VISI TURI BŪTI KAIP VIENAS?

 

Šis žurnalo numeris buvo parengtas prieš pat išvykstant į Meksikoje organizuotą 34-ąjį IBBY kongresą. Todėl informacijos apie renginį jame dar nerasite. Tačiau įvadinį straipsnelį redakcinei kolegijai buvau prižadėjęs parašyti jau po kongreso – tikėjausi išgirsti įdomių, provokuojančių minčių.

Savo nelaimei, prieš išvykdamas perskaičiau naująją pagrindinės mokyklos literatūrinio ugdymo programą ir ji tiesiog pribloškė. Ir per visą kongresą šis dokumentas kaip absoliutus kontrastas to, kas vyksta pasaulyje su vaikų ir paauglių skaitymu, to, kaip suvokiama literatūros misija, skaudžiai žeidė ir dirgino.

Kongreso moto – „Que todos signifique todos“, „May everyone really mean everyone“ – nelengva gražiai išversti nei iš anglų, nei iš ispanų kalbos. Tačiau jo prasmę aiškiai ir paprastai atskleidė pirmoji pranešėja – Meksikos rašytoja Alicia Molina. „Visi esame skirtingi“ – buvo bene pirmas jos puikaus pranešimo sakinys. Tikrai laisva visuomenė tuos skirtumus priima, pripažįsta. O kas yra tobulas? Niekas. Arba visi esame tobuli, jeigu liausimės lyginę vieną asmenį su kitu. Literatūra turi aprėpti visus, leisti būti skirtingiems, kiekvienas joje turi rasti savo erdvę.

Naujoji mūsų literatūros programa yra unifikuojanti, viskas joje privaloma visiems, kiekvienam. Teks pamiršti alternatyvius vadovėlius, mokytojų ir mokinių pasirinkimo laisvę, interesus. Tai vienas pirmųjų programos akibrokštų.

Naujoji Hanso Christiano Anderseno medalio laimėtoja iš Japonijos Nahoko Uehashi savo iškilmingame pasisakyme kalbėjo, kad ją ugdė ne tik mamos sekamos japonų pasakos, legendos, bet ir pasaulinė vaikų ir paauglių klasika. Ir, mūsų džiaugsmui, vardijo nemažai kūrinių, jau išverstų ir į lietuvių kalbą.

Pristatytoji Lietuvos mokyklų literatūros programa, jos privalomoji dalis beveik ištisai grindžiama lietuvių autorių kūriniais, be to, toli gražu ne šiuolaikiniais, tad primena literatūrinį rezervatą.

Daugelyje kitų kongreso pranešimų, diskusijose buvo nuolat kartojamos mums jau žinomos ir kone savaime suprantamos tiesos: literatūra vaikams ir paaugliams turi teikti džiaugsmą, turi padėti pažinti save, ugdyti jausmus, pagaliau padėti pamilti knygą, literatūrą apskritai.

Mūsų literatūros programą suka didelis malūno ratas, susidedąs iš trijų stipinų – tautosakos, mitologijos, senosios literatūros. Pagaliau – garsių veikėjų kalbos. (Kaip grožinės kūrybos pavyzdžiai?!.) Ir kur ne kur – vienas kitas paaugliams skirtas kūrinėlis. Ne visada pats reikšmingiausias.

Kokius jausmus gali ugdyti tai, kas nepažįstama, nesuvokiama? Nesakome, kad nereikia pažinti tautosakos, klasikos. Bet kai prarandamas saiko jausmas… Naujoji Lietuvos mokykloms skirta literatūrinio ugdymo programa tarsi specialiai nukreipta prieš amžiaus tarpsnių interesus, prieš visas pasaulyje įsigalėjusias skaitymo skatinimo, asmenybės ugdymo idėjas.

Ji tarsi nukreipta ir prieš mūsų – IBBY organizacijos – veiklą, prieš visokius Metų knygos rinkimus, geriausių kūrinių apdovanojimus etc. Tai, ką tarėmės pasiekę, suvokę, įrodę, visiškai nepasiekė didžiųjų literatūrinės pedagogijos strategų ausų. Bauginantis žingsnis atgal.

Bet tegul nustelbia džiugesni kongreso įspūdžiai. Mūsų rašytojų knygos, kurias pristatėme pranešimuose, gali sudominti tarptautinę auditoriją. O ką jau kalbėti apie iliustruotojas – jas tiesiog vietoje čiupo už rankos! Lietuvos vardas suskambėjo ir dėl to, kad buvome vienintelė šalis, kurios visos trys nominantės, įrašytos į Garbės knygą, dalyvavo renginyje. O kai pasirodė scenoje, – visos puikios kaip viena!

Tai gal kada nors mes ir čia, namie, nugalėsime.

Kęstutis Urba

Žurnalas „Rubinaitis“, 2014 Nr. 3 (71)

 

 

Straipsniai

DRĄSIAI, BET ATSARGIAI! NUOTYKIO POETIKA PRANO MAŠIOTO PROZOJE
MILŽINŲ NUOTYKIAI, ARBA NAUJAS PADAVIMŲ LITERATŪRINIMAS
„KARO ŽIRGO“ PAMOKOS

Pokalbis

APIE PIRMĄJĮ PASAULINĮ KARĄ VAIKŲ LITERATŪROJE

Sukaktys

KAS JŪS, „ŽALIAPŪKĖS“ AUTORE? (Elenai Spurgaitei – 90 metų)

Mano vaikystės skaitymai

„DAUGIAU TAIP NEDARYSIU“

Bibliografija

2015 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Pro Memoria

PRO MEMORIA VITAI MOZŪRAITEI (1960 07 12–2014 06 11)
ALMA KAROSAITĖ (1945 01 19–2014 09 08)

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai