SUMMARY

SUMMARY

This issue is dedicated to the 30th anniversary of the Lithuanian branch of IBBY. In the foreword “Let there be IBBY in the World and in Lithuania”, ten members of the Lithuanian branch of IBBY share their insights on the importance of this organization for themselves and for Lithuanian culture and the children’s book. The rubric “Photos Tell” publishes the historical photograph of IBBY founding meeting, which took place in December 1991, in the centre of which one of the main initiators of IBBY in Lithuania – Kęstutis Urba – can be seen. In the rubric “The Anniversaries”, Jolita Liškevičienė writes about the illustrations of children’s books by artist Irena Žemaitytė- Geniušienė, a honorary member of the Lithuanian branch of IBBY as well as her other works. For the first time, the rubric “Scientific Research” appears in the magazine. It publishes two reviewed articles: Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė’s article about the reflection of childhood in the work of the poet Jonas Juškaitis and Kristina Tutlytė’s article about Icchok Mer’s novel Ties gatvės žibintu (Under the Street Lantern) (1998). This article examines the ethical choices of a child in a Holocaust situation. In the rubric “We are Sharing Our Experience”, a methodological article by teachers Oksana Karoblienė and Raimonda Budnikienė is presented on how with schoolchildren to analyse Neringa Vaitkutė’s book Klampynių kronikos 2. Neramios dienos (The Chronicles of Swamps 2. Anxious Days) (2020). The article emphasizes that the methods of analyzing the book should be allowed to be chosen by the pupils themselves. In the traditional rubric “The Readings of My Childhood”, Džiuljeta Maskuliūnienė interviews children’s poetry specialist and folklorist Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. The rubric “Retro” publishes the material prepared by Reda Tamulienė “Winter and Its Celebrations in the Old Covers of Children’s Periodicals”. There are two reviews published in the rubric “With a Close Glance”. Džiuljeta Maskuliūnienė reviews Asta Gustaitienė’s scientific work on the Christian aspects of contemporary Lithuanian children’s literature, and Laimutė Adomavičienė discusses the latest edition of Julius Kaupas’ fairy tales. The children’s literature dates of the year 2003, compiled by Roma Kišūnaitė, are published. The magazine ends with a chronicle section, and on the back cover, in the rubric “Writers and Characters of Children’s Literature”, the photographs and text about the wooden sculptures of Hans Christian Andersen’s characters in the central park of Šiauliai, created by folk artists, are published.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2022 Nr. 4 (104)

 

 

Sveiki!

Tebūnie IBBY pasaulyje ir Lietuvoje

Nuotraukos pasakoja

Vieną 1991 metų gruodžio dieną

Sukaktys

„Dailininkai tiria ne išorinius reiškinius, o skverbiasi į dvasines struktūras“ (švenčiant dailininkės, vaikų knygų iliustracijų apžvalgininkės, dailės kritikės ir ilgametės „Rubinaičio“ žurnalo bendradarbės Irenos Žemaitytės-Geniušienės 90-ąjį gimtadienį)

Moksliniai tyrimai

„Remčiaus savo gyvenimo rytu“: vaikystės refleksija Jono Juškaičio kūryboje
Etiniai vaiko pasirinkimai Holokausto situacijoje: Icchoko Mero romanas „Ties gatvės žibintu“ literatūros etikos aspektu

Dalijamės patirtimi

Viešnagė Mažosiose Klampynėse

Mano vaikystės skaitymai

Geriausia vaiko vedlė į literatūrą, žodžio meną yra poezija

Retro

Žiema ir jos šventės senuosiuose vaikų periodikos viršeliuose

Atidžiu žvilgsniu

Apie krikščioniškąjį posluoksnį šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje
Pakartotos Juliaus Kaupo pasakos ir dar daugiau

Vaikų literatūros datos

2023 m. vaikų literatūros datos

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Šiaulius puošia Hanso Christiano Anderseno personažai

Mūsų partneriai ir rėmėjai