AR VIS DAR PODUKRA?

Iš seno esame linkę paverkšlenti, kad lietuvių kultūriniame gyvenime vaikų literatūra nesulaukia reikiamo dėmesio, užima podukros vietą. Bet ar tikrai pastaruoju metu situacija nėra pasikeitusi? Ar šis tvirtinimas nėra inertiškas? Vienas iš dėmesingumo rodiklių yra įvairūs konkursai, premijos, apdovanojimai. Pažvelkime į jų panoramą.

Pirmiausia minėkime IBBY Lietuvos skyriaus Tarptautinę vaikų knygos dieną, balandžio 2-ąją, teikiamas premijas. Pagrindinis literatūrinis apdovanojimas už geriausią praėjusių metų knygą – Prano Mašioto premija. Atitinkamai dailininkui skiriama Domicėlės Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą, už meniškiausias iliustracijas. Prie jos šlietųsi premija už geriausią paveikslėlių knygą. Aldonos Liobytės vardu pavadinta reikšmingiausio metų debiuto premija, galinti tekti tiek rašytojui, tiek dailininkui ar vertėjui. Dvi premijos tenka vertėjams: už reikšmingiausią ir meniškiausią vertimą vaikams – Eugenijos Stravinskienės, o už vertimą paaugliams – Adomo Druktenio. Viena iš naujausių premijų – už negrožinę knygą vaikams ar paaugliams. Už vaikų literatūros kritiką ir (arba) sklaidą teikiama Vinco Aurylos premija. IBBY Lietuvos skyriaus premijos aprėpia bemaž visą vaikų literatūros lauką, bet tai nėra kliūtis gyvuoti kitų institucijų apdovanojimams.

Vienas iš garbingiausių apdovanojimų – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vaikų literatūros premija, kurią sudaro dvi dalys: už grožinę literatūrą ir už vaikų literatūros tyrinėjimus arba sklaidą, skaitymo skatinimą. Premija skiriama už pastarųjų trejų metų nuopelnus.

Prieš keletą metų pradėta teikti dr. Aloyzo Petriko literatūrinė premija, kurią kuruoja Lietuvos rašytojų sąjunga. Ji atgaivina tarpukario Lietuvoje teiktą Raudonojo Kryžiaus premiją. To meto Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas buvo premijos mecenato tėvas Aloyzas Petrikas.

Nepamirškime, kad ir Vilniaus knygų mugėje bent kelios Vilniaus knygos meno konkurso premijos paprastai atitenka vaikų knygų kūrėjams dailininkams.

Pagarbos verta Varėnos rajono savivaldybės iniciatyva kas dveji metai skirti premijas, susietas su Anzelmo Matučio ir Martyno Vainilaičio vardais. Pirmoji jų tenka poetams, rašantiems apie tėvynę ir gamtą, antroji – už mitologinius motyvus grožinėje kūryboje.

Kartais vaikų knyga konkuruoja su suaugusiųjų literatūra ir ją nugali bendruose konkursuose. Štai šiemet Vilniaus klubo premija už knygą apie Vilnių atiteko Monikos Vaicenavičienės ir Agnės Ulytės Gatvių susitikimams. O Mariui Marcinkevičiui už Akmenėlį skirta Vilniaus mero premija. Kol kas neaišku, ar šis apdovanojimas vienkartinis, ar taps nuolatiniu.

Ne mažiau svarbūs rankraščių (vėliau jie tampa knygomis) apdovanojimai. Štai jau aštuoneri metai vyksta Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ Vaikų literatūros konkursas, kurį kasmet laimi penki kūrėjai. Tiek pat metų vyksta ir leidyklos „Alma littera“ paauglių literatūros konkursas. Beje, šiemet ši leidykla skelbė ir pirmąjį vaikų literatūros konkursą.

Turbūt sutiksite, kad apdovanojimų vaikų knygų kūrėjams išties nemažai. Pati literatūra galėtų būti gausesnė ir įvairesnė, nes neretai skirtingas premijas tenka skirti toms pačioms knygoms.

Jeigu svarstydami vaikų literatūros pripažinimą pasirinktume kitą rodiklį – refleksiją kultūrinėje žiniasklaidoje, tai turėtume daryti išvadą, kad šiuo požiūriu jai tenka podukros vieta. Analizuodami praėjusių metų publikacijas, didžiuosiuose kultūriniuose savaitraščiuose aptiksime vos vieną kitą recenziją ar kokį nors paminėjimą. (Įdomu, kad vaikų literatūrai dėmesingesnė regioninė žiniasklaida.) Bet gal kaltas ne redakcijų abejingumas, o tai, kad sumažėjo rašančiųjų šiais klausimais? Laimė, vis dar gyvuoja „Rubinaitis“…

Kęstutis Urba

Žurnalas „Rubinaitis“, 2021 Nr. 3 (99)

 

 

 

 

Straipsniai

KRIKŠČIONIŠKOJI DIDAKTIKA XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROJE IR PERIODIKOJE: KELIŲ LEIDINIŲ PĖDSAKAIS*
RELIGINĖS ATODANGOS LIETUVIŲ VAIKŲ POEZIJOJE
KAS SLYPI UŽ SPINTOS DURŲ: KRIKŠČIONYBĖS PĖDSAKAI C. S. LEWISO „NARNIJOS KRONIKOSE“
AR VISIEMS ATSIVERIA „PASLAPTINGAS SODAS“?

Mano vaikystės skaitymai

KNYGŲ ŠVIESĄ ATSKLEIDĖ BABYTĖ

Atidžiu žvilgsniu

Gyvenimo egzaminas
Ar sutiktumėte sustabdyti laiką ir pasislėpti nuo blogų dienų?

Bibliografija

2022 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai