Seminarai, šventės, konkursai

 

1998 m. gruodžio 8–11 d. Šiauliuose vyko renginių ciklas „Vaikas ir knyga“, kurį organizavo Šiaulių miesto Kultūros skyrius ir ŠU Lietuvių literatūros katedra. Apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje veikė Š. Pero, S. Lagerliof, J. Degutytės, M. Sluckio, L. Gutausko knygų parodos, vyko teorinis ir praktinis seminaras „Vaikas ir knyga multikultūroje“, kuriame pranešimus skaitė G. Mažeikis (ŠU) Multikultūra ir tautiškumas; D. Šakavičiūtė (ŠU) Skaitymas kaip vertybė: nauji argumentai senai diskusijai; V. Riškienė (Telšiai) Naujosios komunikacijos ir vaikų neurozės. ŠU buvo surengtas J. Degutytės poezijos vakaras, žiemos vakaro pasakojimai „Mano istorija“, S. Poškus pristatė savo poezijos knygą Nebaigta pasaka. Darželyje „Du gaideliai“ ir J. Laužiko mokykloje ŠU studentai surengė literatūrinius rytmečius neįgaliems vaikams.

 

Gruodžio 17 d. VPU L. Žvironaitė apgynė daktaro disertaciją „Žaidimo imitacija lietuvių vaikų poezijoje“. Tai jau šeštoji daktaro disertacija iš vaikų literatūros. Doktorantūros studijų komitetas: pirmininkas ir darbo vadovas – prof. dr. V. Auryla (VPU); nariai – prof. habil. dr. J. Papužinska (Varšuvos universitetas), prof. habil. dr. V. Rajeckas (VPU), prof. habil. dr. S. Skrodenis (VPU), doc. dr. K. Urba (VU); oficialūs oponentai – prof. habil. dr. V. Areška (VU), doc. dr. I. Klimašauskienė (ŠU).

 

Gruodžio 18 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko tradiciniai P. Mašioto skaitymai. Seminare, kurio tema „Gamtos pasaulis vaikų literatūroje“, pranešimus skaitė prof. J. Papužinska (Lenkija) Miškas ir sodas kaip vaikų literatūros chronotopai; J. Juozaitytė (VU studentė) Vabzdžių pasaulis V. Tamulaičio ir V. Žilinskaitės pasakose; L. Arnatkevičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Gamtos vaizdo funkcija V. Dautarto prozoje paaugliams; D. Šakavičiūtė (ŠU) Literatūros apie gamtą ir gyvūnus didaktikos savitumai. Antrojoje skaitymų programos dalyje Rašytojų sąjungos, „Šviesos“, „Vagos“ ir „Katalikų pasaulio“ leidyklų atstovai pristatė naujas knygas vaikams, prie prof. V. Aurylos 75-mečiui parengtos parodos buvo pagerbtas pats jubiliatas, o Vaikų literatūros centre atidaryta dail. S. Vasilenkaitės-Vainilaitienės kūrinių paroda. Kadangi su P. Mašioto skaitymais sutapo 10-ojo „Rubinaičio“ numerio pasirodymas, baigiamoji skaitymų dalis buvo skirta žurnalui aptarti. Visi besidomintys vaikų literatūra galėjo apžiūrėti vaikų literatūrai, vaikų ir mokyklų bibliotekoms skirtų žurnalų ir laikraščių parodą «“Rubinaičio“ broliai».

 

1999 m. pradžioje paskelbti Knygos meno konkurso „Vilniusʼ 99“ rezultatai. Dail. B. Leonavičiaus vadovaujama vertinimo komisija išrinko 15 geriausių praėjusių metų knygų. Paskatinamąsias premijas gavo ir vaikų literatūros knygos – S. Gedos Valkataujantis katinas (Rašytojų sąjungos 1-kla, dail. R. Orantas), R. Skučaitės Laiškas sekmadieniui („Vaga“, dail. J. Račinskaitė) bei N. Kepenienės Madingiausias krokodilas („Folium“, dail. B. Zokaitytė) ir Kibirkštėlė („Vyturys“, dail. I. Daukšaitė-Guobienė).

 

Vasario 9 d. rašytojų klubas organizavo S. Gedos knygos Valkataujantis katinas pristatymą (dalyvavo autorius, akt. V. Kochanskytė), o vasario 23 d. čia buvo pristatytas R. Skučaitės Laiškas sekmadieniui (dalyvavo autorė, dail. J. Račinskaitė, literatūrologas K. Urba, akt. G. Mikalauskas ir S. Kubilius).

 

Balandžio 2 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje jau septintą kartą paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Vaikų literatūros centre buvo parengta praėjusiais metais išleistų knygų vaikams paroda, kurioje eksponuota daugiau kaip 400 pavadinimų knygų. Seminare, kuriame aptartos praėjusių metų knygos, kalbėjo R. Kišūnaitė, K. Urba, D. Karatajienė. O. Kaladienė tradiciškai paskelbė „Populiariausių knygų penketuko“ rezultatus. Vaikai, kurių konkurse dalyvavo apie 1265, išrinko šias knygas: A. Lindgren Pepė Ilgakojinė (1), M. Tveno Tomo Sojerio nuotykiai. Heklberio Fino nuotykiai (2), S. Olssono ir A. Jacobssonno Berto dienoraštis (3), A. Lindgren Emilis iš Lionebergos (4) ir Ronja plėšiko duktė (5). Pasisakymų turnyre „Pastarojo meto perskaityta vaikų ir paauglių knyga, padariusi man ypatingą įspūdį. Kodėl?“ dalyvavo V. Auryla, G. Raguotienė, V. Mozūraitė, R. Skunčikas, K. Urba, S. Poškus, D. Šakavičiūtė, R. Zinytė. Baigiamojoje seminaro dalyje G. Raguotienė pristatė savo Žodžius apie knygą („Vyturys“). Tai žodynas, kurio 188 pasakojimuose aiškinama apie knygas, jų autorius, leidėjus, spaustuves, bibliotekas ir skaitytojus.

