BEATRIX POTTER – 150

Beatrix ir šuo Spotas. © Beatrix Potter Societe
Beatrix ir šuo Spotas. © Beatrix Potter Societe

2016 m. liepos 28 d. pasaulis minės vienos garsiausių paveikslėlių knygų autorių Beatrix Potter (Beatričės Poter) 150-ąsias gimimo metines. Esame bene vienintelė Rytų Europos šalis, išvertusi visas 23 jos paveikslėlių knygas vaikams, vadinamąsias mažąsias knygeles. Rašytojos ir dailininkės gyvenimas ir kūryba gana plačiai aptarti Kęstučio Urbos knygoje Parašyta vaikams (2009). Jubiliejaus proga perspausdiname Selwyno Goodacre’o straipsnį iš kas dveji metai pasirodančio Beatrix Potter draugijos leidinio Beatrix Potter Studies, kuris paprastai spausdina konferencijos pranešimus. Deja, negalėjome pateikti su šiuo straipsniu skelbtų originalių Potter knygų iliustracijų. Šios menininkės autoriaus teisės nepaprastai saugomos, tad mūsų žurnalui buvo sunku sumokėti net ir už kelias iliustracijas. Bet labai nudžiugino Beatrix Potter draugija, kuri leido nemokamai panaudoti kelias jai priklausančias nuotraukas. Autentiškų Potter nuotraukų Lietuvoje turbūt dar nebuvo skelbta.

Įdomi naujiena, kad 2015 m. Viktorijos ir Alberto muziejuje (Victoria and Albert Museum) buvo rastas 1914 m. parašytas Potter rankraštis Pasaka apie batuotą katytę (The Tale of Kitty-in-Boots). Šiai pasakai autorė tebuvo nupiešusi vieną iliustraciją, knygą užbaigti sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas. Rastasis kūrinys, iliustruotas garsaus šiuolaikinio dailininko, H. Ch Anderseno premijos laureato Quentino Blake’o (Kventino Bleiko), kurio braižą pažįstame iš gausių Roaldo Dahlo knygų iliustracijų, pasirodys šiemet rugsėjo 1-ąją ir bus skirtas 150-osioms Beatrix Potter metinėms.

Už pagalbą rengiant straipsnį dėkojame Beatrix Potter draugijai ir ypač Rowenai Godfrey. Siūlome apsilankyti draugijos svetainėje <http://beatrixpottersociety.org.uk/>.

Beatrix su tėvais ir broliu Bertramu Dalguise. © Beatrix Potter Societe
Beatrix su tėvais ir broliu Bertramu Dalguise. © Beatrix Potter Societe

 

We are grateful to the Beatrix Potter Society, personally to Rowena Godfrey, Selwyn Goodacre and Andrew P. Wiltshire for the assistance in preparation of this publication.


Žurnalas „Rubinaitis“, 2016 Nr. 2 (78)

 

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

NEBŪKIME TOBULI, BŪKIME PAŽEIDŽIAMI (Pasisakymas priėmus 2015 m. Prano Mašioto premiją)

Apžvalgos

TARP NUOSTABOS IR NYKULIO... (2015 m. verstinės vaikų ir paauglių knygos)
DEŠIMT DRAMBLIŲ, ARBA GRAŽIAUSIOS 2015 M. KNYGOS

Straipsniai

NEĮGALAUS VAIKO TOLERAVIMO ASPEKTAI NAUJAUSIOJE VERSTINĖJE VAIKŲ LITERATŪROJE

Pokalbis

REBEKOS UNOS „ATJUNK“ – KNYGA APIE ATEITĮ?

Sukaktys

BEATRIX POTTER HUMORAS

Mano vaikystės skaitymai

IŠ ALMOS VASARŲ BALTOJO RŪKO

Laiškai

LAIŠKAI

Bibliografija

Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2015 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai