SUMMARY

 

Kęstutis Urba shares his impressions about IRSCL2009 Congress and states, if Lithuanians want to participate in all the activities of the organisation, they need more people involved into Children‘s Literature research. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė’s article „Literary fragment of the Baltic mythology“ is careful analysis of two books for children by the late scholar and writer Gintaras Beresnevičius and states the books may be treated as mean of transfer of mythofolkloric heritage for children. MA student Justė Michailinaitė envisages attributes of crosswriting in Dominykas the Horse in Love by Vytautas V. Landsbergis and analyses the work mainly from mythological point of view. BA student Agnė Kazlauskaitė tries to find common and the most peculiar features of the all three books by Gendrutis Morkūnas. The most popular caption of „Rubinaitis“ Readings of my Childhood is devoted to the interview with writer Jonas Mačiukevičius.

Two very young reviewers reviews new book by Kazys Saja and two just translated books of so called  „Shadow series“ by Maria Gripe. Roma Kišūnaitė produced the list of the next year‘s Literary Jubilees and analysis of 50 previous issues of „Rubinaitis“.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2009 Nr. 3 (51)

 

Įžanginis

Vaikų literatūros Verpetuose

Apžvalgos

„RUBINAITIS“ (1994–2009): FAKTAI IR SKAIČIAI

Straipsniai

LITERATŪRINIS BALTŲ MITOLOGIJOS FRAGMENTAS
GAMTOS IR KULTŪROS SANDŪRA VYTAUTO V. LANDSBERGIO KNYGOJE „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“
GENDRUČIO MORKŪNO PASAKOJIMAI

Mano vaikystės skaitymai

VAIKYSTĖ – AMŽINOS MAUDYNĖS

Atidžiu žvilgsniu

APYSAKA SU PASAKŲ FRAGMENTAIS
Didžioji Marios Gripe’s paslaptis

Bibliografija

2010 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS
„RUBINAIČIO“ 41–50 NUMERIŲ TURINYS

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Mūsų partneriai ir rėmėjai