Šventinę minėjimo dalį pradėjo „Liepaičių“ jaunių choras (vadovė ir dirigentė N. Timofejeva). Akt. L. Žadeikytė, B. Lukošiūtė ir G. Žalėnas skaitė pasakas, eilėraščius. Jaunoji dainininkė M. Čijauskaite pradžiugino klausytojus savo dainomis. Geriausia 1998 m. vaikų knyga buvo pripažinta R. Skučaitės Laiškas sekmadieniui („Vaga“, dail. J. Račinskaitė). Jos autorei ir buvo įteikta Š. Marčiulionio premija. Už originalumą ir novatoriškumą vaikų poezijoje speciali premija paskirta S. Poškui už Nebaigtą pasaką („Vyturys“). Šventė baigėsi H. K. Anderseno improvizacija „Mergaitė su degtukais“, kurią atliko LVJC Pantomimos grupė „Šokantys mimai“ (vad. S. Bilskytė). Renginio rėmėjai – Šarūnas Marčiulionis, leidyklos „Švies“ ir „Vaga“, labdaros fondas „Kaimo vaikai“.

 

Balandžio 15 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko vaikų knygos šventė „Nesiskirkite su vaikyste“, skirta E. Kestnerio 100-osioms gimimo metinėms. Pirmojoje šventės dalyje – seminare „Suaugusiųjų pokalbiai apie knygas“ kalbėjo K. Urba, R. Zinytė, G. Raguotienė, Panevėžio mokyklų mokytojai. Buvo akcentuota vaikų literatūros svarba, supažindinta su svarbiausiomis vaikų knygų serijomis, įvertinta knygų – K. Urbos Šeši H. K. Anderseno medaliai ir G. Raguotienės Žodžiai apie knygą – meninė ir dalykinė vertė. Baltoskandijos akademijos direktorius S. Gaižiūnas pasidalijo įspūdžiais iš 1998 m. Odensėje vykusių H. K. Anderseno premijos teikimo iškilmių. Ši premija teikiama autoriams, propaguojantiems H. K. Anderseno kūrybą.

Antrojoje šventės dalyje, kuri buvo skirta vaikams, K. Urba supažindino su E. Kestnerio kūryba, „Meno‘ teatro aktorius A. Povilauskas skaitė ištraukas iš Dvynukių, K. Gudonytė ir G. Žalėnas pasakojo apie to paties pavadinimo videofilmo kūrybinį procesą. Renginys baigėsi videofilmo „Dvynukės“ ištraukų demonstravimu ir teatralizuotu E. Kestnerio kūrybos pristatymu, kurį paruošė Panevėžio konservatorijos studentės (vad. D. Andrašiūnienė). Vaikų literatūros skyriuje veikė net trys parodos: spaudinių paroda „Nesiskirkite su vaikyste“, vaikų piešinių, iliustruojančių E. Kestnerio knygą Dvynukės, paroda ir popieriaus karpinių paroda „Mano svajonių miestas“.

 

Balandžio 21 d. Šiaulių universitete įvyko konkurso (jau antrojo) „Laiškas H. K. Andersenui“ baigiamoji šventė. Gauti 162 laiškai iš Šiaulių, Kelmės, Kupiškio, Pasvalio. Knygomis ir suvenyrais buvo apdovanoti gražiausių, nuoširdžiausių, originaliausių laiškų autoriai. Apie H. K. Anderseną pasakojo ir danišką pasaką skaitė viešnia iš Danijos S.Sojer-Anderson. Panevėžio Vežimo lėlių teatras parodė K. Kubilinsko pasaką Uodega vedega.

Parengė R. K.

 

IBBY Lietuvos skyrių remia:

Šarūnas Marčiulionis

Leidykla „Vaga“

Leidykla „Šviesa“

Labdaros fondas „Kaimo vaikai“

 

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI!

Jūs norite įsigyti „Rubinaitį“? Kreipkitės į nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centrą, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyną, Šiaulių P. Višinskio viešąją biblioteką, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką, Klaipėdos bei Šiaulių universitetus.

„Rubinaitis“ lauks Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, prašytume informuoti apie reikšmingesnius vaikų literatūrinius renginius. Informaciją spausdinsime Kronikoje.

Žurnalas „Rubinaitis“, 1999 Nr. 1 (11)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

„MANO KNYGA, MANO MEILE“

Straipsniai

Prozos negandos ir viltys: 1998 metai
Valkataujančio sekmadienio pasaka Žvėryne nebaigta (1998-ųjų poezija)
Nuo Samso iki pasaulio vidurio (vokiečių vaikų ir jaunimo literatūra 1978–1998 m.)

A. Puškino 200-osioms gimimo metinėms

Pasaka meluodama pamoko (A. Puškino pasakos ir folkloro tradicija)

Paskaitykim, mama

Žydrasis Rojus (Ištrauka iš poemos „Kalvio pasaka“*)

Mano vaikystės skaitymai

Martynas Vainilaitis: „Noriu grįžti į pradžios mokyklą“

Laiškai

Mūsų mėgstamiausios knygos

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai