Eur paramą. Ne mažiau džiugi ir skaitytojų parama – prenumeratoriai mūsų nepalieka.

Štai taip džiaugdamiesi ir pasitikėdami vieni kitais tieskime, grįskime ir švieskime vaikų knygos kelius…

Žurnalas „Rubinaitis“, 2019 Nr. 1 (89)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

KNYGOS PADEDA NESKUBĖTI

Apžvalgos

KŪRYBOS PASTANGOS IR NEGALĖS (2018 m. lietuvių autorių realistinė proza)
BRAIDYMAS PO KLAMPYNES IEŠKANT ŽALTVYKSLIŲ (2018 m. lietuvių autorių pasakų ir  kitokios išmonės knygų apžvalga)
BE ĮVYKIŲ, NORS GRAŽAUS ESAMA (2018 m. poezija vaikams)

Sukaktys

KĄ PASAKOJA VĖJAS GLUOSNIUOSE, ARBA ĮSTABUSIS KENNET’O GRAHAME’O KNYGOS PASAULIS (Rašytojo 160-osioms gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitymai

IR MANO NAMŲ VARTAI VISADA ATKELTI

Bibliografija

2018 M. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS

Summary

SUMMARY

Žurnalo priedas „Mokiniams rekomenduojamos knygos: 1–10 klasei“. Parengė dr. Kęstutis Urba

TIEMS, KURIE KLAUSIA (arba Pratarmė jauniesiems skaitytojams)
PADĖKA
1 KLASEI
2 KLASEI
3 KLASEI
4 KLASEI
5 KLASEI
6 KLASEI
7 KLASEI
8 KLASEI
9 KLASEI
10 KLASEI
GERA KNYGA TINKAMU LAIKU (arba Pabaigos pastabos skaitytojų ugdytojams)
Atsisiųsti leidinį

Mūsų partneriai ir rėmėjai