SEMINARAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI

 

1999 m. gruodžio 15 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir gruodžio 20 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje vyko naujos Martyno Vainilaičio knygos Kaulo bobos apžavai („Meralas“, 1999) pristatymas. Į biblioteką Berniukas Žirniukas pakvietė Vilniaus „Genio“ pradinės, „Žemynos“ gimnazijos, J. Basanavičiaus ir Tuskulėnų vidurinių mokyklų moksleivius, kurie deklamavo poeto eilėraščius, bendravo su juo. Susitikime su jaunaisiais skaitytojais dalyvavo knygos iliustratorės Irena Žviliuvienė ir Živilė Žviliūtė, literatūros tyrėjas Kęstutis Urba. Į susitikimą su M. Vainilaičiu, knygos iliustratorėmis ir menotyrininke Ingrida Korsakaite Rašytojų sąjungoje susirinko suaugusieji poeto kūrybos mėgėjai. Jiems koncertavo „Lyros“ muzikos mokyklos ir UNICEF mokyklėlės auklėtiniai. Vakarą vedė K. Urba.

 

Gruodžio 17 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko Prano Mašioto skaitymai, kurių tema – „Namai, šeima vaikų ir paauglių literatūroje“. Seminare buvo perskaityta 13 pranešimų: Laimos Arnatkevičiūtės Knyga – šeimos bendravimo priemonė, Gražinos Skabeikytės Moteris ir šeima lietuvių liaudies pasakose, Astos Plechavičiūtės Pamotė ir podukra lietuvių literatūrinėse pasakose, Džiuljetos Maskuliūnienės M. Valančiaus didaktiniai apsakymai: tėvo paveikslas išminties izotopijoje, Rasos Laužikaitės Šeimos vaizdavimas S. Zobarsko prozoje, Sigitos Kondratienės Šeima ir vaikai K. Kubilinsko kūryboje, Broniaus Raguočio Ar namai buvo geri? (M. Sluckio „Gerų namų“ recepcija ir vertė), Irenos Klimašauskienės Kokie namai, kokia šeima V. Račicko prozoje?, Gintarės Zaveckaitės A. Liobytės „Sunki mama“, Neringos Mikalauskienės Seneliai ir vaikai lietuvių vaikų prozoje, Jurgitos Juozaitytės Tėvas ir sūnus V. Sarojano, R. Dahlo ir U. Starko apysakose, Kęstučio Urbos Namų ir šeimos vaizdavimo modeliai serijoje „10+“ ir Danguolės Sakavičiūtės Kodėl įdomiausi vaikų literatūros herojai – iš nepilnų / deformuotų šeimų? Leidyklos „Alma littera“, „Lietus“, „Meralas“, „Šviesa“, „Vaga“ ir „Vyturys“ pristatė naujausias vaikams išleistas knygas.

Po seminaro IBBY Lietuvos skyriaus narių susirinkime buvo priimti nauji nariai, išrinkta Geriausios metų knygos vaikams rinkimo komisija.

 

2000 m. pradžioje paskelbti tradicinio Knygos meno konkurso „Vilnius 2000“ laureatai. Iš 14 premijuotų knygų – 4 vaikams skirti leidiniai: viena pagrindinių premijų paskirta dailininkams Irenai Žviliuvienei, Živilei Žviliūtei ir Alfonsui Žviliui (Martyno Vainilaičio Kaulo bobos apžavai, „Meralas“); paskatinamąsias premijas pelnė Valentinas Ajauskas (Kosto Kubilinsko Buvo buvo kaip nebuvo, „Tyto alba“), Rimvydas Kepežinskas (Vytauto V. Landsbergio Obuolių pasakos, „Vaga“) ir Diana Radavičiūtė (Almos Karosaitės Asilėlis, „Vyturys“).

Parengė R. K.

 

 

SVEIKINAME PIRMUOSIUS SAVO PRENUMERATORIUS!

Tikimės, jog nenusivilsite, tapę nuolatiniais mūsų skaitytojais.

Primename, jog 2000 metais „Rubinaitis“ bus leidžiamas kas ketvirtį – nepamirškite pratęsti prenumeratos.

Informuojame, jog redakcijoje dar galima į sugyti kai kuriuos žurnalo numerius. Jų kainos tokios: Nr. 1–5 po 2 Lt, Nr. 6–11 po 3 Lt. Skambinkite, rašykite – atsiųsime.

 

IBBY Lietuvos skyrių remia:

Šarūnas Marčiulionis

Leidykla „Vaga“

Leidykla „Šviesa“

Labdaros fondas „Kaimo vaikai“

 

D Ė M E S I O !

„Rubinaitį“ galima įsigyti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyne, Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos bei Šiaulių universitetuose. Naujausi numeriai parduodami „Vagos“ knygynuose.

„Rubinaitis“ laukia Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, žurnalistų prašytume informuoti apie reikšmingesnius literatūrinius, kultūrinius renginius vaikams, su vaikais. Informaciją skelbsime Kronikoje – įdomios idėjos gali įkvėpti kitus!

Žurnalas „Rubinaitis“, 2000 Nr. 1 (13)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

Paslaptis – knygoje, knyga – paslaptis

Apžvalgos

DVYLIKA KNYGŲ, NE TIK JUODVARNIAIS LAKSTANČIŲ (apie 1999 m. prozą vaikams – su meile ir pavydu)
PAMĄSTYMAI APIE NEGAUSIĄ 1999 METŲ VAIKŲ POEZIJĄ

Straipsniai

VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJOS TARPUKARIO LIETUVOJE
LITERATŪRINĖS PASAKOS ĮVAIRYBĖ (bandymas apibrėžti)

DŽ. M. BERIO 140-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

VAIKAS, KURIS NENORĖJO UŽAUGTI
„PITERIS PENAS“ LIETUVIŠKAI

Sukaktys

GERUS DARBUS TĖVYNEI DARĄS (Stasio Džiugo 80-mečiui)

Mano vaikystės skaitymai

Į KOKĮ PASAULĮ ATVEDĖ KNYGA (Šiek tiek vaikystės, filosofijos, nuoskaudų)

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai