2021 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

 

1961 m. sausio 3 d. gimė amerikiečių prozininkė, poetė, dramaturgė Mary Amato. Jos knygos nominuojamos ir apdovanojamos, kūriniai statomi teatre. Lietuvių kalba išleistos dvi ciklo „Maištingieji broliukai“ knygos: „Prunkštėjų puolimas“, „Apatinkelnės“ ir gyvenimo paslaptis ir Pavojingi pokštininkai (abi 2017, liet. abi 2018).

1911 m. sausio 11 d. gimė tapytojas, grafikas, knygų iliustruotojas Vaclovas Kosciuška. Mažiesiems iliustravo dainelių ir pasakų knygeles Du gaideliai (1949), Aš turiu svirnelį, Katinėlis ir gaidelis (abi 1955), Šalia kelio vieškelėlio (1956), Eduardo Mieželaičio Zuikį puikį (1949), Petro Cvirkos Žvėris muzikantus (1950) ir kt. Mirė 1984 m. lapkričio 1 d.

1951 m. sausio 13 d. gimė amerikiečių rašytojas Frank Edward Peretti, kuriantis daugiausia krikščioniškosios pakraipos knygas. Žymiausias kūrinys – ciklas „Kuperio vaikų nuotykiai“: Durys į Slibino nasrus (1985, liet. 1999), Išsigelbėjimas iš Vandenio salos (1986, liet. 1999), Anako kapai (1987, liet. 2000), Spąstai jūros dugne (1988, liet. 2001) ir kt.

1911 m. sausio 14 d. gimė rusų rašytojas Anatolij Rybakov (tikr. Aronov). Vaikams ir jaunimui parašė apysakas Durklas (1948), Bronzos paukštis (Durklo tęsinys, 1956, liet. 1958), Krošo nuotykiai, Krošo atostogos (1960–1966, liet. 1969), Nežinomas kareivis (1974, liet. 1976), Šūvis (1975, liet. 1986). Ryškiausias kūrinys – romanas Arbato vaikai (1987, liet. 1989). Mirė 1998 m. gruodžio 23 d.

1951 m. sausio 14 d. gimė amerikiečių rašytojas, psichologas Edward Averett. Jo kūryboje vyrauja temos apie liūdesį ir sielvartą išgyvenančias šeimas. Ne išimtis ir lietuvių kalba išleista knyga Kameronas ir mergaitė (2013, liet. 2016) – apie paauglį, sergantį šizofrenija.

1951 m. sausio 15 d. gimė literatūros kritikė, nuolatinė vaikų literatūros seminarų pranešėja ir diskutantė Danguolė Šakavičiūtė. „Rubinaičio“ žurnale, kituose leidiniuose skelbta jos straipsnių, recenzijų, pokalbių.

1981 m. sausio 15 d. gimė dailininkė, knygų iliustruotoja ir grafikos dizainerė Ieva Juknytė. Sukūrė paveikslėlių knygas Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė (2006), Mano lopšinės (2016, 2019), iliustravo Prano Mašioto, Violetos Palčinskaitės, Salomėjos Pečiulytės kūrinių.

1981 m. sausio 18 d. gimė norvegų vaikų rašytoja Maria Parr. Jos kuriamos knygos apie kasdienybę – Vaflinės širdelės (2005, liet. 2018, 2019), Vartininkas ir jūra (2017, liet. 2020), Tonia Glimmerdal (2009) – išverstos į 26 pasaulio kalbas.

1931 m. sausio 19 d. gimė vertėjas Vytautas Martišius. Vaikams ir jaunuoliams iš lenkų, latvių ir rusų kalbų išvertė keliolika Jano Brzechwos, Ernesto Birznieko-Upīčio, Vicente’s Riva Palacio ir kt. rašytojų knygų, pasaulio pasakų rinkinių. Mirė 2001 m. balandžio 13 d.

1851 m. sausio 25 d. gimė visuomenės veikėjas, inžinierius, rašytojas Petras Vileišis. Parašė apysaką Jons ir Aniutia (1877, 2009), mokslo populiarinimo knygelę Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, kaip žmonės rašyti ir spausti išmoka (1900), išvertė H. Ch. Anderseno pasakų (1895), Marko Twaino, Henryko Sienkiewicziaus, Franciso Bretto Harto ir kt. kūrinių vaikams ir jaunuoliams. Mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d.

1831 m. sausio 26 d. gimė amerikiečių rašytoja Mary Elizabeth Mapes Dodge, vaikų literatūroje žinoma kaip knygos Sidabrinės pačiūžos (1865, liet. 1971) autorė. Mirė 1905 m. rugpjūčio 21 d.

1951 m. sausio 27 d. gimė prancūzų filosofijos profesorė Lydia Devos. Šalia dėstymo universitete, kuria įtaigias knygas vaikams – Peliukas Džiugas, jo draugai ir kiti svarbūs dalykai (1989, liet. 2012) ir kt.

1961 m. sausio 27 d. gimė britų dailininkas, garsus paveikslėlių knygų kūrėjas Stephen Biesty. Mažiesiems Lietuvos skaitytojams žinomos jo iliustruotos pažintinės knygos Milžiniškos transporto priemonės (2014, liet. 2014, 2016), Lekiam padėti! (2015, liet. 2015), Įspūdingi traukiniai (2017, liet. 2017), Skraidančios mašinos (2018, liet. 2017) ir kt.

1931 m. sausio 28 d. gimė pedagogė, literatė, rašytoja Vanda Kinderytė-Budrienė. Vaikams išleido apysakas Samis vaiduoklių šalyje (2006) ir Samis burtininkų šalyje (2007), eiliuotą pasaką Rasakėlė (2008), surinko ir užrašė Kurtuvėnų pasakas ir padavimus (1996). Mirė 2009 m. rugpjūčio 23 d.

1911 m. sausio 30 d. gimė rašytojas, vertėjas, leidėjas Stepas Zobarskas. Dirbo žurnalų „Šviesos keliai“ (1930–1934), „Žiburėlis“ (1934–1944), „Eglutė“ (1956) redakcijose, parašė šešių dalių pradžios mokyklos vadovėlį Aušrelė (1935, kartu su Jurgiu Ambraška). Kūrybą pradėjo eilėraščių knyga Mano tėviškėj (1934), taip pat parašė apysakų, apsakymų, pasakų knygų. Už apsakymų rinkinius Ganyklų vaikai (1934, 1940, 1948, 2002) ir Pabėgėlis (1939) apdovanotas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premija (1934 ir 1939). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Mirė 1984 m. birželio 9 d.

1941 m. sausio 30 d. gimė prozininkas Viktoras Brazauskas. Vaikams išleido apsakymų rinkinį Kamanių pieva (1991). Mirė 2005 m. lapkričio 11 d.

1941 m. vasario 1 d. gimė amerikiečių rašytojas Jerry Spinelli, rašantis knygas paaugliams. Iš jų viena garsiausių – Žvaigždė (2001, liet. 2004, 2005, 2009). 1931 m. vasario 8 d. gimė poetas Jonas Jakštas. Išleido rinkinius vaikams Nešk pavasarį ant rankų (2003) ir Vienintele tu mano (2006), iš rusų kalbos išvertė Agnijos Barto, Sergejaus Michalkovo, Ivano Bunino ir kt. autorių knygų.

1951 m. vasario 9 d. gimė animacinių filmų dailininkas ir režisierius, karikatūristas Henrikas Vaigauskas. Vaikams sukūrė komiksus Barsuko Beno nuotykiai ir Savaitgalis prie ežero (abu 2007), iliustravo Jeronimo Lauciaus, Vytauto Račicko knygų.

1951 m. vasario 12 d. gimė poetė Zita Gaižauskaitė. Išleido daugiau kaip 50 eilėraščių, poemėlių ir eiliuotų pasakų knygelių vaikams: Ta dainelė – aš pati (1983), Po saulutės delnu (1986), Pasisupk ant mano rankų (1995), Karnavalas (1997, 2003), Kas pravirkdė raideles (1998, 2009), Su žydinčia gėle, Tarp žodžių ir širdies (abi 2000), Varliukas keliauninkas (2002, 2006), Kur keliauji, debesėli? (rinktinė, 2008), Pavasaris lekia!!! (2009), Iš vieno kamieno (2013), Delnuos laikau saulutę (2015), Žalio miško abėcėlė (2020) ir kt.

1881 m. vasario 13 d. gimė anglų rašytoja, Carnegie’o (1955) ir H. Ch. Anderseno (1956) medalių laimėtoja Eleanor Farjeon. Pripažinimą pelnė pasakomis. Lietuvių kalba išleisti du jos pasakų ir apsakymų rinkiniai – Septintoji princesė ir Mažoji siuvėja (1955, abi liet. 2008). Mirė 1965 m. birželio 5 d.

1891 m. vasario 13 d. gimė pedagogas, prozininkas Ignas Lapienis. Vaikams ir jaunuoliams parašė apsakymų knygą Maištininkas (1957, 1975), apysakas Sermėgiaus sūnus (1958) ir Kielytė (1959), tautosakinių pasakojimų knygą Senelės laivas (1960). Mirė 1960 m. lapkričio 16 d.

1921 m. vasario 13 d. gimė estų vaikų rašytoja ir vertėja Dagmar Normet. Lietuvoje išleista jos apysaka Delfinija (1975, liet. 1985, 1998). Mirė 2008 m. spalio 16 d.

1931 m. vasario 13 d. gimė vertėjas Adomas Druktenis. Iš vokiečių kalbos išvertė daugiau kaip 20 knygų vaikams ir jaunuoliams: keturių tomų brolių Grimmų Vaikų ir namų pasakas, vokiečių pasakų rinkinį Aukso karalystė, Liselotte’s Welskopf-Henrich, Otfriedo Preusslerio, Ericho Kästnerio, Anos Gelhar, Cornelios Funke’s, Irinos Korschunow, Reinerio Zimniko ir kt. autorių kūrinių. Johannos Spyri knyga Heida išrinkta reikšmingiausiu 2007 m. vertimu, vertėjas apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premija (2008), įrašytas į IBBY Garbės sąrašą (2008). 2017 m. Reikšmingiausio ir meniškiausio vertimo paaugliams premijai suteiktas Adomo Druktenio vardas. Mirė 2019 m. birželio 9 d.

1941 m. vasario 13 d. gimė vienas ryškiausių latvių vaikų rašytojų Juris Zvirgzdiņš. Išleido 33 knygas vaikams: Bebrų sugrįžimas (2001), Tobijo paistalai (2003, liet. 2006), Tobijas keliauja po pasaulį, Franklino kepurė (abi 2005), Liūto riaumojimas (2015, liet. 2016), Rasos vasara (2020) ir kt. 2010 m. įrašytas į IBBY Garbės sąrašą.

1971 m. vasario 19 d. gimė žaidimų kūrėjas, karikatūristas, amerikiečių rašytojas Patrick Jeffrey Kinney. Išgarsėjo ciklu „Nevykėlio dienoraštis“, kurį sudaro 15 knygų: Grego Heflio žurnalas (2007, liet. 2008), Sąlygas diktuoja Rodrikas (2008, liet. 2009), Paskutinis lašas (2009, liet. 2010), Rizikingas sumanymas (2016, liet. 2017), Grėsmingas kamuolys (2019, liet. 2020) ir kt.

1941 m. vasario 20 d. gimė vokiečių rašytoja Norgard Kohlhagen. Rašė įvairių žanrų knygas, o Lietuvoje žinoma kaip knygos jaunimui Svajonių vaikinas, arba Pirmas kartas (1994, liet. 1998) autorė. Mirė 2019 m. gruodžio 5 d.

1911 m. vasario 21 d. gimė čekų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Oldřich Syrovátka. Vaikams parašė trumpų didaktinių pasakojimų ir pasakų knygą Linksmos pasakos iš rankovės (1974, liet. 1980, 2007). Mirė 1977 m. balandžio 8 d.

1921 m. vasario 21 d. gimė čekų dailininkas animatorius Zdenek Miler, apie 70 animacinių filmų autorius. Pripažinimą pelnė animaciniai filmai apie kurmį, pagal kuriuos išleistos knygelės Kaip kurmis kelnaites įsitaisė (1957, liet. 1961, 1992), Kaip kurmis mašiną įsigijo (1963, liet. 1961, 1992), Kurmis ir raketa (1965, liet. 1969), Kurmis mieste (1982, liet. 1997, 2012), Kurmis ir žalia žvaigždė (1969, liet. 1998), Kurmis ir skėtis (1971, liet. 2014) ir kt. Mirė 2011 m. lapkričio 30 d.

1931 m. vasario 23 d. gimė rašytojas, gamtininkas Gediminas Isokas. Vaikams sukūrė apsakymų, apybraižų, miniatiūrų knygų apie miškus, augalus ir gyvūnus: Miško varpeliai (1962), Žvėrys ir žvėreliai (1964), Grybų karnavalas (1970), Kur skraido sfinksai (1972), Pavasario žibintai (1978), Svetimuose namuose (1979), Iš vienos versmės (1982), Ką miškas šaukia (1984), Šešiakojai (1988), Kur lizdelį sukti (1994) ir kt. Mirė 2020 m. liepos 5 d. 1921 m. vasario 24 d. gimė čekų rašytojas, žurnalistas Ludvík Aškenazy. Populiariausios jo knygos: Vaikystės etiudai (1955, liet. 1958), Šuns gyvenimas (1959, liet. 1965), Pagrobtas mėnulis (1956, liet. 1958). Mirė 1986 m. kovo 18 d.

1931 m. vasario 24 d. gimė Izraelio rašytojas, H. Ch. Anderseno medalio laimėtojas (1996) Uri Orlev, rašantis knygas įvairaus amžiaus skaitytojams. Populiariausia jo knyga vaikams – Sala Paukščių gatvėje (1981). Į lietuvių kalbą jo knygų nėra išversta.

1801 m. vasario 28 d. gimė rašytojas, švietėjas, lietuvių didaktinio apsakymo pradininkas Motiejus Valančius. 17 apsakymų rinkinys Vaikų knygelė (1868, 1905, 1907, 1918, 1928, 1952, 1978, 2002) – pirmoji iliustruota knyga vaikams. Daug kartų išleistas jo apsakymas Mikė melagėlis (1976, 1980, 1991, 1996, 2002, 2018), moksleivių lektūroje įsitvirtino Palangos Juzė (1883, 1902, 1905, 1907, 1947, 1950, 1957, 1965, 1977, 1996, 2005). Mirė 1875 m. gegužės 29 d.

1961 m. kovo 3 d. gimė rašytojas, vertėjas, IBBY Lietuvos skyriaus narys Julius Keleras. Nors suaugusiesiems rašo daugiausia poeziją, vaikams išleido keturias prozos knygas: Karalaitė Murzė (2011), 66 istorijos (2012), 66 istorijos tęsiasi (2014), Karalaitė, kuri nesiprausė (2015).

1831 m. kovo 11 d. gimė vokiečių (kilęs iš Mažosios Lietuvos) teisininkas, rašytojas Ernst Wichert. Rašė romanus, noveles, pjeses. Iš jo Lietuviškų istorijų (1881–1890) „Prano Mašioto knygynėlio“ serijoje išleista apysaka Šaktarpis (liet. 1929, 1981). Mirė 1902 m. sausio 21 d.

1931 m. kovo 11 d. gimė vokiečių dailininkas, paveikslėlių knygų kūrėjas Janosch (tikr. Horst Eckert). Sukūrė apie 150 knygų vaikams. Lietuvių kalba išleistos Panama labai graži (1978, liet. 1989, 2006, 2008, 2017), Kiškiai piškiai nekvaili (liet. 1997), Trumpas mokslas apie žvėris (liet. 1999), Brolių Grimų pasakos kitaip (1972, liet. 2007), Šmurliuko istorijos (liet. 2009). Nuo 1980 m. gyvena Tenerifėje (Ispanija).

1961 m. kovo 19 d. gimė vienas populiariausių šiuolaikinių švedų rašytojų Martin Widmark. Parašė daugiau kaip 120 knygų vaikams ir jaunuoliams: knygų serijas „Sekliai Lasis ir Maja“ (2002–2020), „Pabaisų agentė Nelė Rap“ (2003– 2019), knygas Mažoji Smilgelė Laimės šalelėje (2016), Atgijęs namas (2017), Ilga kelionė (2018, liet. visos 2018) ir kt.

1921 m. kovo 21 d. gimė bulgarų rašytojas ir dramaturgas Boris Aprilov (tikr. Atanas Vasilev Džavkov). Parašė per 10 knygų vaikams, sukūrė daugybę scenarijų lėlių teatro ir televizijos spektakliams. Plačiausiai žinoma jo 6 knygų serija apie lapiuką. Lietuvių kalba pasirodė tik pirmoji jos knyga Lapiuko nuotykiai (1957, liet. 1968, 2006). Mirė 1995 m. balandžio 10 d.

1981 m. kovo 21 d. gimė amerikiečių jaunimo rašytoja Lauren Kate, serijos „Puolusieji“ autorė. Fantasy serija Puolusieji (2009, liet. 2011), Kenčiantieji (2010, liet. 2011), Aistringieji (2011, liet. 2011), Įsimylėjusieji, Aistringieji (abi 2012, abi liet. 2012) buvo populiari ir tarp Lietuvos skaitytojų.

1921 m. kovo 27 d. gimė slovakų rašytojas Rudo Moric. Vaikams ir jaunuoliams parašė apie 25 knygas: Slidininkas Martinas (1947), Meistro Juodulio arkliukas (liet. 1980), Iš medžioklės krepšio (1956, liet. 1976) ir kt. Mirė 1985 m. lapkričio 26 d.

1931 m. kovo 27 d. gimė pedagogas, rašytojas Vytautas Mizeras-Vitukas. Vaikams parašė eilėraščių, eiliuotų pasakaičių, apsakymų knygas Tavo vaikai (2000), Laisvi (2004), Žalio miško ašara (2005), Pro laiko langą (rinktinė, 2008).

1931 m. balandžio 2 d. gimė dailininkė, grafikė, pedagogė Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė. Iliustravo keliolika Petro Cvirkos, Janinos Degutytės, Kazio Sajos, Violetos Palčinskaitės, Ramutės Skučaitės, Jono Avyžiaus ir kt. autorių knygų vaikams.

1911 m. balandžio 4 d. gimė čekų rašytojas Václav Čtvrtek (tikr. Cafourek). Vaikams parašė apie 20 knygų, televizijos filmų scenarijų. Ypač populiarios pagal animacinius filmus išleistos knygelės apie plėšiko Rumcaico šeimynėlę (liet. rnk. Rumcaicas ir Manka, 1973). Lietuvos skaitytojams dar žinomi jo Vežėjo Šeitročeko keliai (1977, liet. 1983). Mirė 1976 m. lapkričio 6 d.

1971 m. balandžio 5 d. gimė suomių dailininkė, paveikslėlių knygų kūrėja ir iliustruotoja Mervi Maaria Lindman. Sukūrė autorines paveikslėlių knygas Drąsioji Pupulė (liet. 2008), Pupulė pabėga į cirką (liet. 2011), kartu su rašytoja Tiina Nopola – seriją apie Milę: Milė ir trys Gustai (liet. 2012), Milė ir Gėris iš viršutinio aukšto (liet. 2014), su Katerina Janouch – seriją apie Ingridą ir kt.

1981 m. balandžio 5 d. gimė kanadiečių autorė, vertėja ir tinklaraštininkė Catherine Girard- Audet. Jos dienoraščio formos knygų ciklas paaugliams „Sudėtingas Lėjos Olivjė gyvenimas“ (2012–2019) išleistas 23 pasaulio šalyse. Lietuvoje pasirodė pirmoji ciklo knyga (liet. 2016).

1871 m. balandžio 6 d. gimė latvių rašytojas, vertėjas, bibliotekininkas Ernest Birznieks- Upītis. Vaikams skirta daugiau kaip 20 jo knygų: prisiminimų trilogija Jaunėlio dienos (1922–1924, liet. 1980), Pilkojo akmens pasakos (1914, liet. 1959), apsakymų rinkiniai Senoji liepa (1925), Mūsų meškiukas (1952) ir kt. Mirė 1960 m. gruodžio 30 d.

1951 m. balandžio 11 d. gimė poetas, vertėjas Antanas Gailius. Iš vokiečių kalbos vaikams išvertė Joachimo Friedricho, Hortense’s Ullrich, iš nyderlandų – Annie’s M. G. Schmidt, Paulo van Loono, Tanneke’s Wigersmos, Toscos Menten knygų.

1911 m. balandžio 12 d. gimė rašytojas Vytautas Sirijos Gira. Vaikams parašė poemėles Traukinys (1936), Jūra (1937), Kaminkrėtys (1938), Laivai (1946), Algis vyksta į stovyklą (1956), išvertė K. Roberto Šmidto, Michailo Levašovo, L. Kanel knygų. Mirė 1997 m. vasario 14 d.

1931 m. balandžio 18 d. gimė tautosakininkas, rašytojas Pranas Sasnauskas. Parinko, sudarė ir paruošė spaudai kelias dešimtis pasakų, mįslių ir padavimų rinkinių. Mirė 2011 m. rugsėjo 30 d.

1971 m. balandžio 30 d. gimė airių rašytojas John Boyne. Vaikams ir paaugliams išleido knygas Berniukas dryžuota pižama (2006, liet. 2009, 2020), Nojus Miežinukas pabėga (2010), Baisus dalykas, nutikęs Barnabiui Broketui (2012, liet. 2014) ir kt.

1921 m. gegužės 1 d. gimė prozininkas K. Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas). Dirbo „Genio“ redakcijoje (1957–1985), vaikams parašė vaizdelių, apysakų, apsakymų knygų: Mažas kareivis (1956), Kas kokią turi širdį (1964), Jei nečiulbėtų lakštingalos (1968), Daina apie pavasarį (1987), Kada saldainiais sninga (1971, 1978), Alvydas ieško tėvo (1988) ir kt. Mirė 1992 m. rugsėjo 10 d.

1951 m. gegužės 2 d. gimė amerikiečių vaikų rašytoja Jeanne Birdsall. Plačiausiai žinoma 5 tomų nuotykių serija „Pendervik“, iš kurios Lietuvoje išleista pirmoji – Sesutės Pendervik (2005, liet. 2009).

1951 m. gegužės 3 d. gimė prancūzų rašytojas ir vertėjas Bernard Friot. Lietuvoje išleista jo autobiografinio pobūdžio knyga Kitas aš (2003, liet. 2008).

1931 m. gegužės 5 d. gimė grafikė, tapytoja, knygų iliustruotoja Adasa Skliutauskaitė. Iliustravo daugiau kaip 30 Janinos Degutytės, Vinco Giedros, K. Maruko, Anzelmo Matučio, Violetos Palčinskaitės, Vacio Reimerio, Kazio Sajos, Ramutės Skučaitės, Juditos Vaičiūnaitės, Bitės Vilimaitės, Vytautės Žilinskaitės ir kt. autorių knygų vaikams.

1911 m. gegužės 10 d. gimė amerikiečių rašytoja Bel Kaufman (tikr. Bella Koifman). Pripažinimą jai pelnė autobiografinis romanas Aukštyn laiptais, besileidžiančiais žemyn (1965, liet. 2005).

1971 m. gegužės 11 d. gimė estų rašytoja Aidi Vallik, trilogijos apie paauglę Aną autorė. Lietuvoje pasirodė pirmoji ciklo dalis Kaip laikaisi, Ana? (2001, liet. 2005).

1921 m. gegužės 12 d. gimė Kanados gamtininkas, aplinkosaugininkas, keliautojas, rašytojas Farley Mowat. Jo knygos apie laukinius ir naminius gyvūnus išverstos į 52 kalbas. Tarp jų – Ne vilkai kalti! (1963, liet. 1973), Pasmerktas banginis (1972, liet. 1980), Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi (1957, liet. 1986, 2006) ir kt. Mirė 2014 m. gegužės 6 d.

1961 m. gegužės 13 d. gimė švedų paauglių rašytoja Pia Hagmar. Populiarumo sulaukė jos 18 dalių knygų ciklas apie žirgų mylėtoją Klarą: Klaros svajonė (1999, filmas 2010, liet. 2012) ir kt.

1891 m. gegužės 15 d. gimė vokiečių rašytoja, Miuncheno jaunimo bibliotekos įkūrėja, IBBY organizacijos iniciatorė, H. Ch. Anderseno medalio sumanytoja (1956 m. juo apdovanota ir pati) Jella Lepman. Mirė 1970 m. spalio 4 d.

1931 m. gegužės 15 d. gimė rumunų rašytoja Sonia Larian. Jos garsiausia knyga vaikams – Spalvotas žemynas (liet. 1977).

1951 m. gegužės 15 d. gimė britų rašytojas David Almond. H. Ch. Anderseno medalio laimėtojas (2010). Išleido daugiau kaip 20 knygų vaikams ir paaugliams: Skeligas (1998, liet. 2002, 2008), Molinis (2005, liet. 2010), Mano tėtis skrajūnas (2007, liet. 2013), Dangaus akys (2000, liet. 2018) ir kt.

1991 m. gegužės 16 d. gimė garsus jutubininkas, dainininkas, aktorius, prodiuseris ir rašytojas Joseph Michael Graceffa. Literatūros pasaulyje žinomas jo ciklas „Edeno vaikai“: Edeno vaikai (2016, liet. 2018), Edeno išrinktieji (2017, liet. 2019), Edeno maištininkai (2018, liet. 2019).

1981 m. gegužės 19 d. gimė populiari amerikiečių jaunimo rašytoja Kiera Cass. Pirmoji jos knyga – Sirena (2009, liet. 2017), o išgarsėjo trilogija „Atranka“: Atranka (2012, liet. 2013, 2014, 2015, 2016), Elitas (2013, liet. 2014, 2015, 2016), Vienintelė (2014, liet. 2015, 2016). Vėliau sukūrė knygas apie pagrindinės Atrankos herojės dukrą Paveldėtoja (2015, liet. 2015, 2016) ir Karūna (2016, liet. 2016, 2017).

1911 m. gegužės 20 d. gimė žymiausia nyderlandų vaikų rašytoja, H. Ch. Anderseno medalio laimėtoja (1988) Annie M. G. Schmidt. Išleido knygas Jipas ir Janikė (1956), „Gėlių skynimas“ ir kiti apsakymėliai, „Lėlė Marė išplaukia“ ir kiti apsakymėliai (liet. abi 2008), Viplala (1957, liet. 1997), Viplala grįžta (1962, liet. 2001), Otutė (1980, liet. 2010), Minusė (1970, liet. 2012, 2016) ir kt. Mirė 1995 m. gegužės 21 d.

1921 m. gegužės 21 d. gimė lietuvių egzodo rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė. 1944 m. emigravo į Vakarus, nuo 1960 m. gyveno JAV. Vaikams skirta jos apysaka Gabriuko užrašai (1973, 1993). Mirė 2016 m. liepos 22 d.

1951 m. gegužės 21 d. gimė psichologė, specialiojo ugdymo pedagogė Victoria Lynn Hayden (literatūros pasaulyje žinoma kaip Torey L. Hayden), negrožinės literatūros knygų Mergaitė (1980, liet. 2010), Mergaitė vaiduoklis (1991, liet. 2011), Saulėlydžio vaikai (2005), Pamestas vaikas (2019) ir kt. kūrėja.

1891 m. gegužės 23 d. gimė švedų rašytojas Pär Fabian Lagerkvist. Vyresniesiems paaugliams skirta jo autobiografinė apysaka Šios žemės svečias (liet. 1987). Mirė 1974 m. liepos 11 d.

1931 m. gegužės 25 d. gimė dailininkė grafikė Sigutė Valiuvienė. Iliustravo Janinos Degutytės, Vinco Krėvės, Kosto Kubilinsko, Maironio, Salomėjos Nėries, Violetos Palčinskaitės, Kazio Sajos, Pauliaus Širvio, Martyno Vainilaičio, Vienuolio, Vytės Nemunėlio ir kt. autorių knygų vaikams, vadovėlių.

1921 m. gegužės 26 d. gimė tapytoja, knygų iliustruotoja, scenografė Ieva Naginskaitė. Iliustravo Simono Daukanto pasakas, Rimanto Budrio, Gedimino Isoko, Tado Ivanausko, Kosto Kubilinsko, Juozo Soko ir kt. autorių knygų. Vaikų literatūros istorijoje išlieka kaip interaktyvių paveikslėlių knygų pradininkė, judančių paveikslėlių knygos Ką padarė žirklės (1961, 2018) autorė. Mirė 1997 m. vasario 13 d.

1951 m. gegužės 31 d. gimė prancūzų rašytojas fantastas Serge Brussolo. Parašė 11 knygų vaikams ciklą apie Pegę Sju ir fantomus: Mėlynojo šuns diena, Demono miegas (abi 2002, liet. abi 2006), Bedugnės drugelis (2003, liet. 2007) ir kt.

1981 m. birželio 3 d. gimė dailininkė grafikė, dizainerė, IBBY Lietuvos skyriaus narė Inga Dagilė. Sukūrė paveikslėlių knygų dizainą ir iliustravo Evelinos Daciūtės, Tomo Dirgėlos, Lino Kontrimo, Rositos Makauskienės, Ramutės Skučaitės tekstus.

1981 m. birželio 7 d. gimė pedagogė, mokslinių renginių komandos „Mėgintuvėlis.lt“ vadovė Renata Česūnienė. Kartu su vyru Laurynu sukūrė pažintinių pasakų knygas Mėgintuvėlio kelionės (2014), Mėgintuvėlis kariuomenėje, Mėgintuvėlis kosmose (abi 2015), Mėgintuvėlis Burbulų karalystėje (2016), Mėgintuvėlis ir deimanto vagystė (2017), enciklopedinių leidinių ir kt.

1951 m. birželio 8 d. gimė vokiečių rašytoja, žurnalistė Monika Feth. Nuo 1980 m. išleido per 30 knygų vaikams ir paaugliams, iš kurių Lietuvoje žinomas apsakymų rinkinys Mano mažoji sesuo ir kitos katastrofos (2008, liet. 2010).

1951 m. birželio 9 d. gimė prancūzų rašytojas Lorris Murail, 30 knygų vaikams ir paaugliams autorius. Pripažinimą pelnė jo 5 dalių fantasy ciklas „Golemas“ (2002), sukurtas kartu su seserimis Elvire ir Marie-Aude. Lietuviškai išleistos pirmosios jo dalys – Magas Berberas (liet. 2006) ir Džoukas (liet. 2008).

1811 m. birželio 14 d. gimė amerikiečių rašytoja Harriet Beecher-Stowe. Išgarsėjo romanu Dėdės Tomo trobelė (1852, liet. 1923, 1951, 1961, 1962, 1980, 1993, 2004, 2006, 2011, 2013, 2020). Mirė 1896 m. liepos 1 d.

1891 m. birželio 14 d. gimė rusų rašytojas Aleksandr Volkov. Rašė romanus, mokslo populiarinimo knygas, o išgarsėjo apysaka-pasaka Smaragdo miesto burtininkas (1939, liet. 1966, 1995, 2010), perpasakojančia amerikiečio Lymano Franko Baumo kūrinį Ozo šalies burtininkas. Vėliau sukūrė knygos tęsinius: Urfinas Džiusas ir jo mediniai kareiviai (1963, liet. 1967, 2010), Septyni požemio karaliai (1964, liet. 1972, 2010), Maranų ugnies valdovas (1968, liet. 1977, 2010), Geltonas rūkas (1970, liet. 1982, 2011), Apleistos pilies paslaptis (1982, liet. 1987, 2011). Mirė 1977 m. liepos 3 d.

1931 m. birželio 14 d. gimė pedagogė, literatė, poetė Teresė Rubšytė-Ūksienė. Vaikams išleido eilėraščių rinkinius Kiškio kopūstai (1995), Dvi pelytės (1996), Dvi sesytės žemuogytės (1999), Paspirtukas (2004), Grybų lietus (2008), Varlių koncertas (2014), Svečiuose pas voveraites (2017), Raini, škac… (2018) ir kt.

1981 m. birželio 16 d. gimė suomių rašytoja ir literatūros kritikė Salla Simukka. Populiariausias jos kūrinys – jaunimui skirta trilerių trilogija (ekranizuota): Raudona kaip kraujas (2013, liet. 2014), Balta kaip sniegas (2014, liet. 2015), Juoda kaip juodmedis (2014, liet. 2015).

1981 m. birželio 18 d. gimė vokiečių rašytoja, paveikslėlių knygų kūrėja ir iliustruotoja Stefanie Dahle. Populiariausia jos kūrinių veikėja – Žemuoginukė, apie kurią išleisti pasakų rinkiniai Žemuogių fėja Žemuoginukė: Stebuklingos istorijos iš žemuogių pievelės (2013, liet. 2017), Saulėta pasaka ir Keliaukime į Fėjų šalį! (abi liet. 2017).

1921 m. birželio 19 d. gimė viena žymiausių australų vaikų rašytojų, H. Ch. Anderseno medalio laimėtoja (1986) Patricia (Alice) Wrightson. Parašė 27 knygas. Lietuvių kalba jų nėra išleista. Mirė 2010 m. gegužės 15 d.

1891 m. birželio 23 d. gimė čekų rašytojas Vladislav Vančura. Vaikams parašė knygą Kubula ir Kuba Kubikula (1931, liet. 1967). Mirė 1942 m. birželio 1 d.

1931 m. birželio 27 d. gimė bibliotekininkystės pedagogė, knygotyrininkė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja, IBBY Lietuvos skyriaus Garbės narė Genovaitė Raguotienė. Parašė studiją Lietuvių vaikų lektūra. 1918–1940 m. (2001), knygų apie knygas ir skaitymą: Šimtas knygos mįslių (1974, 1981), Baltos lankos, juodos avys (1983), Žodžiai apie knygą (1998), …atversta knyga (2008), kelias dešimtis tyrinėjimų vaikų knygų, periodikos ir skaitybos klausimais, recenzijų.

1961 m. liepos 7 d. gimė lietuvių religijotyrininkas, etnologas, rašytojas Gintaras Beresnevičius. Vaikams skirtos jo pasakos Kaukučiai ir Varinis Šernas (2007) ir Kaukų šeimynėlė (2009). Mirė 2006 m. rugpjūčio 6 d.

1621 m. liepos 8 d. gimė prancūzų poetas Jean de La Fontaine, žinomas savo pasakėčiomis, kurias sudėjo į dvylika tomų (1668–1698). Lietuvių kalba tepasirodė adaptuota Didžioji pasakėčių knyga (liet. 1999), keletas jo pasakėčių išspausdintos kolektyviniuose rinkiniuose. Mirė 1695 m. balandžio 13 d.

1931 m. liepos 11 d. gimė pedagogė, literatė Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė, eilėraščių ir spalvinimo knygelių Raidžių šokis (2001), Metų žingsneliai (2003) ir Velykos miške (2005) autorė.

1971 m. liepos 15 d. gimė viena žymiausių šiuolaikinių estų vaikų knygų kūrėjų, dailininkė Piret Raud. Iliustravo 40 ir parašė bei iliustravo 19 knygų: Princesė Lulu ir ponas Skeletonas (2008, liet. 2015), Pono Paukščio istorija (2009, liet. 2013), Šiek tiek paikos istorijos (2012, liet. 2018), Istorija apie namelį, kuris norėjo būti namais (2018, liet. 2020) ir kt.

1811 m. liepos 18 d. gimė anglų rašytojas satyrikas, savo kūrybos iliustruotojas William Makepeace Thackeray. Komiškajai anglų romantinės pasakos linijai atstovauja jo apysaka-pasaka Rožė ir žiedas (1854, liet. 1999). Mirė 1863 m. gruodžio 24 d.

1951 m. liepos 18 d. gimė poetas Gintaras Patackas. Vaikams skirta jo eilėraščių knyga Dangaus žvėrys (2008).

1881 m. liepos 22 d. gimė anglų kilmės amerikiečių rašytoja Margery Bianco Williams. Pirmoji, klasika tapusi jos knyga Velvetinis triušis, arba Kaip žaislai tampa tikri (1922, liet. 2018) dažnai atgimsta kine, teatre, animacijoje. Mirė 1944 m. rugsėjo 4 d.

1921 m. rugpjūčio 3 d. gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris. Vaikams išleido eilėraščių knygas Geras vyras (1948), Draugystė (1950), Kodėl daiktai prašneko piktai (1964), Ciksi-tiksi (1969), Šarkos švarkas (1974, 1981), Gyveno storulis (1984), Šimtas dėdžių (1986), Nosių vagys (1995), Į svečius Liliputijon (2001), 1000 ir vienas lašas (2003). Mirė 2017 m. vasario 6 d.

1651 m. rugpjūčio 6 d. gimė prancūzų rašytojas François Fénelon, pirmojo vaikų romano Telemacho nuotykiai (1699) autorius. Mirė 1715 m. sausio 7 d.

1891 m. rugpjūčio 8 d. gimė vokiečių vaikų rašytojas, radikalus antisemitas Wilhelm Matthiessen. Lietuvoje išleista dar Prano Mašioto versta jo apysaka Raudonoji U (1932, liet. 1996). Mirė 1965 m. lapkričio 26 d.

1771 m. rugpjūčio 15 d. gimė škotų ir anglų rašytojas, istorinio romano kūrėjas Walter Scott. Parašė 28 romanus: Aivenhas (1820, liet. 1922, 1954, 1979, 1999 adapt., 2005), Puritonai (1816, liet. 1984), Rob Rojus (1818, liet. 1956, 1991, 2007), Lamermuro sužadėtinė (1819, liet. 1995, 2007), Kventinas Dervardas (1823, liet. 1935, 1963, 1987, 1995, 2007), Gražioji Perto mergelė (1828, liet. 1970) ir kt. Mirė 1832 m. rugsėjo 21 d.

1971 m. rugpjūčio 20 d. gimė prancūzų dailininkė Rébecca Dautremer. Fotografiškumu pasižyminti autorė iliustravo Philippe’s Lechermeier, Monos Le Thanh, Stéphane’o Servant ir kt. autorių tekstus, sukūrė įspūdingų paveikslėlių albumų.

1971 m. rugpjūčio 20 d. gimė David Walliams – anglų komikas, aktorius, rašytojas ir televizijos asmenybė. Lietuvoje žinomas kaip knygų vaikams Berniukas milijardierius (2010, liet. 2014, 2015), Močiutė plėšikė (2011, liet. 2014, 2015, 2017, 2019), Demonė dantistė (2013, liet. 2015, 2016), Žiurkainis (2012, liet. 2015), Vidurnakčio gauja (2016, liet. 2017, 2018, 2019), Blogas tėtis (2017, liet, 2018, 2019, 2020) ir kt. autorius.

1941 m. rugpjūčio 24 d. gimė prozininkas Romualdas Baltušnikas. Vaikams parašė pasakų knygą Kaip sendaikčiai laimės ieškojo (1990). Mirė 1997 m. rugsėjo 15 d.

1951 m. rugpjūčio 24 d. gimė amerikiečių rašytojas Orson Scott Card. Reikšmingų apdovanojimų pelnė jo mokslinės fantastikos knyga Enderio žaidimas (1985, liet. 2007) ir jos tęsinys (1986).

1811 m. rugpjūčio 31 d. gimė prancūzų rašytojas Theophile Gautier. Populiarus jo nuotykių romanas apie klajojančius XVII a. komediantus Kapitonas Frakasas (1863, liet. 1972, 1989). Mirė 1872 m. spalio 23 d.

1911 m. rugsėjo 2 d. gimė lenkų rašytojas Czesław Janczarski (tikr. Jan Antkiewicz). Vaikams ir jaunuoliams parašė apie 75 knygas. Lietuvos skaitytojams žinomos jo pasakos apie meškiuką: Meškiuko Nulėpausio pasakos (liet. 1970), Meškiukas Nulėpausis darželyje (liet. 1969), Nauji Meškiuko Nulėpausio draugai (liet. 1968). Mirė 1971 m. gegužės 19 d.

1931 m. rugsėjo 3 d. gimė estų rašytojas Jaan Rannap. Vaikams išleido apysakų ir apsakymų knygas Jefreitorius Jemas (1971, liet. 1983), Juhanas Salius ir jo draugai (1964, liet. 1967), Paskutinis baltaplunksnis (1967, liet. 1973).

1961 m. rugsėjo 3 d. gimė australų vaikų knygų rašytojas Andy Griffiths. Nuo 2011 m. kartu su dailininku Terry Dentonu kuria sėkmingą knygų seriją „Namelis medyje“: 13-os aukštų namelis medyje (2011, liet. 2019), 26-ių aukštų namelis medyje (2012, liet. 2019), 39-ių aukštų namelis medyje (2013) ir kt.

1971 m. rugsėjo 8 d. gimė Jocko Willink, tinklalaidininkas, rašytojas, buvęs JAV jūrų laivyno specialiųjų pajėgų karininkas. Vaikams parašė pasaką Mikis ir drakonai (2013), knygų ciklą „Nemokšos Marko dienoraštis“ (I d. 2017, liet. 2018).

1901 m. rugsėjo 15 d. gimė vokiečių istorikė, rašytoja Liselotte Welskopf-Henrich. Didžiausio populiarumo sulaukė jos romanų apie indėnus trilogija Didžiosios Lokės sūnūs (1951) Harka (1962) ir Topas ir Haris (1963). Lietuvių kalba pasirodė nemažai šių kūrinių leidimų: Harka (liet. 1971, 1986, 1990, 2003, 2004, 2005, 2007), Kelias tremtin (liet. 1972, 1986, 1991, 2003, 2005, 2007), Topas ir Haris (liet. 1973), Juodųjų kalnų ola (liet. 1992, 2003, 2004, 2005), Sugrįžimas pas dakotus (liet. 1974, 1992, 2004, 2007), Jaunasis vadas (liet. 1975, 1993, 2005, 2007), Anapus Misurio (liet. 1976, 1994, 2005). Mirė 1979 m. birželio 16 d.

1971 m. rugsėjo 15 d. gimė poetė, redaktorė, vertėja Birutė Lenktytė-Masiliauskienė. Vaikams išleido per 50 eilėraščių ir eiliuotų pasakaičių knygelių: Švarūs dantys – sveiki dantys (1992), Mano mažosios dienelės (1997), Peliuko skaičiai, Peliuko raidynas (abi 2002), Įsimylėjęs kaktusas (2004), Palinkėk baltų sapnų (2007), Vandeny ir danguje, Kas ta Lietuva?, Mes iš Afrikos! (visos 2008), Labas, Lietuva! (2011) ir kt.

1941 m. rugsėjo 17 d. gimė moldavų rašytojas Aurel Scobioala. Jo apysaka Viskas atvirkščiai (liet. 1989) žinoma ir Lietuvos skaitytojams. Mirė 2007 m. liepos 3 d.

1911 m. rugsėjo 19 d. gimė anglų rašytojas, Nobelio premijos laureatas (1983) William (Gerald) Golding. Visame pasaulyje jį išgarsino filosofinis alegorinis romanas Musių valdovas (1954, liet. 1969, 1994, 2002, 2010, 2016–2020). Į lietuvių kalbą dar išversti jo romanai Dievas Skorpionas; Dvišakis liežuvis (1971, 1995, liet. 1998), Paveldėtojai (1955, liet. 2020). Mirė 1993 m. birželio 19 d.

1791 m. rugsėjo 20 d. gimė rusų rašytojas Sergej Aksakov. Vaikų lektūra tapo jo autobiografinė knyga Bagrovų anūko vaikystės metai (1858, liet. 1952) ir folkloriškoji pasaka Raudonoji gėlelė (1858, liet. 1950, 1981, 2006). Mirė 1859 m. balandžio 30 d.

1891 m. rugsėjo 22 d. gimė rusų rašytojas Ruvim Frajerman. Sovietmečiu ypač populiari buvo jo knyga Laukinis šuo Dingas, arba Apysaka apie pirmąją meilę (1939, liet. 1940, 1957, 1988). Mirė 1972 m. kovo 28 d.

1961 m. rugsėjo 29 d. gimė suomių rašytojas ir dailininkas Markus Majaluoma. Iliustravo Sinikkos ir Tiinos Nopolų, Timo Parvelos, Ulfo Starko kūrinių, sukūrė paveikslėlių knygas Tėti, eime grybauti!; Tėti, plaukiam į salą! (2003, 2002, liet. 2010), Tėti, pastatykime namelį! (2004), knygų seriją „Hulda ir Jalmaris“ ir kt.

1861 m. spalio 1 d. gimė latvių rašytoja, dramaturgė Anna Brigadere. Parašė pjesių-pasakų, iš kurių žinomiausia Nykštukas (1903, liet. 1933, 1958). Mirė 1933 m. birželio 25 d.

1961 m. spalio 7 d. gimė vokiečių rašytoja Beatrix Mannel, daugiausia kurianti vaikams ir jaunuoliams. Lietuvoje išleista jos knyga paaugliams Saulėgrįžos naktis (2004, liet. 2007).

1971 m. spalio 8 d. gimė lenkų rašytojas Rafal Kosik, populiaraus 7 dalių ciklo, kurio pirmoji knyga – Felixas, Netas ir Nika bei Nematomųjų Gauja (2004, liet. 2006), autorius.

1951 m. spalio 10 d. gimė suomių rašytoja Marja-Leena Tiainen. Parašė knygas vaikams ir paaugliams Brangusis Mikaeli (1999, liet. 2008), Antis ir vilkai (2004, liet. 2006) ir kt.

1951 m. spalio 11 d. gimė britų rašytoja Louise Rennison. Sukūrė seriją humoristinių, dienoraščio formos romanų apie paauglę Džordžiją Nikolson: Meilutis, stringai ir laižiakas (1999, liet. 2003), Nokautuoti mano torpedų (2002, liet. 2004), Laižiako koeficientas 25 su puse (2004, liet. 2005), Meilė yra, tipo, žiauri (2006, liet. 2007) ir kt. Mirė 2016 m. vasario 29 d.

1971 m. spalio 17 d. gimė britų ir amerikiečių rašytojas, žurnalistas, scenaristas Patrick Ness. Populiariausi jo kūriniai – fantastinė apysaka paaugliams Septynios minutės po vidurnakčio (2011, liet. 2016) ir trilogija „Chaoso kelias“.

1901 m. spalio 19 d. gimė slovakų literatūros klasikas Ludo Ondrejov (tikr. Ludovit Mistrik). Žymiausias jo kūrinys – apysakų trilogija Plėšiko jaunystė (1937, liet. 1978), Jergušas Lapinas (1939) ir Žemėje tavo žvaigždės (1950). Mirė 1962 m. kovo 18 d.

1961 m. spalio 23 d. gimė amerikiečių rašytoja Laurie Halse Anderson, kurianti aktualiomis jaunimui temomis. Žinomiausias kūrinys – romanas apie smurtą patyrusią trylikametę Kalbėk (1999, liet. 2013). Lietuvoje išleista ir jos knyga apie drauges anoreksikes Žiemos mergaitės (2009, liet. 2012).

1931 m. spalio 27 d. gimė rašytoja, poetė, dramaturgė, vertėja, viena žymiausių vaikų rašytojų, IBBY Lietuvos skyriaus Garbės narė Ramutė Skučaitė. Vaikams išleido per 30 knygų: apysaką-pasaką Klaidų miestas (1966), eilėraščių rinkinius Gėlių gegužinė (1969), Kiškių troleibusai (1970), Žvangučiai (1976, 1984, 2013), Laikrodis be gegutės (1985), Takelis iš naujo (rinktinė 2001), Aš esu – kas? (2006), Jei nereikėtų skubėti (2009), Aš – eilėraščių knyga (rinktinė, 2009), Tai priimkit, kas priklauso (2016), Pelėda žino (rinktinė, 2019), eiliuotų galvosūkių knygas Sukit sukit galveles (1984) ir Galvoti verta kiekvieną kartą! (2019), pjesių knygas Mergytė ieško pasakos (1973), Atsiprašau, Slibinuk! (2012), eiliuotų pasakų ir kt. Eilėraščių rinkiniai Lopšinė ešeriukui (1993) ir Laiškas sekmadieniui (1998) buvo pripažinti geriausiomis metų vaikų knygomis, autorė apdovanota IBBY Lietuvos skyriaus premijomis.

1971 m. spalio 29 d. gimė anglų rašytoja Anna Dale. Pripažinimą pelnė pirmoji jos knyga Raganų knygos paslaptis (2004, liet. 2007).

1951 m. lapkričio 2 d. gimė australų vaikų ir jaunimo rašytoja Joanne Horniman. Išleido per 10 knygų: Machalija (2001, liet. 2007), Slapti dienoraščiai (2004, liet. 2008) ir kt.

1951 m. lapkričio 4 d. gimė dramaturgė, režisierė, pedagogė, lėlininkė Jūratė Januškevičiūtė. Rašo pjeses lėlių teatrui, yra išleidusi rinkinius Žirafa su kojinėmis (1999) ir Klouno batai (2008).

1951 m. lapkričio 4 d. gimė rašytojas Danielius Mušinskas. Vaikams skirtas novelių rinkinys Dovilė ir džentelmenas (2009).

1801 m. lapkričio 10 d. gimė rusų rašytojas, etnografas Vladimir Dal. Yra suliteratūrinęs rusų liaudies pasakų ir parengęs keletą jų rinkinių. Lietuvių kalba išleisti jo Metų senelis (liet. 1960, 1979) ir Snieguolė (liet. 1969, 1974). Mirė 1872 m. rugsėjo 22 d.

1931 m. lapkričio 10 d. gimė rašytojas, žurnalistas Algimantas Čekuolis. Vaikams parašė pasaką Keturi žiemos vėjai (1963, 2013).

1971 m. lapkričio 10 d. gimė amerikiečių rašytoja Holly Black. Kartu su dailininku Tony DiTerlizzi sukūrė „Spaidervikų kronikas“: Vadovas (2003, liet. 2003), Regintis akmuo, Liusindos paslaptis (abi 2003, liet. abi 2004), Geležinis medis, Malgarato įniršis (abi 2004, liet. abi 2008).

1821 m. lapkričio 11 d. gimė rusų literatūros klasikas Fiodor Dostojevskij. Iš jo kūrinių ištraukų sudarytas rinkinys Vaikams (liet. 1974, 2003). Mirė 1881 m. vasario 9 d.

1901 m. lapkričio 11 d. gimė rusų rašytojas ir dailininkas Jevgenij Čarušin. Lietuvių kalba sovietmečiu išleisti jo apsakymų rinkiniai Kas per žvėris? (liet. 1952), Dideli ir maži (liet. 1954), Murka, Tomka ir šarka (1957, liet. 1971) ir kt. Iliustravo per 100 savo, Vitalijaus Biankio, Samuilo Maršako ir kt. autorių knygų. Mirė 1965 m. vasario 18 d. 1911 m. lapkričio 11 d. gimė ispanų rašytojas, H. Ch. Anderseno medalio laimėtojas (1968) José María Sánchez Silva. Populiariausia jo knyga vaikams – Marcelinas, duona ir vynas (1952, liet. 2010). Mirė 2002 m. sausio 13 d.

1961 m. lapkričio 11 d. gimė britų rašytoja Nicola Morgan, kurianti grožinę ir negrožinę literatūrą, o labiausiai išgarsėjusi romanu jaunuoliams Pirmadieniai yra raudoni (2002, liet. 2007).

1961 m. lapkričio 14 d. gimė rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Vaikams parašė ir iliustravo pasakas Stebuklinga spanguolė (1991, 2014) ir Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo (2004). Mirė 2007 m. vasario 17 d.

1981 m. lapkričio 18 d. gimė amerikiečių rašytoja Maggie Stiefvater. Žinomiausia jos „Mersi Folso vilkų“ serija jaunimui: Virpėjimas (2009), Laukimas (2010, liet. abi 2010), Dabar ir visados (2011, liet. 2011), Nusidėjėlis (2014). Lietuvių kalba išleistas ir jos romanas Skorpiono lenktynės (2011, liet. 2012).

1961 m. lapkričio 22 d. gimė amerikiečių aktorė, režisierė, rašytoja Mariel Hemingway (Ernesto Hemingway’aus anūkė). Išleido dienoraščio formos knygą Nematoma mergaitė (2015, liet. 2016).

1971 m. lapkričio 22 d. gimė ispanų vaikų ir jaunimo rašytoja María Maneru. Išleido per 40 istorijų, apsakymų, eilėraščių knygų: Biblija vaikams (liet. 2013, 2017), Džiunglių pasakos, Sodybos pasakos (abi 2014, liet. abi 2015) ir kt.

1941 m. lapkričio 24 d. gimė rašytojas, žurnalistas Romualdas Kalonaitis. Paaugliams parašė detektyvines apysakas Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje (1988) ir Sekliai (1991), mokslo populiarinimo knygas Saulė eina žvėrių taku (1976) ir Visagalis laikas (1980). Mirė 2006 m. rugpjūčio 25 d.

1901 m. gruodžio 5 d. gimė amerikiečių dailininkas, animatorius ir filmų kūrėjas Walt Disney (tikr. Walter Elias). Sukūrė 657 filmus, pelnė 700 įvairių apdovanojimų. Jo sukurti veikėjai peliukas Mikis, ančiukas Donaldas, šuo Plutas ir kiti tapo mėgstamiausiais vaikų herojais. Išleista daugybė knygų pagal jo filmus. Mirė 1966 m. gruodžio 15 d.

1931 m. gruodžio 5 d. gimė ukrainiečių rašytojas Grigor (Grigorij) Tiutiunik. Rašė apysakas ir apsakymus. Išleido knygas vaikams Sūkurys (liet. 1967) ir Klimka (1976, liet. 1981). Mirė 1980 m. kovo 7 d.

1981 m. gruodžio 6 d. gimė edukatorė, rašytoja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Šarūnė Baltrušaitienė. Išleido pažintines knygas Kariesas, Ėduonis ir Domo dantukai (2017), Kaip zuikis jausmus pažino (2017, 2018, 2019) ir Domas ir herojų pusryčiai (2020).

1981 m. gruodžio 7 d. gimė britų rašytoja Holly Smale. Išgarsėjo knygų serija paaugliams „Geek girl“: Moksliukė, Netikėlis modelis (abi 2013, liet. abi 2015, 2016), Tobulas gyvenimas (2014, liet. 2016), Kas auksu žiba (2015, liet. 2016), Aukštyn kojom (2016), Geek amžinai (2017).

1821 m. gruodžio 10 d. gimė rusų poetas Nikolaj Nekrasov. Lietuvių kalba leidžiami specialiai vaikams sudaryti jo poezijos rinkiniai: Eilėraščiai vaikams (liet. 1953, 1978) ir Žaliasis gaudesys (liet. 1963), taip pat atskiri kūriniai: Valstiečių vaikai (1861, liet. 1955, 1960), Senelis ir kiškiai (1870, liet. 1973), Vyriukas pipiriukas (1861, liet. 1976) ir kt. Mirė 1878 m. sausio 8 d.

1961 m. gruodžio 11 d. gimė nyderlandų vaikų rašytoja Tosca Menten. Išleido per 50 knygų, iš kurių bene garsiausia knygų serija apie atgijusią senovės mumiją: Mumija ir aukso skarabėjas (2009, liet. 2015), Mumija Dumis ir Achnetuto kapas (2010, liet. 2017), Mumija Dumis ir Šakabos sfinksas (2011, liet. 2018), Mumija Dumis ir Sebek-Ra kaukė (2012, liet. 2019) ir kt.

1951 m. gruodžio 12 d. gimė poetas, redaktorius, leidėjas Česlovas Navakauskas. Vaikams išleido eilėraščių knygas Šiaušia kuodą jerubė (1992, 2005), Vitaminų maištas (1996, 2007), Linksmažodžiai išdykauja (2004, 2005), Kaip susikalba raidės (2017). Burbulų lietus (2012) buvo išrinkta geriausia metų poezijos knyga, autorius apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premija.

1941 m. gruodžio 15 d. gimė Daiva Skuolytė, apsakymų ir pasakų knygų Žalias (1993), Paršiukas be uodegytės (1997), Telesforas (2005), Kamilė (2007), Vilkiūkščio instinktas (2007, 2008), Denis ir Izabelė (2008), Kur dingo Dievo karvytė (2009), Devyniaragis elnias (2012) ir kt. autorė.

1971 m. gruodžio 22 d. gimė amerikiečių fantasy žanro knygų rašytoja Laini Taylor. Bene garsiausias jos kūrinys – keturių dalių ciklas „Kaulų ir dūmų duktė“ (2011–2014). Lietuvoje išleista tik pirmoji to paties pavadinimo dalis (liet. 2012).

1881 m. gruodžio 24 d. gimė vienas žymiausių ispanų poetų, Nobelio premijos laureatas (1956) Juan Ramón Jiménez. Jo elegijos Sidabrinukas ir aš (liet. 1982), Plateras ir aš (1914, liet. 1994) skiriamos ir vaikams. Mirė 1958 m. gegužės 29 d.

1921 m. gruodžio 29 d. gimė lenkų rašytojas, vertėjas Ludwik Jerzy Kern. Vaikams parašė apie 20 knygų: Ferdinandas Nuostabusis (1963, liet. 1973), Dramblys Dominykas (1964, liet. 1976), Ponas tigras (1970), Mūsų kiemelis (1975) ir kt. Mirė 2010 m.

Prieš 150 metų – 1871-aisiais – išleista antroji Lewiso Carrollio knyga apie Alisą – Alisa Veidrodžio karalystėje.

Prieš 140 metų – 1881-aisiais – pasirodė Johannos Spyri Heida, Marko Twaino Princas ir elgeta.

Prieš 110 metų – 1911-aisiais – išleista Jameso Matthew Barrie’o apysaka-pasaka Piteris Penas ir Vendė, Frances Hodgson Burnett romanas Paslaptingas sodas.

Prieš 90 metų – 1931-aisiais – pasirodė pirmoji Jeano de Brunhoffo knyga apie drambliuką Babaro istorijos, Ericho Kästnerio Gegužės 35-oji.

Prieš 70 metų – 1951-aisiais – išleistas Jerome’o Davido Salingerio romanas Rugiuose prie bedugnės.

Prieš 50 metų – 1971-aisiais – pasirodė Otfriedo Preusslerio Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne, Aldonos Liobytės pjesė Kuršiukas.

Prieš 40 metų – 1981-aisiais – išleista Astridos Lindgren pasaka Ronja plėšiko duktė, Eduardo Mieželaičio Miško pasaka, Bitės Vilimaitės Rojaus obuoliukai, Vytautės Žilinskaitės Gaidžio kalnas.

Parengė Roma Kišūnaitė

Žurnalas „Rubinaitis“ 2020 m. Nr. 3 (95)

 

Įžanginis

PASAKŲ KLASIKA IR KANONAS

Straipsniai

LIETUVOS ŽYDŲ VAIKYSTĖS PASAULIS  GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS IR  ICCHOKO MERO KŪRYBOJE

Sukaktys

PILKOJO DAINORĖLIO GIESMĖ VERKIANČIAME BERŽELYJE (100-osioms Pauliaus Širvio gimimo metinėms)
ŽAISMINGAS IR IŠMINTINGAS VAIKŲ ADVOKATAS, ARBA VAIKAI IR SUAUGUSIEJI GENDRUČIO MORKŪNO KŪRYBOJE (60-osioms rašytojo gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitymai

„VIS DAR LAUKIU LIETUVIŠKOSIOS ASTRIDOS LINDGREN“

Atidžiu žvilgsniu

Pas ką grįžta Natanas ir jo vaikai?
Visi mes – drumsti vandenys

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai