2022 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

 

 

1952 m. sausio 1 d. gimė, LATGA duomenimis, vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų Vytautas Račickas, kasmet patenkantis į skaitomiausių autorių penketuką. Per 40 kūrybos metų išleido per 40 knygų (kartu su redaguotais ir papildytais leidimais): apsakymų rinkinius Trejetas su minusu(1982, naujas pavadinimas Šokoladas iki pirmadienio2003, 2008, 2012, 2014), Mano vaikystės ledai(1988, 2000, 2008), Mikė ir Juozapėlis (2002), Gėlytė ir Bučkis (rinktinė, 2020), apysakas Zuika padūkėlis(1985, 1997, 2002, 2006, 2011), Zuika dar gyvas(1997, 2002, 2008, 2012), Nauji Zuikos nuotykiai, arba Tikrasis džiaugsmas (2001, 2012), „Šlepetės“ciklas (7 d., 1996–2017), „Nippės“ ciklas (3 d., 2002–2007), Nebaigtas dienoraštis (2006, 2008,2014), Patricija, Antanas, jo tėtis ir mama (2009),Baltos durys (2010, 2015) ir kt.

1982 m. sausio 1 d. gimė anglų rašytoja Annabel Pitcher. Parašė keletą apysakų paaugliams, iš kurių Lietuvoje išleista Paukščių mergaitė (2012, liet. 2015).

1932 m. sausio 2 d. gimė kanadiečių rašytoja Jean Little (Džina Litl). Parašė per 30 knygų vaikams. Dienoraštinė apysaka Našlaičiai mūsų namuose (2001, liet. 2005) buvo pirmoji serijos„Puikioji Kanada“, kurioje spausdinama geriausia garsiausių šalies rašytojų kūryba, knyga. Mirė 2020 m. balandžio 6 d.

1892 m. sausio 3 d. gimė anglų rašytojas, filologijos profesorius John Roald Reuel Tolkien. Nors savo svarbiausiu kūriniu jis laikė romaną Silmariljonas (1977, liet. 2009), didžiausią pripažinimą pelnė jo maginės fantastikos knygos Hobitas, arba Ten ir atgal (1937, liet. 1985, 2002, 2005, 2006, 2008, 2020, 2021) ir didžiulės apimties kūrinys Žiedų valdovas: Žiedo brolija (1954, liet. 1994, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2020, 2021), Dvi tvirtovės (1954, liet. 1998, 2003, 2005, 2006, 2014, 2020), Karaliaus sugrįžimas (1955, liet. 2001, 2005, 2006, 2014, 2020, 2021). Mirė 1973 m. rugsėjo 2 d.

1942 m. sausio 8 d. gimė garsus astrofizikas, mokslo ir mokslo populiarinimo knygų autorius Stephen Hawking (Stivenas Hokingas). Bendradarbiaudamas su dukra Luse ir Christophu Galfardu sukūrė knygų seriją vaikams: Džordžas ir visatos paslaptys (2007, liet. 2008, 2012, 2021), Džordžas – visatos lobių ieškotojas (2009, liet. 2011), Džordžas ir Didysis Sprogimas (2011, liet. 2013) ir kt. Mirė 2018 m. kovo 14 d.

1952 m. sausio 9 d. gimė vertėja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Irena Aleksaitė. Vaikams ir jaunimui yra išvertusi knygų iš kelių kalbų: anglų – Mary Shelley Frankenšteiną, slovakų – Jano Uličianskio kūrinių, čekų – Zdeněko Milerio istorijų apie Kurmį, lenkų – Marios Molickos, Dorotos Terakowskos, Olgos Masiuk, Agnieszkos Tyszkos, Małgorzatos Strękowskos-Zarembos knygų, daugybę ugdomųjų žaidimų, pratimų ir užduotėlių knygelių. Į rusų kalbą išvertė Vytauto Račicko apysaką Zuika padūkėlis, Janinos Degutytės, Aldonos Liobytės, Eduardo Mieželaičio, Kazio Sajos, Albino Žukausko knygų.

1942 m. sausio 11 d. gimė inžinierius radioelektronikas, žurnalistas, rašytojas Gediminas Stankevičius. Išleido eilėraščių knygas vaikams Taksiukas Golfas ir anūkėliai, Paprasti stebuklai (abi 2008), Man viskas įdomu (2009), eiliuotą pjesę Kelionė į paslaptingą Magnolijų šalį (2010).

1882 m. sausio 18 d. gimė anglų rašytojas Alan Alexander Milne. Nepaprasto populiarumo ir komercinės sėkmės sulaukė jo pasakos Mikė Pūkuotukas (1926, liet. 1958) ir Mikės Pūkuotuko trobelė (1928, liet. 1962). Abi jos pavadinimu Pūkuotuko pasaulis lietuviškai išleistos pakartotinai (1984, 1998, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018). Garsios ir jo eilėraščių knygos Kai mes buvome maži (1924, liet. 2005), Dabar mums šešeri (1927). Mirė 1956 m. sausio 31 d.

1912 m. sausio 25 d. gimė rašytojas, vertėjas Albinas Žukauskas. Parašė apsakymų ir pasakų knygų vaikams: Debesų piemenė (1963), Oro šulinys (1964), Kai uodas čiaudėjo (1978), Ko verkė duona (1980), Kai užaugo šešėlis (1983), Varlė skalbėja (pasakų rinktinė, 2015). Mirė 1987 m. rugpjūčio 10 d.

1832 m. sausio 27 d. gimė anglų matematikas, fotografas, rašytojas Lewis Carroll (Luisas Kerolis, tikr. Charles Lutwidge Dodgson). Išgarsėjo pasakomis Alisa Stebuklų šalyje (1865, liet. 1957, 2015, 2016, 2019) ir Alisa Veidrodžio karalystėje (1871, liet. 1965). Abi jos viena knyga lietuvių kalba išleistos pakartotinai (1991, 2000, 2006, 2010, 2013). Mirė 1898 m. sausio 14 d.

1952 m. sausio 28 d. gimė lenkų rašytoja, IBBY Lenkijos skyriaus pirmininkė (1995–2003) Anna Onichimowska. Rašo poezijos ir prozos kūrinius, pjeses, scenarijus. Debiutavusi knyga vaikams Jei turėčiau arklį (1980), sukūrė pasakų ir paveikslėlių knygų: ciklą apie vaiduoklį Maceką Kur nuėjo sapnas (2001, liet. 2015), Krosnelė, kepuraitė ir apkepas (2009, liet. 2015), Šokolado diena (2007, liet. 2021) ir kt.

1962 m. sausio 29 d. gimė lenkų psichologė, viena žinomiausių savo kartos rašytojų, Nobelio premijos laureatė (2018) Olga Tokarczuk. Kartu su dailininke Joanna Concejo sukūrė plataus adresato paveikslėlių knygą Pamesta siela (2017, liet. 2020).

1932 m. vasario 1 d. gimė dailininkas, knygų iliustruotojas Kastytis Juodikaitis. Iliustravo Alekso Baltrūno, Vytauto Bubnio, Vinco Giedros, Aldonos Liobytės, Prano Mašioto, Anzelmo Matučio, Eduardo Mieželaičio, Salomėjos Nėries, Vytauto Petkevičiaus, Martyno Vainilaičio ir kt. lietuvių autorių knygų vaikams. Mirė 2000 m. balandžio 1 d.

1972 m. vasario 5 d. gimė daugeliu premijų įvertintas šveicarų kilmės italų dailininkas, produktyvus vaikų knygų ir grafinių romanų kūrėjas Davide Cali. Nuo 2000 m. sukūrė apie 100 knygų vaikams, iš kurių Lietuvoje išleistos dvi: Laimės prekeivis ir Pelkinukas (2016, abi liet. 2020).

1812 m. vasario 7 d. gimė anglų literatūros klasikas Charles Dickens. Žymiausi jo kūriniai tapo paauglių lektūra: Oliverio Tvisto nuotykiai (1838–1839, liet. 1912, adapt. 1928, 1950, 1975, 1996, adapt. 1997, 2005, 2011), Kalėdų giesmė (1843, liet. 2009, adapt. 1997, 1998, 2009, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020), Deividas Koperfildas (1849–1850, liet. adapt. 1924, 1938, 1941, 1953,1994, adapt. 1998), Pasakojimas apie du miestus (1859, liet. 1988, adapt. 1999, 2013), Didieji lūkesčiai (1861, liet. 1996, 2008, adapt. 2000, 2018). Mirė 1870 m. birželio 9 d.

1942 m. vasario 7 d. gimė poetė, literatūros kritikė, redaktorė Paulina Žemgulytė. Moksleiviams skyrė eilėraščių rinkinius Rugsėji, šermukšnio uoga (1997), Kaip lelijos žydėjimas (2009, geriausia metų knyga mažiausiems skaitytojams) ir Žalio lapo skėtis (2014).

1942 m. vasario 8 d. gimė rašytojas, žurnalo „Moksleivis“ (1975–1981, 1989–2001) redaktorius, jaunųjų filologų konkurso komisijos narys ir ilgametis pirmininkas Algimantas Zurba. Vaikams ir jaunimui parašė apie 15 knygų: apsakymų rinkinius Ko verkė šaukštelis (1973), Išmeskit narvelį (1978), Plaukit, ilgaausiai (1984), Nulėpausis ir Striukumbukas (1985), apysaką Paglostyk vėją (1986), pasakas Raganaitė Džilda (2006), Daktaras Mauricijus (2009), Mauricijus mokys gegutę perėti (2011), Voveriukai, voveriukai (2014), romanus Šimtadienis (1975, 1980, 1985), Integralas (1981, 1983), Melnragės akmenys (2005, geriausia metų knyga jaunimui) ir kt. Mirė 2018 m. rugsėjo 8 d.

1952 m. vasario 9 d. gimė dailininkė, grafikė, šriftininkė Taida Balčiūnaitė. Iliustravo Petro Cvirkos, Janinos Degutytės, Mykolo Karčiausko, Kosto Kubilinsko, Astridos Lindgren, Nijolės Morkūnaitės, Juozo Nekrošiaus, Aldonos Puišytės, Vacio Reimerio, Martyno Vainilaičio, Danutės Žilaitytės ir kt. autorių knygų, mokymo priemonių.

1902 m. vasario 14 d. gimė rašytojas, bulgarų modernistinės fantastinės literatūros pradininkas Svetoslav Minkov. Parašė nemažai pasakų, iš kurių į lietuvių kalbą išversta Lapė apgavikė (1935, liet. 1966, 2007). Mirė 1966 m. lapkričio 22 d.

1892 m. vasario 15 d. gimė literatė Iliuminata Vasiliauskaitė-Giedraitienė (slap. Nemuno Bangelė).Vaikams išleido Mamos pasakas (1923, 1925), legendų, apsakymų ir pasakų rinkinį Vyturėlis (1930), pasaką Katinėlis ir gaidelis (1921). 1944 m. su vyru Antanu Giedraičiu-Giedriumi pasitraukė į Vokietiją, nuo 1956 m. gyveno JAV, kur mirė 1966 m. birželio 12 d.

1952 m. vasario 17 d. gimė poetas, eseistas, vertėjas, fotografas Vladas Braziūnas. Jaunimui skirti jo eilėraščių rinkiniai Uosio kuosos (2007) ir Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai (2011, geriausia metų vaikų poezijos knyga).

1952 m. vasario 17 d. gimė vokiečių rašytojas, dramaturgas ir scenaristas Peter Freund (Peteris Froindas). Išgarsėjo fantasy knygų serija apie Laurą: Laura ir Aventeros paslaptis (2002, liet. 2003, 2006, 2008), Laura ir septynių mėnulių antspaudas (2003, liet. 2004, 2006), Laura ir Sidabrinės Sfinksės mįslė (2004, liet. 2005, 2006, 2008), Laura ir drakonų karaliaus prakeikimas (2005, liet. 2006, 2008), Laura ir Ugninės Gyvatės žiedas (2006, liet. 2007, 2008), Laura ir šviesos labirintas (2007, liet. 2008).

1852 m. vasario 20 d. gimė rusų rašytojas Nikolaj Garin-Michailovskij. Svarbiausias jo kūrinys, vaizduojantis jauno žmogaus ieškojimus, – tetralogija Tiomos vaikystė (1892, liet. 1949, 1975), Gimnazistai (1893, liet. 1959), Studentai (1895, liet. 1982) ir Inžinieriai (1907). Mirė 1906 m. gruodžio 10 d.

1962 m. vasario 21 d. gimė amerikiečių knygų vaikams kūrėjas Tom Watson. Rašo istorijas apie pagaliukų šunį ir pagaliukų katiną ir pats jas iliustruoja. Lietuvių kalba išleista pirmoji ciklo knyga Pagaliukų šuo (2012, liet. 2014).

1842 m. vasario 25 d. gimė vienas produktyviausių nuotykinės literatūros autorių Karl May (Karlas Majus). Vokietijoje jo kūriniai ištisus dešimtmečius buvo tarp skaitomiausių. Parašė apie 60 knygų apie indėnus, iš jų populiariausios: Per dykumą (1892, liet. 1929, 1990), Vinetu (1–3 d. 1893, d. 4 – 1910, liet. 1933, 1986–1988, 1999–2000, 2014), Vinetu ir Old Šurehendas (1894–1897, liet. 1997–1998), Per laukinį Kurdistaną (1892, liet. 1937–1938, 1990–1991), Lokių medžiotojo sūnus (1890, liet. 1995), Sidabro ežero turtai (1894, liet. 1930–1931, 1991, 2007), Kalėdos (1897, liet. 1997) ir kt. Mirė 1912 m. kovo 30 d.

1802 m. vasario 26 d. gimė vienas žymiausių XIX a. prancūzų romantikų, visuomenės veikėjas, rašytojas Victor Hugo. Jo romanai Paryžiaus katedra (1831, liet. 1929, 1950, 1958, 1964, 1983, 1996, 2004, 2007), Žmogus, kuris juokiasi (liet. 1935–1936, 1962, 1994, 2006), Vargdieniai (1862, liet. 1906, 1935–1936, 1955, 1956, 1959, 1972, 1994,2009–2010) iš dalies tapo jaunimo lektūra. Mirė1885 m. gegužės 22 d.

1982 m. vasario 27 d. gimė dailininkė, grafikė Vanda Padimanskaitė. Sukūrė autorines knygas Taškuota pasaka (2012) ir Taip tyčia (2018), iliustravo Roberto Munscho, Ignės Zarambaitės, serijų „Pažinkime paukščius“ ir „Pažinkime gamtą“ knygų, Skie-me-nuo-tas pa-sa-kas, daugybę vadovėlių, mokymo ir ugdymo priemonių.

1962 m. kovo 4 d. gimė islandų rašytojas ir dailininkas Fridrik Erlingsson. Viena reikšmingiausių jo knygų – Benjaminas Balandis (1992, liet. 2006),pagal ją sukurtas filmas (2018).

1962 m. kovo 4 d. gimė anglų rašytoja, šunų dresuotoja Megan Rix (knygas pasirašinėja ir tikruoju Ruth Symes vardu). Žinoma kaip knygų apie gyvūnus – Raganaitė Bela (2010, liet. 2014), Šunelis didvyris (2014, liet. 2015) ir kt. – autorė.

1972 m. kovo 6 d. gimė argentiniečių dainininkė, kompozitorė, dailininkė, paveikslėlių knygų kūrėja Isol (tikr. Marisol Misenta). Sukūrė daugiau kaip10 autorinių knygų, iliustravo daugybę kt. autorių kūrinių, apdovanota Astridos Lindgren atminimo premija (2013). Lietuvoje jos knygų nėra išleista.

1942 m. kovo 7 d. gimė pedagogė, literatė Birutė Lengvenienė. Išleido 7 eilėraščių vaikams knygeles: Ančių ginčas, Kalėdų atvirukas, arba Ar nesušalai, Seneli? (abi 2000), Gandras manekenas (2001), Saulė neria skarą, Tėti, pasakyk (abi 2003), Jau žinau, kuo būsiu (2006), Pasitaiko apsirikti, bet užtai nereikia pykti (2009). Mirė 2010 m. gruodžio 8 d.

1932 m. kovo 11 d. gimė grafikas, žurnalo „Genys“ meninis redaktorius (1969–1985) Edmundas Žiauberis. Iliustravo Aneliaus Markevičiaus, K. Maruko, Vytauto Misevičiaus, Vytauto Petkevičiaus, Ievos Simonaitytės, Ramutės Skučaitės, Motiejaus Valančiaus ir kt. autorių knygų vaikams. Mirė 1985 m. gruodžio 26 d.

1952 m. kovo 11 d. gimė kanadiečių jaunimo rašytoja Norah McClintock. Lietuvoje išleistas jos detektyvinis romanas Klaidinanti tapatybė (1995) ir pirmoji ciklo „Mike & Riel“ knyga Pabėgęs iš įvykio vietos (2003, liet. 2005). Mirė 2017 m. vasario 6 d.

1932 m. kovo 17 d. gimė vertėja, vaikų ir jaunimo knygų redaktorė Dalia Montvilienė. Dirbo „Vagos“ ir „Vyturio“ leidyklose, iš rusų kalbos išvertė Kiro Bulyčiovo, Konstantino Paustovskio, Valentino Tublino ir kt. autorių knygų, pjesių, įvairių tautų pasakų.

1932 m. kovo 18 d. gimė prozininkas, publicistas, žurnalistas Edvardas Uldukis. Išleido knygų paaugliams: Raudonasis žemaitis (1970), Aštuntasis „Divonio“ jūreivis (1976), Ciklono akis (1979), Bermudų trikampis (1983), Birželio žvaigždės (1985), Rykliai miesto gatvėse (2006). Mirė 2017 m. spalio 28 d.

1872 m. kovo 20 d. gimė danų rašytoja Katharina Karin Marie Bech Michaelis, 7 knygų serijos apie mergaitę Bebę (1929–1939, 1 d. liet. – 1934, 1976, 1996, 2007) autorė. Mirė 1950 m. sausio 11 d.

1972 m. kovo 21 d. gimė prancūzų muzikas, žurnalistas, rašytojas Henri Loevenbruck (Anri Levenbrukas), maginės fantastikos trilogijos „Moira“ – Baltoji Vilkė ir Žemės dukra (2001, liet. 2007), Vilkų karas (2001, liet. 2007) ir Vilkės naktis (2002, liet. 2008) – autorius.

1892 m. kovo 22 d. gimė žydų kilmės čekų rašytojas Karel Polaček. Lietuvos skaitytojams jis pažįstamas kaip apysakos Mes buvome penkiese (1946, liet. 1986) autorius. Mirė 1945 m. sausio 21 d.

1952 m. kovo 22 d. gimė vienas žinomiausių šiuolaikinių prancūzų vaikų literatūros autorių, Astridos Lindgren atminimo premijos laureatas (2021) Jean-Claude Mourlevat (Žanas Klodas Murleva). Parašė apie 30 knygų, iš kurių bene populiariausia – Upė, tekanti atgal (2000, liet. 2005, 2019).

1922 m. kovo 27 d. gimė anglų rašytojas Dick King-Smith (tikr. Ronald Gordon King-Smith). Jo knygas Mažylis (1983, liet. 2009) ir Mano mažasis monstriukas (1990, liet. 2007) dar labiau išpopuliarino pasirodę filmai. Mirė 2011 m. sausio 4 d.

1592 m. kovo 28 d. gimė čekų filosofas, pedagogas reformatorius Johan Jan Amos Komensky (lot. Comenius; Janas Amosas Komenskis). Jo pedagoginis veikalas Juntamųjų daiktų pasaulis paveiksluose (Orbis sensualium pictus, 1658) siejamas su vaikų literatūros pradžia. Mirė 1670 m. lapkričio 15 d.

1982 m. kovo 28 d. gimė dailininkė, grafikos dizainerė Tania Rex. Kuria atvirukus, iliustravo įvairių šalių autorių – Gerry Bailey, Tony Bradmano, Ole’s Lundo Kirkegaardo, Lauros Muchos, Virginijaus Šidlausko, Eduardo Uspenskio – knygų.

1902 m. kovo 29 d. gimė prancūzų rašytojas Marcel Ayme (Marselis Emė). Bene populiariausios jo knygos vaikams – Katinėlio Murklio pasakos (1934, liet. 1963, 2018), Kitos katinėlio Murklio pasakos (1950, liet. 2019), Paskutinės katinėlio Murklio pasakos (1958). Mirė 1967 m. spalio 14 d.

1942 m. kovo 29 d. gimė dailininkė, grafikė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė-Stanelienė. Iliustravo Vytauto Barausko, Rimanto Budrio, Janinos Degutytės, Romualdo Lankausko, Juozo Marcinkaus, Vytauto Skripkos, Mykolo Sluckio, Juditos Vaičiūnaitės, Martyno Vainilaičio ir kt. autorių knygų.

1882 m. kovo 31 d. gimė rusų rašytojas, kritikas, psichologas Kornej Čiukovskij (tikr. Nikolaj Korneičiukov). Didžiulio populiarumo sulaukė jo eiliuotos pasakos Baltprausys (1923, liet. 1953, 1966, 1977, 1982), Painiava (1926, liet. 1972), Telefonas (1926, liet.1946), Musė vilko pusė (1924, liet. 2012), lietuviškai išleistos ir rinkiniu Pasakos (1957, 1974). Populiarūs ir perpasakojimai Daktaras Aiskauda (pagal Hughą Loftingą, 1936, liet. 1938, 1940, 1947, 1957, 1985, 1999, 2004, 2006, 2009, 2014), Barono Miunhauzeno nuotykiai (pagal Erichą Raspę 1935, liet. 1948, 1967, 1996, 2003, 2007). Gausybės leidimų sulaukė ir jo pedagogikos knyga Nuo dvejų iki penkerių (1928). Mirė1969 m. spalio 28 d.

1932 m. kovo 31 d. gimė teatro istorikas Aleksandras Guobys. Parašė apysaką iš vaikų namų gyvenimo Amžinas laukimas (1997, 2009). Mirė 2019 m. gruodžio 26 d.

1962 m. balandžio 1 d. gimė italų rašytoja, žurnalistė, vertėja, redaktorė Beatrice Masini. Jos knyga Miško vaikai (2010, liet. 2012) yra pirmas Italijoje kūrinys vaikams, nominuotas prestižinei „Stregos“ premijai ir patekęs į finalą.

1952 m. balandžio 2 d. gimė garsi nyderlandų dailininkė, knygų iliustruotoja ir rašytoja Lidia Postma. Įvairiose šalyse populiari jos autorinė knyga Raganos sodas (1978, liet. 2005).

1932 m. balandžio 3 d. gimė prozininkas, vertėjas Romualdas Lankauskas. Vaikams išleido apsakymų rinkinius Nepaprastas atsitikimas, Tolimajame plaukiojime (abu 1954), Baisusis plėšikas Aloyzas (1958), Kur ūkia laivai (1970), Liūto išvadavimas (2005). Mirė 2020 m. vasario 4 d.

1892 m. balandžio 4 d. gimė pedagogas, rašytojas Antanas Giedrius (tikr. Giedraitis). Vaikams parašė apie 30 įvairaus žanro knygų: originalių pasakų – Trys pasakos (2017), Devynios pasakos (1920), Sutemų šnekos (1925, 1985), Kasdienės pasakos (1942), Aišvydo pasakos (1971), perkurtų ir stilizuotų pasakų – Mūsų liaudies pasakos vaikams (1922), Tautos pasakos (1928, 2006), Pasakos (1930, 1993),Užburti keliai (1961), apysakų ir apsakymų – Doriukas (1920), Iš mokslo dienų (1921), Apsakymėliai (1925), Lekučio atsiminimai (1951), Murklys (1962), pjesių ir kt. Įsteigė ir redagavo vaikų žurnalus Žiburėlis (1920–1924) ir Saulutė (1925–1931). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1956 m. gyveno JAV, kur mirė 1977 m. rugpjūčio 29 d.

1882 m. balandžio 7 d. gimė rašytojas, muziejininkas Antanas Vienuolis (tikr. Žukauskas), legendų, romanų, apysakų, apsakymų, atsiminimų ir dramų autorius. Įvairiais laikotarpiais jo kūriniai –Paskenduolė (1913, 1933, 1949, 1962, 1982, 1999), Padavimai ir legendos (1957, 1971, 1982), Viešnia iš Šiaurės (1957, 1989), Iš mano atsiminimų (1957, 1981, 1982) – įtraukiami į paauglių literatūros ugdymoprogramas.

1902 m. balandžio 9 d. gimė rusų rašytoja Olga Perovskaja. Reikšmingiausia jos knyga – apsakymų rinkinys Vaikai ir žvėreliai (1925, 1939, liet. 1957, 1978). Mirė 1961 m. rugsėjo 18 d.

1932 m. balandžio 12 d. gimė literatė, režisierė Ona Mačiulienė. Išleido eilėraščių ir pasakų knygelių vaikams: Pirko meškinas bites (1994), Bitė ir lietutis (1996), Žiužė prie upelio (1997), Raudonviršio derybos (1997), Velykos (1997), Kiškio šviesoforas (1998), Vilko aludė (2005). Mirė 2017 m. gegužės 2 d.

1962 m. balandžio 13 d. gimė anglų iliustruotojas, karikatūristas ir vaikų knygų kūrėjas Chris Riddell. Iš didžiulio jo kūrybos sąrašo, kuriame apie 40 autorinių ir apie 200 iliustruotų kt. autorių knygų, Lietuvoje žinomos pirmosios ciklo „Ada“ knygos Ada ir peliuko šmėkla (2013) bei Ada ir mirtina puota (2014, abi liet. 2015), taip pat kartu su Paulu Stewartu sukurtas pasakų rinkinys Kiškio ir Ežiuko metų laikai (1998–2002, liet. 2018).

1832 m. balandžio 15 d. gimė vokiečių poetas ir dailininkas, vienas iš paveikslėlių knygų klasikų Wilhelm Busch (Vilhelmas Bušas). Žinomiausias jo eiliuotas kūrinys Maksas ir Moricas (1865, liet. 1999), lietuviškai kartu su kt. tekstais išleistas dar ir rinkinyje Albumas (1994). O pirmoji lietuvių pažintis su šiuo autoriumi – knygelė Varniukų gūžta ir kitos juokų pasakėlės paveikslėliuose (liet. 1921). Mirė 1908 m. sausio 9 d.

1882 m. balandžio 18 d. gimė brazilų rašytojas, žurnalistas Jose Bento Renato Monteiro Lobato. Vaikams parašė pasakų knygas Sasio paslaptys (1921, liet. 1973), Tetulės Nastasijos pasakos (1937, liet. 1983), Geltonojo Genio ordinas (1939, liet. 1965, 1995) ir kt. Mirė 1948 m. liepos 4 d.

1932 m. balandžio 22 d. gimė viena žymiausių estų vaikų rašytojų Aino Pervik. Parašė apie 40 knygų įvairaus amžiaus jauniesiems skaitytojams. Lietuvoje žinoma jos apysaka paaugliams Balionėlis (1969, liet. 1972) ir dvi knygos iš Paulos gyvenimo: Paula baigia vaikų darželį bei Paula ir Patrikas (abi 2001, liet. 2008).

1922 m. balandžio 28 d. gimė slovakų žurnalistė, rašytoja Klara Jarunkova. Jos knygos – apysaka Nebyliojo Vilko brolis (1967, liet. 1973), pasaka Apie neklaužadą liežuvėlį (1964, liet. 1968) ir kt. –įtrauktos į nacionalinį vaikų literatūros aukso fondą. Mirė 2005 m. liepos 11 d.

1902 m. gegužės 2 d. gimė vienas žymiausių australų rašytojų Alan Marshall. Populiariausias jo kūrinys – autobiografinė trilogija Aš moku šokinėti per balas (1955, liet. 1961, 1999, 2015, 2021), Taižolė (1962) ir Mano širdyje (1963). Lietuvių kalba išleistas ir jo apsakymų rinkinys Papasakok apie kalakutą, Džo (1946, liet. 1989). Mirė 1984 m. sausio 21 d.

1972 m. gegužės 4 d. gimė Nyderlandų knygų kūrėja Tanneke Wigersma. Rašo ir iliustruoja knygas vaikams ir paaugliams. Lietuviams žinoma jos apysaka Aštuonios dienos su Angelu (2004, liet. 2006).

1922 m. gegužės 6 d. gimė prozininkas, publicistas Jonas Mikelinskas. Vaikams parašė apsakymų knygą Ir vėl mažasis (1962), romanus mokyklos tematika O laikrodis eina (1966, 1974) ir Vandens nešėja (1964, 1972, 1983). Mirė 2015 m. sausio 26 d.

1912 m. gegužės 9 d. gimė dailininkė, grafikė, fotografė Domicėlė Tarabildaitė-Tarabildienė. Iliustravo ir apipavidalino per 200 leidinių, daugiausia vadovėlių ir vaikų knygų, tarp jų – Bronės Buivydaitės, Petro Cvirkos, Danutės Čiurlionytės-Zubovienės, Kazio Jakubėno, Kosto Kubilinsko, Anzelmo Matučio, Vytės Nemunėlio, Stepo Zobarsko ir kt. autorių kūrinių. Mirė 1985 m. rugsėjo 8 d.

1972 m. gegužės 12 d. gimė vaikystės pedagogė, edukologė, daugelio ugdymo priemonių studentams bendraautorė, literatūros tyrėja, IBBY Lietuvos skyriaus narė Vaiva Schoroškienė.

1932 m. gegužės 14 d. gimė prozininkė, žurnalistė, redaktorė Danutė Brazytė-Bindokienė (nuo1949 m. gyvena JAV). Parašė apysakas vaikams Keturkojis ugniagesys (1964) ir Baltosios pelytės kelionė į mėnulį (1966, 1995), jaunimui – Mieste nesaugu (1970), Parkas anapus gatvės (1973), Angelų sniegas (1981), parengė vadovėlių ir skaitinių lituanistinėms mokykloms.

1872 m. gegužės 15 d. gimė rašytoja, visuomenės veikėja Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė. Su seserimi Sofija Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu sukūrė apysakų ir apsakymų: Ir pražuvo kaip sapnas (1947, 1990), Motulė paviliojo (1961), Stebuklingoji tošelė (1961, 1972, 1982), Klajūnas (1967, 1977, 1990), Proza (2005), Našlaitė (2008) ir kt. Mirė 1957 m. liepos 19 d.

1942 m. gegužės 15 d. gimė Marta Stirbytė-Valaikienė, grafikė, karikatūristė, ekslibristė (Italijoje, „Pinokio“ ekslibrisų konkurse, 1982 m. pelnė tarptautinę premiją), vaikų knygų kūrėja. Sukūrė eiliuotą pasaką Pupelė ir žirniukas (2004), pasaką Margiuko Pūkučio užrašai (2007), spalvinimo knygelių, iliustravo Algio Jočio, Patricios St. John knygų. Mirė 2017 m. sausio 23 d.

1922 m. gegužės 16 d. gimė prozininkas Jonas Avyžius. Vaikams parašė apie 15 pasakų ir apysakų knygų: Mažos pasakos mažiesiems (1958), Didžiojo Užutėkio gyventojai (1963, 2012, 2014), Neregėta gėlė (1963), Aštuonetas iš Trepsės namų (1967, 1999, 2008, 2013), Kaip kurmis amatą keitė (1972), Juodažvaigždis arkliukas (1980, 2013), Bardo nuotykiai ir žygiai (1987, 2013, 2014), Stebuklingas miestas (1997), Toks nuostabus pasaulis (1997) ir kt. Mirė 1999 m. liepos 7 d.

1952 m. gegužės 16 d. gimė pedagogė, literatūrologė, vaikų literatūros tyrėja Maria Nikolajeva. Dirbo Stokholmo universitete (1999–2008), nuo 2008 m. – Kembridžo universiteto profesorė, Kembridžo vaikų literatūros centro direktorė. Keliolikos monografijų, literatūros kritikos knygų, romano jaunimui Kelias žemyn (liet. 1998) autorė.

1922 m. gegužės 21 d. gimė vengrų rašytoja Klara Feher. Parašė keletą apysakų ir vaikams, iš kurių Lietuvos skaitytojams žinomos dvi: Aš turėsiu salą (1972) ir Niekas man nerašo laiškų (1967, liet. abi kartu 1989). Mirė 1996 m. rugsėjo 11 d.

1842 m. gegužės 23 d. gimė lenkų rašytoja, vertėja Maria Stanislawa Konopnicka. Vaikams parašė knygas Jonukas keliauja (1893, liet. 1966), Nykštukai ir našlaitė Marytė (1896, liet. 1964, 1979), daug eilėraščių rinkinių. Mirė 1910 m. spalio 8 d.

1962 m. gegužės 25 d. gimė rašytojas, kino ir teatro režisierius, muzikantas Vytautas V. Landsbergis. Išleido bemaž 50 knygų: eilėraščių rinkinį Pasakos nepasakos (1990), Rudnosiuko istorijas (1994, 1995, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014), Rudnosiuko istorijas 2 (2015), Obuolių pasakas (1999, 2004, 2005), Obuolių pasakas ir kriaušių (2008, 2013, 2019), Angelų pasakas (2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2018), Arklio Dominyko meilę (2004, 2012, 2015, 2016, 2018) ir jos tęsinius, Pelytę Zitą (2005, pakartota kitais pavadinimais), Berniuką ir žuvėdras (2005), paveikslėlių knygų ciklą apie Pūkį (10 kn.), apysakas Varlė bunkeryje (2010), Iš laumių gyvenimo (2017), Žalčių karalienė (2019) ir kt.

1952 m. gegužės 29 d. gimė anglų fantasy knygų kūrėja Louise Cooper (Luiza Kuper). Išgarsėjo „Laiko meistro“ trilogija. Lietuvoje žinomos „Padarų“ ciklo knygos vaikams Išėjo visi vaikai į mišką… ir Žuvis ieško kur giliau (abi 1998, liet. 2000). Mirė 2009 m. spalio 21 d.

1892 m. gegužės 31 d. gimė rusų rašytojas Konstantin Paustovskij. Vaikams išleista jo apsakymų knyga Dovana (liet. 1989), pasakų knygos Apipešiotas žvirblis (liet. 1974) ir Vabalo raganosio nuotykiai (liet. 1970). Mirė 1968 m. liepos 14 d.

1982 m. birželio 4 d. gimė Giedrė Rakauskienė. Debiutavo paveikslėlių knyga Dramblys ir antis (2016, geriausia metų knyga mažiausiems skaitytojams), sukūrė paveikslėlių knygos Paskutinis pasaulyje baltasis raganosis (2020) tekstą.

1932 m. birželio 9 d. gimė knygų dailininkė, grafikė, dailėtyrininkė, žurnalo „Rubinaitis“ viršelių dailininkė, IBBY Lietuvos skyriaus garbės narė Irena Žemaitytė-Geniušienė. Vaikams iliustravo apie 30 knygų – lietuvių liaudies pasakų, Kazio Jakubėno, Ivano Krylovo, Viktoro Miliūno, Vytauto Misevičiaus, Ramutės Skučaitės, Vaižganto ir kt. autorių kūrinių, nemažai „Genio“ žurnalo numerių.

1972 m. birželio 12 d. gimė vertėja iš švedų kalbos, Švedijoje gyvenanti IBBY Lietuvos skyriaus narė Raimonda Jonkutė-Sandberg. Išvertė daugiau kaip 20 Marios Gripe’s, Sveno Nordqvisto, Jujjos Wieslander, Ulfo Starko, Martino Widmarko ir kt. autorių knygų vaikams.

1932 m. birželio 14 d. gimė vienas žymiausių moldavų vaikų rašytojų Spiridon Vangheli. Rašė pasakų knygas, iš kurių populiariausios – Gugucės nuotykiai (1967, liet. 1969), Kolumbas Australijoje (1972), Gugucė – laivo kapitonas (1979, liet. 1982), Senelio ministras (1971, liet. 1974), Čiubatuko žvaigždė (1981, liet. 1988) ir kt.

1932 m. birželio 17 d. gimė kroatų rašytoja Vesna Krmpotić. Parašė daugiau kaip 100 knygų, tarp kurių – ir lietuviams žinoma pasaka Triakytė iš Šviesos planetos (1995, liet. 2005). Mirė 2018 m. rugpjūčio 21 d.

1792 m. birželio 19 d. gimė vokiečių rašytojas Gustav Schwab (Gustavas Švabas). Rašė eilėraščius, balades, laisvai atpasakojo antikos mitus. Lietuviškai pasirodė jo Gražiausios antikos sakmės (liet. 3 d., 1989–1991), Heraklio žygiai (liet. 1960), Odisėjo klajonės (liet. 1961), Trojos karas (liet. 1961). Mirė 1850 m. lapkričio 4 d.

1952 m. birželio 19 d. gimė anglų rašytoja, populiarių knygų ciklų „Septintas sūnus“ (8 kn., 2005–2013) ir „Araminta Baisuolė“ autorė AngieSage. Lietuvoje išleistos pastarojo ciklo knygos: Septintas sūnus (2005, liet. 2006), Skrydis (2006, liet. 2008), Vaiduoklių namai, Pradingęs kardas (abi 2006, liet. abi 2007), Pagrobtos varlės (2007, liet. 2008).

1942 m. birželio 23 d. gimė švedų rašytoja Anna-Karin Eurelius. Debiutavusi vaikų knyga Lasės senelis mirė (1972), ji ir toliau nevengia sudėtingų, skaudžių temų. Lietuvoje išleista jos knyga Madona Svenson (1995, liet. 2006).

1932 m. birželio 27 d. gimė prozininkas, dramaturgas, Kovo 11-osios Akto signataras Kazys Saja. Jauniesiems skaitytojams jis išleido apsakymų rinkinius Klumpės (1958, 1980) ir Vaistai nuo strazdanų (1963), apysakas Būrimas obuolio sėklom (1985, 2001), Gvidono apsiaustas (1988, 2005), …kurio nieks nemylėjo (2005, 2007, 2008), Patumšalė (2008), Čia kažkas yra (2009), Septyni miegantys broliai (2009, geriausia metų vaikų ir paauglių knyga), Liepsnojanti (2013), apysakas-pasakas Peštukai ir nykštukai (1967, 2017), Ei, slėpkitės! (1971, 1977, 1999), Už nevarstomų durų (1978, 2-ojo leid. pavad. Jei nutrauksim sliekui koją, 2006) ir kt.

1982 m. birželio 28 d. gimė rašytojas, žurnalo „Laimiukas“ vyriausiasis redaktorius, IBBY Lietuvos skyriaus narys Virginijus Šidlauskas. Vaikams išleido 5 knygas: Ulfas ir stebuklinga barzda (2017, 2018), Ulfas ir povandeninis miestas (2019), Ugnikalniukas ieško draugų, Slaptoji „Kornelijaus van Drebelio“ misija (abi 2018), Stogas, po kuriuo auginu žvaigždes ir lietų (2020).

1972 m. liepos 2 d. gimė fantasy žanro airių rašytojas Darren Shan (tikr. Darren O’Shaughnessy). Išgarsėjo knygų apie vampyrus ciklu „Dareno Šano saga“ (2000–): Monstrų cirkas (2000, liet. 2006), Vampyro padėjėjas (2000, liet. 2007), Kraujo tuneliai (2000, liet. 2008), Vampyrų kalnas (2001, liet. 2008) ir kt.

1952 m. liepos 17 d. gimė prozininkas, eseistas, pedagogas Stepas Eitminavičius. Parašė miniatiūrų knygą vaikams Metai, žaibo apšviesti (1994), miniatiūrų ir esė pedagogams, literatūros populiarinimo, dėstymo metodikos knygų, sudarė ir parengė moksleivių kūrybos rinkinių.

1802 m. liepos 24 d. gimė prancūzų rašytojas Alexandre Dumas (Aleksandras Diuma tėvas, tikr. Davy de La Pailleterie). Kartu su kitais autoriais parašė apie 300 pavadinimų romanų, apysakų, pjesių, iš kurių populiariausi Trys muškietininkai (1844, liet. 1929, 1940, 1960, 1966, 1976, 1983,1984, 1992, 2002, 2004–2006, 2011), Po 20 metų (1985, liet. 1941, 1955, 1977, 1994, 2009), Vikontas de Braželonas (1848, liet. 1957, 1978, 1995), Grafas Montekristas (1845–1846, liet. 1928, 1961,1962, 1985, 1994, 2005), Karalienė Margo (1845, liet. 1939–1940, 1992, 2006), Grafienė de Monsoro (1846, liet. 1994) ir kt. Mirė 1870 m. gruodžio 5 d.

1932 m. liepos 28 d. gimė amerikiečių rašytoja, knygų iliustruotoja Natalie Babbitt. Reikšmingiausia jos knyga – Amžinieji Takiai (1975, liet. 2002, 2015), pagal kurią sukurtos net dvi kino filmų versijos. Mirė 2016 m. spalio 31 d.

1972 m. liepos 31 d. gimė prancūzų menininkė Sigrid Baffert. Muzikinių spektaklių ir dainų autorė sukūrė dešimtis paveikslėlių knygų ir romanų paaugliams. Lietuvoje išleista problemų prozos knyga Visada geriau ten (2004, liet. 2007).

1942 m. rugpjūčio 1 d. gimė nyderlandų rašytojas, Astridos Lindgren atminimo premijos laureatas (2012) Guus Kuijer. Parašė per 30 knygų vaikams, iš kurių Lietuvoje išleista Visų dalykų knyga (2004, liet. 2017).

1942 m. rugpjūčio 2 d. gimė viena žymiausių Lotynų Amerikos rašytojų, JAV gyvenanti čilietė Isabel Allende (Isabelė Aljendė). Yra aktyvi visuomenės veikėja, dėstė universitetuose, dirbo žurnalistinį darbą, parašė per 20 knygų. Paaugliams skirta jos trilogija: Žvėrių miestas (2002, liet. 2005), Auksinio drakono karalystė (2003, 2005) ir Pigmėjų giria (2004, liet. 2005).

1952 m. rugpjūčio 8 d. gimė norvegų rašytojas ir socialinis aktyvistas Jostein Gaarder (Justeinas Gorderis). Pripažinimą jam pelnė romanas apie filosofijos istoriją Sofijos pasaulis (1991, liet. 1995, 1997, 1998, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012, 2018), išverstas į daugiau kaip 60 kalbų. Į lietuvių kalbą išversta ir daugiau jo knygų: Ei! Ar čia yra kas nors? (1996, liet. 1996), Maja (1999, liet. 2002), Mergaitė su apelsinais (2004, liet. 2006, 2014), Cirko direktoriaus duktė (2001, liet. 2007), Kalėdų paslaptis (1992, liet. 2014) ir kt.

1942 m. rugpjūčio 11 d. gimė dailininkė, grafikė, dizainerė Irena Daukšaitė-Guobienė. Iliustravo Kazio Borutos, Sigito Gedos, Juozo Marcinkevičiaus, Violetos Palčinskaitės, Eduardo Selelionio, Birutės Vėlyvytės, Stasio Zobarsko ir kt. autorių bei lietuvių liaudies pasakų knygų. Kartu su Libertu Klimka sukūrė pažintinius leidinius Senovės lietuvių dievai ir deivės (2009) ir Mitologinės lietuvių sakmės apie dangų ir žemę (2010). Autorinė knyga Mįslės (2008) pripažinta gražiausia metų vaikų knyga.

1902 m. rugpjūčio 13 d. gimė prozininkas Viktoras Kropas (ilgą laiką gyveno Brazilijoje). Vaikams parašė fantastinę apysaką Svečiuose pas marsiečius (1936). Mirė 1973 m. lapkričio 2 d.

1912 m. rugpjūčio 14 d. gimė vokiečių rašytojas Erwin Strittmatter (Ervinas Štritmateris). Vaikams parašė keletą knygų, iš kurių žymiausia – romanas Tinko (1954). Lietuvių kalba yra išėjusi jo apysaka Linksmasis kaimas (1951, liet. 1961). Mirė 1994 m. sausio 31 d.

1932 m. rugpjūčio 15 d. gimė poetė, aktorė, scenos kalbos dėstytoja Meilė Kudarauskaitė. Vaikams išleido eilėraščių knygas Vorų žemėlapiai (1977), Po dangaus kepure (1982), Ant karalių kelio (2002), beletristinį pasakojimą Ar vingri kalbos gaida (1989), pjesių mokyklai Vasaržiemis (2009).

1932 m. rugpjūčio 17 d. gimė prancūzų dailininkas karikatūristas Jean-Jacques Sempe (Žanas Žakas Sempė). Žinomas kaip knygų serijos „Mažasis Nikolia“ (1959–1964), kurią sukūrė kartu su Rene Goscinny, autorius.

1862 m. rugpjūčio 21 d. gimė italų rašytojas, nuotykių romanų autorius Emilio Salgari. Lietuvių kalba pasirodė jo Vergų laivas (liet. 1938), Paskutiniej ipiratai (liet. 1938, 1997), Malajų maištas (liet.1987), Žydrųjų kalnų lobis (liet. 1940) ir kt. kūriniai. Mirė 1911 m. balandžio 25 d.

1982 m. rugpjūčio 23 d. gimė amerikiečių rašytojas Mac Barnett. Kartu su dailininkais kuria šmaikščiai iliustruotas paveikslėlių ir nuotykių knygas. Išleido 4 knygų ciklą „Baisioji porelė“: Baisioji porelė (2015, liet. 2015), Baisioji porelė įsisiautėja (2016, liet. 2016) ir kt.

1932 m. rugpjūčio 26 d. gimė brazilų rašytoja, Hanso Christiano Anderseno medalio laimėtoja (1982) Lygia Bojunga Nunes. Lietuvių kalba jos knygų nėra išleista.

1942 m. rugpjūčio 29 d. gimė anglų rašytoja Lian Hearn (tikr. Gillian Rubinstein) (šiuo metu gyvena Australijoje). Žinomiausias jos kūrinys – ciklas „Otorių sakmės“: Giedančios grindys (2002, liet.2005), Ir žolė bus jam priegalvis (2004, liet. 2005), Mėnulio spindesys (2005, liet. 2006), Garnio klyksmas (2006, liet. 2007), Dangaus platybės (2007).

1972 m. rugsėjo 1 d. gimė anglų dailininkė, vaikų knygų kūrėja Anna Milbourne. Sukūrė apie 60 žaislinių ir paveikslėlių knygų: Gyvūnų namai (liet. 2016), Zoologijos sodas (liet. 2019), Kosmosas (liet. 2017) ir kt.

1912 m. rugsėjo 5 d. gimė dailininkas, grafikas Petras Rauduvė. Dirbo dailininku Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, sukūrė dešimtis įsimenančių viršelių, iliustravo Albino Andrulionio, Petro Cvirkos, Leonardo Žitkevičiaus ir kt. rašytojų knygų. Mirė 1994 m. vasario 22 d.

1952 m. rugsėjo 7 d. gimė vertėja Stasė Banionytė-Gervienė. Vaikams ir paaugliams iš prancūzų kalbos išvertė Alphonse’o Daudet, Alexandre’o Dumas, Hectoro Malot, Jeano-Claude’o Mourlevat, Danielio Pennaco, Jules’io Renard’o, iš ispanų – Jose Murillo, Orasiaus Pirogos, Karmenos Vaskes-Vigoir kt. autorių knygų.

1972 m. rugsėjo 7 d. gimė amerikiečių jaunimo rašytojas David Levithan. Knygose Kiekvieną dieną (2012), Kitokia diena (2015, liet. 2017) ir kt. jis nagrinėja aktualias paauglių problemas.

1932 m. rugsėjo 9 d. gimė prozininkas, dramaturgas Vytautas Bubnys. Vaikams ir jaunimui parašė apysakų ir apsakymų knygų: Ramūnas (1964), Vyras kaip pipiras (1965), Ajerai kvepia (1967), Arberonas (1969, 1972, 2009), Arberonas. Baltas vėjas (1978), Baltas vėjas (1974), Žaltvykslės (1981), pjesių rinkinį Kaltė (1971). Mirė 2021 m. balandžio 24 d.

1982 m. rugsėjo 9 d. gimė pedagogas, literatas, visuomenės veikėjas Darius Rekis. Rašo eilėraščius, jauniesiems skaitytojams sukūrė pasakas-apysakas Viską susapnuoti dar kartą (2014) ir Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo (2018).

1882 m. rugsėjo 11 d. gimė rusų rašytojas, keliautojas Boris Žitkov. Vaikams parašė apie 60 knygų, iš kurių populiariausi ciklai Jūros istorijos (1925–1937, liet. 1949, 1987) ir Pasakojimai apie gyvulius (1935, liet. 1941), enciklopedinio pobūdžio knygos Ką aš mačiau (1939, liet. 1948) ir Žemės rutulio žvėrys ir paukščiai (liet. 1946), apsakymai Kaip aš gaudžiau žmogiukus (1979, liet. 1956). Mirė 1938 m. spalio 19 d.

1922 m. rugsėjo 16 d. gimė vokiečių vaikų rašytoja Ursula Wolfel (Urzula Violfel). Išleido bemaž 40 knygų, iš kurių į lietuvių kalbą išversta viena pirmųjų jos apysakų Raudonbatis ir Šimtažingsnis (1961, liet. 2005). Mirė 2014 m. liepos 23 d.

1982 m. rugsėjo 20 d. gimė lenkų dailininkė, vaikų knygų kūrėja Emilia Dziubak. Jos kūrybos sąraše – 36 autorinės (Metai miške, 2015, liet. 2016) ir kitų lenkų (Przemysławo Wechterowicziaus, Lilianos Bardijewskos, Grzegorzo Kasdepke’s, Annos Onichimowskos, Barbaros Kosmowskos) bei užsienio (Martino Widmarko, Mary Norton, Cornelios Funke’s) autorių iliustruotos knygos.

1932 m. rugsėjo 24 d. gimė poetas Pranas Raščius. Vaikams išleista jo eilėraščių knyga Takeliu su žiogeliu (1988). Mirė 1987 m. liepos 21 d.

1962 m. rugsėjo 26 d. gimė anglų rašytojas Mark Haddon. Žinomiausia jo knyga Tas keistas nutikimas šuniui naktį (2003, liet. 2004, 2016, 2019, 2020) įvertinta daugeliu apdovanojimų.

1972 m. spalio 1 d. gimė amerikiečių rašytoja Nicola Yoon. Populiariausias jos kūrinys – romanas paaugliams Viskas viskas (2015, liet. 2016) – buvo įtrauktas į „New York Times“ bestselerių sąrašą, ekranizuotas (2017).

1952 m. spalio 3 d. gimė literatūrologas, literatūros kritikas, „Baltų lankų“ leidyklos steigėjas ir direktorius Saulius Žukas. Kartu su dailininkais Junko Iga ir Džiugu Katinu sukūrė knygą vaikams Uodas (2005).

1952 m. spalio 6 d. gimė anglų rašytoja Anne Cassidy (Anė Kesidi). Išgarsėjo apysakomis paaugliams Dingusi Džudė (2002, liet. 2006), Ieškant Džei Džei (2004, liet. 2006), Sunki meilė (2001, liet.2007), Mėlyni laiškai (2003, liet. 2007) ir kt.

1962 m. spalio 16 d. gimė flamandų vaikų ir paauglių rašytoja, scenaristė, prodiuserė Brigitte Minne. Išleido per 150 knygų. Paveikslėlių knygas dažnai kuria su dailininku Carllu Cneutu. Vienas sėkmingiausių šio dueto kūrinių – Fėja raganaitė (liet. 2020).

1932 m. spalio 18 d. gimė politikas, muzikos ir dailės istorikas, rašytojas Vytautas Landsbergis. Vaikams išleido eilėraščių knygą Čia rimtai vaikai (2006).

1942 m. spalio 18 d. gimė anglų ir australų vaikų ir paauglių rašytojas, paveikslėlių knygų kūrėjas Colin Thompson. Populiarus jo knygų ciklas „Tvanų šeimynėlė“: Geri kaimynai (2005, liet. 2017), Smagi mokykla (2006, liet. 2019) ir kt.

1942 m. spalio 19 d. gimė rašytojas, spaudos darbuotojas Petras Šatkus. Vaikams išleido pasakų knygas Paslaptinga liga (1991), Pabėgimas (1991) ir Užburti pasauliai (1998).

1892 m. spalio 22 d. gimė prozininkas, dramaturgas, pedagogas Juozas Geniušas. Vaikams parašė pjeses Sapnas Velykų naktį, Paparčio žiedas (1918), Scenos vaizdeliai vaikų teatrui (1924), parengė istorijos vadovėlių, literatūros chrestomatijų mokykloms. Mirė 1948 m. sausio 4 d.

1972 m. spalio 22 d. gimė vokiečių rašytoja Juma Kliebenstein. Pripažinimą pelnė antrąja savo knyga Diena, kai aš tapau kietas (2010, liet. 2015), išleido ir jos tęsinį Naktis, kai aš tapau superkietas (2014, liet. 2016).

1942 m. spalio 25 d. gimė poetė Ramutė Girkontaitė. Vaikams parašė eilėraščių knygas Paukščių trimitai (1974), Neonų miestas (1976), Angliukas ir sniegena (1978), Ką pamiršo zuikis (1978), Rudens papartėlis (1981), Rugio vaikai (1988).

1952 m. spalio 25 d. gimė dailininkas, tapytojas, grafikas Gintaras Gesevičius. Iliustravo Sigito Gedos, Aldonos Kandroškaitės, Jeronimo Lauciaus, Violetos Palčinskaitės, Selemono Paltanavičiaus, Gianni’o Rodari’o, Mykolo Sluckio ir kt. autorių knygų, liaudies pasakų rinkinių.

1922 m. spalio 26 d. gimė švedų rašytojas Hans Peterson (tikr. Hans Karl Axel Petersson). Parašė per 100 knygų, iš kurių lietuvių kalba išleistos Prieš žiemą (1976, liet. 1988), Štai ir Peteris (1963, liet. 1972), Pieteris nuotykiautojas (1992, liet. 1997), Pieteris svetimšalis (1993, liet. 1997) ir Pieteris jūrų plėšikas (1994, liet. 1998).

1952 m. spalio 26 d. gimė amerikiečių rašytojas Tony Abbott. Žymiausias jo kūrinys – 40 knygų ciklas „Drono paslaptys“ (1999–2010). Lietuvių kalba išleista ciklo „Koperniko palikimas“ pirmoji knyga Uždraustas akmuo (2013, liet. 2015).

1932 m. spalio 31 d. gimė amerikiečių rašytoja ,Hanso Christiano Anderseno medalio (1998), Astridos Lindgren atminimo premijos (2006) ir daugelio kitų apdovanojimų laimėtoja Katherine Paterson. Yra parašiusi apysakų, romanų, apsakymų, paveikslėlių knygų, iš kurių Lietuvos skaitytojams žinomos Smarkuolė Gilė Hopkins (1978, liet. 1989, 1999, 2015), Tiltas į Terabitiją (1977, liet. 2000, 2007, 2010, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021) ir Kaip ir žvaigždės (2002, liet. 2005, kt. leid. pavad. Visai kaip žvaigždės, liet. 2019, 2020).

1982 m. lapkričio 1 d. gimė estų rašytoja Diana Leesalu. Išleido keliolika knygų jaunimui, iš kurių į lietuvių kalbą išversta Žaidimas yra tikrovė (2006, liet. 2010).

1852 m. lapkričio 6 d. gimė rusų rašytojas Dmitrij Mamin-Sibiriak (tikr. Mamin). Jo apsakymai ir pasakos vaikams tapo rusų literatūros klasika. Lietuvių kalba išleisti rinkiniai Pasakaitės (liet. 1917), Senelio auksas (liet. 1950), Elenytės pasakos (1894–1897, liet. 1951, 1972), Pilkakaklė (liet. 1954, 2006) ir kt. Mirė 1912 m. lapkričio 15 d.

1952 m. lapkričio 6 d. gimė aktorius, žurnalistas, rašytojas Arkadijus Vinokuras. Vaikams išleido knygas Aguonos, Vienišas žibintas, Raudona nosis, Tikra pasaka (visos 1999), Tadas ir Misteris Arkadas (2002, 2005, 2007, 2012).

1942 m. lapkričio 8 d. gimė italų rašytoja Angela Nanetti. Vaikams ir paaugliams parašė apie 20 knygų, iš kurių daugiausia pripažinimo sulaukė apysaka Mano senelis buvo vyšnia (1998, liet. 2003).

1982 m. lapkričio 8 d. gimė amerikiečių jaunimo rašytoja Lauren Oliver. Jau pirmuoju romanu Kai aš žuvau (2010, liet. 2012) ji atkreipė kritikų ir skaitytojų dėmesį, o pats žinomiausias, į daugiau kaip 30 kalbų išverstas rašytojos kūrinys yra distopinė trilogija: Delirium (2011, liet. 2012, 2013), Pandemonium (2012, liet. 2013), Requiem (2013, liet. 2013). Lietuvoje išleistas ir romanas Panika (2014, liet. 2014).

1932 m. lapkričio 20 d. gimė rašytoja Danutė Žilaitytė-Juškaitienė. Vaikams parašė eilėraščių knygelę Imk, saulele, už rankos (1996), pasakas Balta gėlė (1999) ir Kačiukas gudročiukas (2006), miniatiūrų knygą Atnešiu leliją (2005). Mirė 2009 m. kovo 30 d.

1942 m. lapkričio 21 d. gimė vokiečių rašytoja Brigitte Blobel. Jos kūrybos sąraše per 60 knygų: Mano gražioji sesuo (1992), Sofijos paslaptis (1998), Meilė kaip pragaras (2003, liet. 2005), Įniršis (2006, liet. 2008), Vakarėlio mergina (2009, liet. 2015) ir kt.

1952 m. lapkričio 26 d. gimė pedagogas, dailininkas Juozas Kvietinskas. Iliustravo kelias dešimtis Kazio Binkio, Waldemaro Bonselso, Rudyardo Kiplingo, Prano Mašioto, Charles’io Perrault, Vinco Pietario, Motiejaus Valančiaus, Oscaro Wilde’o ir kt. autorių knygų, pasakų rinkinių ir atskirų pasakų knygelių.

1972 m. lapkričio 26 d. gimė amerikietis fantasy žanro kūrėjas James Dashner (Džeimsas Dešneris).Bene populiariausias jo 5 dalių ciklas „Bėgantis labirintu“ (2009–2016), kurio pirmoji knyga tuo pačiu pavadinimu išleista ir Lietuvoje (2013, 2014).

1802 m. lapkričio 29 d. gimė vokiečių rašytojas Wilhelm Hauff. Kūrė eilėraščius ir romanus, bet išgarsėjo trimis pasakų knygomis (1825–1828). Lietuvių kalba išleista nemažai atskirų jo pasakų knygų ir rinkinių: V. Haufo pasakos (1921), Pasakos (1925, 1949, 1956, 1962, 2007), Haufo pasakos (1938, 1963), Karavanas (1961), Šaltoji širdis (1977, 1989, 1993), Špesarto smuklė (1991), Gražiausios Haufo pasakos (1999–2000, 2 t.). Mirė 1827 m. lapkričio 18 d.

1832 m. lapkričio 29 d. gimė amerikiečių rašytoja Louisa May Alcott, viena iš mergaičių literatūros pradininkių ir klasikių. Išgarsėjo trilogija Mažosios moterys (1868–1969, 1971). Lietuvoje išleistos dvi pirmosios jos dalys: pirmoji (2002, 2007, 2013, 2015, 2019, 2020, adapt. 1997, 1999) ir antroji Mergaitės išėjusios į moteris (1923). Mirė 1888 m. kovo 6 d.

1892 m. gruodžio 1 d. gimė vienas žymiausių rumunų prozininkų Cezar Petrescu. Žinomiausia jo knyga vaikams – apysaka Framas – baltasis lokys (1932, liet. 1983). Mirė 1961 m. kovo 9 d.

1972 m. gruodžio 7 d. gimė danų dailininkas karikatūristas Jakob Martin Strid. Žinomas kaip paveikslėlių knygų apie begemotuką Mumbo Jumboir drambliuką Mimbo Jimbo autorius. Pripažinimą vaikų literatūroje jam pelnė pasaka Nepaprasta milžiniškos kriaušės istorija (2012, liet. 2014) – ji pastatyta teatre, sukurtas animacinis filmas.

1952 m. gruodžio 10 d. gimė anglas Martin John Smith, knygas pasirašinėjantis Martin Conway slapyvardžiu, o kine ir teatre žinomas kaip Martin Tomms. Lietuvoje išleista jo apysaka Vikingas Olafas (2008, liet. 2015).

1932 m. gruodžio 16 d. gimė anglų dailininkas, knygų iliustruotojas ir autorius, Hanso Christiano Anderseno premijos laureatas (2002) Quentin Blake. Sukūrė ir iliustravo daugiau kaip 300 knygų, iš kurių ypač populiarios jo iliustruotos Ronaldo Dahlo ir Elizabeth Bowen knygos.

1852 m. gruodžio 17 d. gimė rašytojas, etnografas, draudžiamosios spaudos platintojas Mikalojus Katkus. Parašė etnografinių pasakojimų knygą Balanos gadynė (1931, 1949, 1989). Mirė 1944 m. birželio 26 d.

1892 m. gruodžio 19 d. gimė prozininkas Petras Tarasenka. Parašė istorines apysakas Praeities vartai (1935, 1997), Perkūno šventykloje (1939, 1994, 1999), Užburti lobiai (1956, 1969, 1979, 2007), Pabėgimas (1957, 1972, 1982, 2007, 2020), Rambyno burtininkas (1958, 1997), mokslo populiarinimo knygų. Mirė 1962 m. gegužės 17 d.

 

Prieš 210 metų – 1812-aisiais – pasirodė brolių Grimmų Vaikų ir namų pasakų pirmasis tomas.

Prieš 140 metų – 1882-aisiais – išėjo MarkoTwaino Princas ir elgeta.

Prieš 120 metų – 1902-aisiais – išleista Beatrix Potter paveikslėlių knygų ciklo pirmoji knygelė Pasaka apie triušelį Petriuką.

Prieš 110 metų – 1912-aisiais – pasirodė Waldemaro Bonselso Bitė Maja ir jos nuotykiai, Oscaro Lutso Pavasaris ir Beatrix Potter Pasaka apie poną Lapiną.

Prieš 100 metų – 1922-aisiais – įteiktas pirmasis Johno Newbery’io medalis, svarbiausias kasmetis amerikiečių vaikų literatūros apdovanojimas, išleista Prano Mašioto novelių apysaka Gimnaziją atsiminus.

Prieš 90 metų – 1932-aisiais – pasirodė Lauros Ingalls Wilder ciklo „Namelis prerijose“ pirmoji knyga Namelis didžiosiose giriose, Antano Vaičiulaičio apsakymų rinkinys Vakaras sargo namelyje.

Prieš 80 metų – 1942-aisiais – išėjo Enid Blyton Penketukas lobių saloje.

Prieš 70 metų – 1952-aisiais – išleista Dorothy Edwards Mano išdykėlė sesytė, Mary Norton Skoliniautojai ir E. B. White’o Šarlotės voratinklis, o Ciuriche įvyko pirmasis vaikų literatūros entuziastų susitikimas, iš kurio vėliau išaugo pasauliniai IBBY kongresai.

Prieš 60 metų – 1962-aisiais – pasirodė Kosto Kubilinsko eiliuotų pasakų knyga Varlė karalienė, Marios Gripe’s Hugas ir Jozefina, Jameso Krusso Timas Taleris, arba Parduotas juokas ir Gianni’o Rodari’o Pasakos telefonu.

Prieš 50 metų – 1972-aisiais – išėjo Vlado Dautarto apysaka Žydrieji jungos.

Prieš 40 metų – 1982-aisiais – išleistas Sue Townsend Slaptas Adriano Moulo dienoraštis, Michaelo Morpurgo Karo žirgas.

Prieš 30 metų – 1992 m. lapkričio 16 d. – įkurta (įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje) visuomeninė organizacija Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius (tarptautinė narystė įsigaliojo 1993 m. sausio 1 d.).

Prieš 20 metų – 2002-aisiais – išleista Neilo Gaimano Koralaina, įsteigta Astridos Lindgren atminimo premija.

Parengė Roma Kišūnaitė

Žurnalas „Ruinaitis“, 2021 Nr. 3 (99)

 

Įžanginis

AR VIS DAR PODUKRA?

Straipsniai

KRIKŠČIONIŠKOJI DIDAKTIKA XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROJE IR PERIODIKOJE: KELIŲ LEIDINIŲ PĖDSAKAIS*
RELIGINĖS ATODANGOS LIETUVIŲ VAIKŲ POEZIJOJE
KAS SLYPI UŽ SPINTOS DURŲ: KRIKŠČIONYBĖS PĖDSAKAI C. S. LEWISO „NARNIJOS KRONIKOSE“
AR VISIEMS ATSIVERIA „PASLAPTINGAS SODAS“?

Mano vaikystės skaitymai

KNYGŲ ŠVIESĄ ATSKLEIDĖ BABYTĖ

Atidžiu žvilgsniu

Gyvenimo egzaminas
Ar sutiktumėte sustabdyti laiką ir pasislėpti nuo blogų dienų?

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai