SUMMARY

 

Three publications of the issue are concerned with new books published in 2018. Non-fiction literature for children was rather creative and inventive, Vilija Dailidienė analyses some works of the field. Dalia Karatajienė discusses diversity and quality of new illustrations. She rejoices over professionality of many young artists. Sixteen books were nominated by publishers for Awards in two categories – the best translation for Children and for Young adults. Urtė Vaserienė comments and values almost all of them. Four schoolteachers consider modern reception of works for children by the prominent Lithuanian writer Jonas Biliūnas (1879–1907), the caption CONVERSATION is dedicated to the 140th anniversary of the author. Young artist Marius Zavadskis is our quest in the column READINGS OF MY CHILDHOOD, he answered to Inga Mitunevičiūtė’s questions and illustrated the answers. “Le roman d’Ernest et Célestine” by Daniel Pennac is reviewed by Kęstutis Urba, and Acceptance speech by Andersen Award winner Eiko Kadono is presented in WE INTRODUCE section. Roma Kišūnaitė prepared BIBLIOGRAPHY of critical publications about Children’s literature and reading, as well as CHRONICLE and INFORMATION section.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2019 Nr. 2 (90) 

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

AŠ IR KNYGA (2018 m. Prano Mašioto premijos laureatės mintys)

Apžvalgos

NOMINUOTOS IR APDOVANOTOS 2018 M. VERSTINĖS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS
VAIZDAS IR ŽODIS 2018 M. NEGROŽINĖSE KNYGOSE VAIKAMS IR PAAUGLIAMS
DAILININKAI – VAIKAMS (2018 M. VAIKŲ KNYGŲ ILIUSTRACIJOS)

Pokalbis

AR VAIKUS TEBEJAUDINA JONO BILIŪNO KŪRYBA? O GAL GĄSDINA?

Mano vaikystės skaitymai

„IŠ TIKRŲJŲ NEŽINAU, KAIP REIKIA PIEŠTI VAIKAMS“

Supažindiname

ŽODŽIAI KAIP DAINA (Padėkos kalba priėmus Hanso Christiano Anderseno medalį)

Atidžiu žvilgsniu

Už ką lokiai pelę teisė

Bibliografija

Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2018 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Mūsų partneriai ir rėmėjai